תמ"א 38 לא הצליחה להגיע לפריפריה החלופה בדרך

הממשלה אישרה יוזמה של שר הפנים אריה דרעי, להקמת צוות שיגבש כלים לחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה באזורי סיכון בפריפריה, שר הפנים דרעי: "תמ"א 38 לא מימשה את ייעודה בפריפריה".

30.11.2020 מאת: פורטל הכרמל והצפון
תמ"א 38 לא הצליחה להגיע לפריפריה החלופה בדרך

 

ביוזמת דרעי: יוקם צוות שיגבש כלים לחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה באזורי סיכון בפריפריה

מרגע חזרת מינהל התכנון למשרד הפנים, פועל השר אריה דרעי לקידום הנושא, הממשלה אישרה את הצעתו: "אחריות כבדה - אך מתבקשת"

הצוות שדרעי ביקש להקים יפעל לגיבוש כלים משלימים לעידוד חיזוק ומיגון של מבני מגורים קיימים שנבנו לפני 1.1.1980 באזורי סיכון הסייסמיים. 

זאת משום שתמ"א 38 והמנגנונים שמוצעים כיום לצורך החלפתה, אינם מספקים מענה לאור העובדה שלא קיימת כדאיות כלכלית במקומות המועדים לרעידות אדמה בפריפריה. בסיום עבודתו, יגיש הצוות את המלצותיו בנושא לשר דרעי. 

על-פי הצעת ההחלטה, בראש הצוות הבין-משרדי יעמוד מנכ"ל משרד הפנים, מרדכי כהן, וחבריו יהיו מנכ"ל משרד הביטחון, מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון, הממונה על התקציבים באוצר, החשב הכללי, מנכ"לית מינהל התכנון, מנהל רשות מקרקעי ישראל, מנהל הרשות להתחדשות עירונית, מנהל הוועדה להיערכות לרעידות אדמה ועוד. לדיוני הוועדה יצורף נציג מטעם מרכז השלטון המקומי.

הצוות ייתן דעתו, בין היתר, גם לסוגיית הכלים הכלכליים. הוא יפעל למציאת פתרונות מימון ומקורות תקציביים ככל שיידרשו לצורך יישום המלצותיו, לרבות איגום המשאבים הנדרש, תוך התייחסות להחלטות ממשלה קודמות בנושא.

יצוין כי בהמשך להחלטת המועצה הארצית לתכנון ולבניה מיום ה- 5.11.19, לפיה תוקפה של תמ"א 38 תסתיים ב- 1.10.22, ובהתאם להמלצת המועצה הארצית לממשלה לקדם תיקון חקיקה כחלופה לתמ"א 38, בכוונת משרד הפנים לקדם תיקון כזה כדי לאפשר חיזוק מבנים, על ידי הרחבת סמכויות הועדות המקומית לאשר תכניות רלוונטיות. ואולם, על מנת לתת את המענה הנדרש לסוגיה הכלכלית המאתגרת ביישובי הפריפריה באזורי הסיכון, נדרשה הקמת צוות ייעודי כאמור.

שר הפנים, אריה דרעי: "תמ"א 38 לא מימשה את ייעודה בפריפריה. לכן יש להביא במקומה תכנית חדשה ורלוונטית יותר שתיתן את המענים הנדרשים. הנושא של חיזוק המבנים בפריפריה הוזנח במשך שנים ובעצם ההחלטה, לקחנו על עצמנו אחריות כבדה, אך מתבקשת. מוטב שנתחיל לפעול ויפה שעה אחת קודם".

 

תגובות

מומלצים