תושבי הכרמל לעולם לא יהיו בני ערובה לגחמות משרד הפנים

 בדרך לא דרך הצלחנו לקבל עותק מהמסמך הרשמי של מנכ"ל משרד הפנים מרדכי כהן אשר הופנה לראשי המועצות רפיק חלבי ווגיה כיוף, מתברר כי משרד הפנים נותן אורכה לשני ראשי הרשויות לאשר במליאת המועצות הסכם הצטרפות לתאגיד פלגי מוצקין עד ליום 14/10/2017

10.10.2017 מאת: פורטל הכרמל והצפון
תושבי הכרמל לעולם לא יהיו בני ערובה לגחמות משרד הפנים

וגיה כיוף, רפיק חלבי

תחילה אנו כתושבי המקום מתרעמים על סגנון המכתב והזלזול כלפי שני ראשי המועצות בדאלית אל כרמל ועוספיה וחוסר הכבוד אשר כותבו בו.

מעיון במסמך מתברר כי הישיבה אשר נערכה במשרד הפנים באה בעקבות תכתיבים וקשיים אשר הערים משרד הפנים על שתי הרשויות, מעיון מדוקדק במכתבו של מנכ"ל משרד הפנים מרדכי כהן ניתן להיווכח כי הישיבה לא הייתה קלה למי משני ראשי המועצות, הם ניסו בכל מאודם לא להתאגד והעלו מספר נושאים בלתי מבוטל  ובלבד לדחות את הגזירה המרה שנכפתה עליהם.

בהתאם למסמך מתברר כי משרד הפנים כישות שלטונית, לא התחייב על שום דבר, נהפכו, רוב הנושאים נשארו פתוחים, לשיקול דעתם של מנהלי התאגיד ולממונה על התאגידים וללא כל תכנית סדורה.

לא זאת אף זאת, הרי שלא הייתה כל התייחסות לעניין הבתים הקיימים שאין להם טופס 4 ובוודאי שאין כל התייחסות לבתים חדשים, ההתייחסות הינה לבתים מאוכלסים ותו לא.

גם אין פתרון מוצע לחובות המלוות שצברו הרשויות במשך שנים רבות, האם התאגיד ישא בהם או הרשויות? מה הם המענקים אשר יוזרמו לרשויות ?, כיצד יכומתו נכסי הרשויות ?. כמה מניות נקבל בתאגיד? , נראה כי הכל חפוז ולא רציני.

בצער רב נראה כי ראשי המועצות " נאנסים " על ידי משרד הפנים שבתורו מסרב לאשר את תקציבי הרשויות ומונע מהן  תקציבים כה חשובים (כל עוד אינן מאוגדות) שאי הגעתם פוגעת ,בראש וראשונה, פגיעה אנושה בתושבי המקום וברווחתם.!.

משרד הפנים פשוט מעניש את תושבי המקום ומחזיק אותם כבני ערובה, בושה וחוצפה שאין כמותה.

מתברר עוד כי משרד הפנים נתן אורכה לשני ראשי הרשויות לאשר במליאת המועצות הסכם הצטרפות לתאגיד פלגי מוצקין עד ליום 14/10/2017 וזאת מתוך הנחה כי חברי שתי המועצות אין להם כל משקל בקבלת החלטות, רק על ההכתבה הזאת צריך לשלוח את המסמך הזה לאלף אלפי לעזאזל.

אדוני מנכ"ל משרד הפנים וארגוניו, לא לזה נבחרו נציגי הציבור ובוודאי לא כך פונים לראשי רשויות, אנחנו בזים לכם על סגנונכם והכל בלשון המעטה.

אך חברים, מצד אחד כולנו מבינים כי ההתאגדות בצורתה הנוכחית היא הרס מוחלט ופגיעה אנושה ביותר בתושבי המקום ואנו מבינים כי התאגדות בהתאם למתווה המוצע זו  תהיה התאבדות פוליטית וודאית של שני ראשי המועצות המכהנים בישובים.

מצד שני, בנסיבות שנוצרו יהיה חכם לזנוח את היריבות הפוליטית ולהתאחד למטרה קדושה אחת שתמנע ממשרד הפנים להתייחס אלינו כתושבים סוג ד' ובוודאי למנוע ממנו להחזיק בנו כבני ערובה, כי אנו נולדנו בני חורין וכך נישאר.

כנראה אותו מר מרדכי כהן , לא למד את ההיסטוריה של העדה הדרוזית וגאוות העדה שהיא נושאת לכל אורך תקופת קיומה, לך תלמד היסטוריה אדוני המנכ"ל.

