שר הפנים פיזר את מועצת ירכא ויקיים שימוע לוהיב חביש

שר הפנים, אריה דרעי, הודיע באמצעות מנכ"ל משרדו, מרדכי כהן, לחברי מועצות הערים טבריה וירכא ולראשי הרשויות בשני היישובים, כי המועצות מפוזרות בהתאם לסעיף 206 לפקודת העיריות עקב אי אישור התקציב במועצה עד ל30.9.19.

02.10.2019 מאת: פורטל הכרמל והצפון
שר הפנים פיזר את מועצת ירכא ויקיים שימוע לוהיב חביש

 

יצויין כי מועצות העיר ברהט ועוספייה, אישרו את התקציב בזמן ההארכה שנתן להם שר הפנים דרעי.

מנכ״ל משרד הפנים, מרדכי כהן, זימן את ראשי הרשויות וחברי המועצה לשימוע שיתקיים ביום ד', כ"ד בתשרי תש"פ, 23.10.19, במשרד הפנים בירושלים. זאת כדי לגבש המלצה שתועבר לשר הפנים, דרעי. 

שר הפנים יכריע אם להמשיך את כהונת ראשי הרשויות האמורים, או להדיחם ולמנות ראש רשות ממונה מטעם משרד הפנים.

 

פורטל הכרמל

פורטל הכרמל

תגובות

מומלצים