תוספת תקציבית לביצוע הבחירות לכנסת ה-23

ועדת הכספים אישרה את בקשת ועדת הבחירות המרכזית לעניין תוספת תקציבית לביצוע הבחירות לכנסת ה-23, בנוסף אישרה ועדת הכספים את תקציבה השוטף של ועדת הבחירות עד לחודש יולי 2020.

25.02.2020 מאת: פורטל הכרמל והצפון
תוספת תקציבית לביצוע הבחירות לכנסת ה-23

 

מנכ"לית ועדת הבחירות קראה לאשר את תקצוב הוועדה עד לתום 2020, וטענה כי תקצוב חלקי יפגע בפועלה של הוועדה לאחר הבחירות. יו"ר ועדת הכספים, ח"כ משה גפני: "התקציב יאפשר לכם לפעול מספר ​חודשים נוספים, ישנם ילדים בסיכון וצרכים דחופים אחרים שאינם מתוקצבים למרות תחנונים, נוכח המצב במדינה".

במהלך הדיון הציגה ועדת הבחירות כי היא פועלת להקמת 12 עד 15 קלפיות ייעודיות ברחבי הארץ, לצרכי הצבעה של מבודדי הקורונה.

ועדת הכספים בראשות ח"כ משה גפני, קיימה היום (ג') דיון לעניין תקציב ועדת הבחירות להליכי הבחירות לכנסת ה-23 וכן לעניין תקציבה השוטף של הוועדה לשנת 2020. 

במסגרת הפנייה, ביקשה הוועדה להעמיד את תקציב הוועדה לבחירות לכנסת ה-23 ולשנת 2020 על כ-402 מיליון ₪, תוספת של כ-66 מיליון ₪, המהווים גידול של כ-20%, לעומת תקציב ביצוע של כ-322 מיליון ₪ בכנסת ה-22. 

בין התוספות העיקריות לתקציב הוועדה לכנסת ה-23 ולשנת 2020 לעומת ביצוע תקציב כנסת 22: כ-24 מיליון ₪ תוספת לעניין ההכנות לקראת הבחירות (סה"כ עומד הסעיף על כ-105 מיליון ₪), כ-19 מיליון ₪ תוספת שכר לעובדי יום הבחירות (סה"כ עומד הסעיף על כ-91 מיליון ₪) כ-11 מיליון ₪ תוספת שכר עובדי ועדת הבחירות (סה"כ עומד הסעיף על כ-95 מיליון ₪).

במסגרת 402 מיליון השקלים, הוערך תקציבה השוטף של ועדת הבחירות לשנת 2020, ללא ההוצאות על הבחירות לכנסת ה-23, קרי לתקופה שתיוותר עד תום השנה לאחר קיום הבחירות, בכ-25 מיליון ₪. מתוך סכום זה, אישרה לבסוף ועדת הכספים רק את הנגזרת של התקציב השוטף עד לחודש יולי. בקשה לעניין תקצוב הוועדה להמשך 2020, תובא לאחר הבחירות. עוד הוחלט כי פרויקטי מחשוב הנכללים בתקציב זה (של 25 מיליון השקלים), יכללו גם הם במסגרת התקציב המאושר כעת.

בבקשה שהוגשה לוועדת הכספים לפני מספר ימים, פירטה ועדת הבחירות המרכזית, כי כתגובה למצב החריג בו מתקיימות בחירות נוספות ולאחר הפקת לקחים מהבחירות הקודמות, נעשו שינויים ותוספות באופן תפעול יום הבחירות, בכמות ובניהול העובדים. בין היתר, התוספות התקציביות נועדו לשם: תחזוק סוגיית אבטחת המידע והסייבר, הוספת תקני בעלי תפקידים שונים עקב עומס תכנון הבחירות בזמן כה קצר, תוספת לשכרם של חברי ועדות הקלפי והרחבת יחידת מפקחי טוהר הבחירות ומצלמות.

בנייר עמדה שהוכן מצד הייעוץ המשפטי לוועדת הכספים לקראת הדיון, עלתה המלצה להפריד בין תקציב הבחירות לכנסת ה-23 לבין תקציבה השוטף של הוועדה, כאשר בשלב זה יאושר התקציב הנוגע לקיום הבחירות, ולאחריהן יובא לאישור ועדת הכספים תקציבה השוטף של הוועדה להמשך 2020.

יו"ר הוועדה, ח"כ משה גפני: "היות ואנחנו עובדים ערב הבחירות, צריך לאשר את התקציב. זה עצוב מאוד, אך מכיוון שיש עוד בחירות זה נחוץ. יחד עם זאת, מבקשת כאן הוועדה גם תקציב שוטף, מעבר לתקציב הבחירות. תהיה על כך ביקורת ציבורית, על כך שאנחנו מעבירים תקציב, ובמשרדים ולצרכים דחופים אחרים, כמו ילדים בסיכון, אין די, נוכח העדר תקציב ו1 חלקי 12. הגשנו כוועדה בקשות לצרכים השונים בתחנונים, לחלק קיבלנו תקציב ולרוב הדברים לא קיבלנו. לכן חשבנו שנכון לאשר את תקציב הבחירות עצמן, ואת יתר התקציב השוטף של הוועדה לאחר הבחירות".

 

תגובות

מומלצים