כאמור, אומנם המצב הנוכחי הינו בלתי נסבל, כי מצד אחד תושבי המקום אשמים כי לא משלמים את חובותיהם למועצה ומצד שני ישנם נזקים בלתי פוסקים ברשת המים והביוב המקומית והפסקות מים מרובות עקב קווי מים חלודים ומחוררים, אך עדיף היה אילו נמצא פתרון יצירתי אחר המקל על התושבים.

אז מה הפיתרון ? הנה אנו מציעים פיתרון ישים לחלוטיןאנו חושבים שאם כבר קיים צורך להוציא מהרשויות את משק המים והביוב, הרי שיש לעשות זאת באמצעות שותפתנו המיתולוגית, דהיינו המועצה האזורית חוף כרמל ,ומדוע?.

ראשית, כי מתקני הביוב משותפים, שנית , ניסיון העבר מלמד על שיתוף פעולה פורה בין הרשויות ונציגיהם, שלישית, על המועצה האזורית חוף הכרמל לא חלה החובה להתאגד בתאגיד מים וביוב ( בהיותה מועצה אזורית ולא רשות מקומית ) כך שמחירי המים והתנאים הנוקשים של התאגידים לא חלים עליה.

לדעתנו יש לעשות הכל, אבל הכל, על מנת שמשק המים והביוב של שני הישובים בכרמל ינוהלו ביד רמה על ידי החברה הכלכלית של המועצה האזורית חוף כרמל ואף בתמורה לדמי ניהול שיהיו זכאים לו, ניסיון העבר עם המועצה האזורית חוף כרמל, שכנתנו הטובה והמשגשגת.

כמו כן הקמת פרוייקטים משותפים כגון מתקן הקדם טיפול באום אלשוקף בדליה ופרוייקט קוו ההולכה מדלית אל כרמל למט"ש ( מכון טיהור שפכים ) של המועצה האיזורית שבו שותפים היישובים עוספיה ודאלית אל כרמל במחצית מערכו ובמחצית בהוצאות הפעלתו, רק מוסיפים ניחוח רענן וטוב לאפשרות שיתוף פעולה פורה ומוצלח בין שלוש הרשויות.

נראה לנו כי בכך נשיג  את המטרה, משק המים והביוב שגורם לגרעון משמעותי בתקציבי הרשויות מוצא מאחריותן ומצד שני אולי יתפנה משרד הפנים להצבת תוכניות ארוכות טווח להעצמת ההכנסות העצמיות של הרשויות כגון הקמת איזורי תעשייה ופארקי תעסוקה משמעותיים כפי שהוא נוהג ברשויות אחרות.

בנסיבות אלה, לא נותר אלא לפנות לחברי המועצה בדאלית אל כרמל ולחברי המועצה הממונה בעוספיה ולומר להם בקול רם ,צלול וברור כי אין לכם המנדט להוליך את הציבור שולל ואין לכם כל זכות להפוך אותנו לבני ערובה לגחמותיו של משרד הפנים.

אתם חבים חובה מוסרית כלפי כל אחד מתושבי המקום וכל הצבעה שלכם בעד הצטרפות לתאגיד, בתנאים הקיימים, היא תקיעת סכין בליבו של כל אחד ואחת מתושבי המקום.

במקרה שכזה לא נסלח ולא נמחל לכם לעולמי עולמים .לא לזה נבחרתם . היו אמיצים זה תפקידכם לשמור עלינו. נקודה.

נמשיך לעדכן בסוגיה.

פורטל הכרמל

תגובות

13. עיספאוי לפני 3 שנים
כל הכבוד לראשי המועצות שלנו
12. תושב לפני 3 שנים
אסור להסכים לתאגיד במצב הקיים
11. חסוני לפני 3 שנים
מיום שרפיק מכהן ראש מועצה כל הצרות נפלו עלינו
10. עיספאוי חור לפני 3 שנים
וגיה לא יעשה טעות רפיק
9. דלייתי לפני 3 שנים
רעיון מבריק העליתם
8. תושב דאלית אל כרמל לפני 3 שנים
רק רפיק יכול להציל את המצב הזה
7. צעירי עספיא לפני 3 שנים
לא ולא לתאגיד
6. תושב הכרמל לפני 3 שנים
הולכים לאיבוד בגלל התנהלות לקוייה
5. חלבי לפני 3 שנים
הבעיה שרפיק חלש מאוד
4. חלבי לפני 3 שנים
לשקר אין רגליים
3. מודאגת לפני 3 שנים
המצב לא נראה טוב
2. צעיר מנעיספיא לפני 3 שנים
חמור מאוד ההתנהגות הזו
1. חלבי לפני 3 שנים
הפגנה מכל המגזרים

מומלצים