תשלומי הארנונה והמים הגבוהים שיבשו את חיי תושבי דליה ועוספיה

תלונות רבות של תושבים משני הכפרים בכרמל שמגיעות לפורטל הכרמל והצפון, על דרישה לתשלומי ארנונה ומיים גבוהים מאוד, עליה של חצי כמעט, מבדיקה שערכנו עלייה דרסטית של עשרות ש"ח על כל מטר לבתים ולעסקים.

09.02.2020 מאת: פורטל הכרמל והצפון
תשלומי הארנונה והמים הגבוהים שיבשו את חיי תושבי דליה ועוספיה

 

חשוב שהציבור יבין שהעליה שאישרה מועצת דאלית אל כרמל פעמיים, יש הפרש גדול במחיר בין תחילת 2019 לסוף השנה ובשנה הנוכחית 2020 העליה ממשיכה, את זה התושבים כבר מרגישים מתחילת השנה.

היום בפועל עלות לדירה מטר מרובע 38.53 לפי צו ארנונה 2020, זה עוד לא כולל אישור המליאה בסוף השנה ל 2.5 % שכפוף לאישור שר הפנים ושר האוצר שטרם התקבל אישור.

לגבי מטר לעסקים העליה בתשלום היא דרסטית, ומקשה על בעלי העסקים, יש להם תוספת עד 400 ש"ח כל חודש לפחות.

חשוב שהציבור יבין שעליהם בצריכת המים להתקין אל חוזר לפני מד המים כדי שלא תחויבו בהוצאת מים שלא צרכתם, כתוצאה מאוויר בצנרת. אם תעקבו אחרי העניין תגלו שחסכתם לפחות 205 מהעלות שאתם נדרשים לשלם היום.

תזכורת לפרסום מתאריך 26.12.2019 בו התייחסנו להעלאה בצו הארנונה, שמועצת דאלית אל כרמל אישרה לפני מספר חודשים העלאה בצו הארנונה, השרים של הפנים והאוצר דחו את ההעלאה, המועצה חזרה בסוף השנה ואישרה אותו מתווה של עלייה, שעד רגע זה השרים עוד לא אישרו את ההעלאה.

מה שעולה מהדברים שחברי המועצה נענים בחיוב ומאשרים כל העלאה שהם נדרשים לה, אפילו חלקם טענו בפנינו שמדובר בעליה קטנה ולא משמעותית, היום הציבור מגלה כמה עמוק המועצה מכניסה את היד לכיס של האזרחים.

חשוב לציין שהמצב הכלכלי של שני הכפרים הוא קשה כי מחצית הנשים שלא עובדות נמצאות בבית ולא מדווחות בלשכת התעסוקה. ובמקביל הדירוג הסוציו אקונומי עלה מתחת לאף של המועצות מבלי להתנגד.

נוהל הגשת בקשה לאישור חריג בארנונה לשנת 2020

את הדברים האלה פרסמנו ב 6/11/2019  מועצת דליה דורשת תשלום חריג ללא אישור השרים, גם אלה ששילמו מראש את כל הארנונה של השנה עכשיו מקבלים חשבון חדש ובו נדרשים לשלם העלאה חריגה, שאישרה המליאה בחודש פברואר 2019, ההעלאה לא קבלה אישור האוצר והפנים, מועצת דליה שנמצאת במצב כלכלי רע ממשיכה להכניס את היד עמוק לכיס של האזרח.

מועצת דליה לא מבינה כנראה במצב הכלכלי של הציבור ומטילה עוד גזירה בכדי לממן את הגרעונות שהיא יוצרת והשכר הגבוה שעובדיה מקבלים על חשבון משלם המיסים, שבתמורה האזרח לא מקבל רווחה סביבה חינוך ספורט פנאי ואת השירותים המינמליים, רק למי שיש קשר טוב במועצה מקבל שירותים ומי שלא שיחכה.

המצב יצא משליטה כאשר רכבים חוסמים צירים ראשיים ואף אחד לא מתערב, סמים נשק ואלימות בקרב ילדים וצעירים ולאף אחד לא מפריע.

תכנון ובניה במצב גרוע ביותר, ציבור משתלט על קרקעות ציבוריות וכבישים בלי מפריע וללא התערבות המועצה.

רבים מהתושבים מקבלים את דרישת התשלום בהלם, לא מבינים מאיפה זה בא להם ולמה הם צריכים לשלם מאות ש"ח העלאה חריגה, שהם כבר הסדירו את החוב בינואר.

בצו הארנונה האחרון ביוני 2019, התנגדו לצו השאם חאטום, גמיל עיסמי, יונס נסראלדין ושמס חסון, קישור לדברים.

שיעורי הארנונה הכללית: 4.1 בהתאם לסעיף 7 לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב,) התשנ"ג- ,1992 שיעור העדכון לשנת 2020 נקבע ל- %.2.58.

4.2 בהתאם לתוכנית ההבראה שאושרה על ידי מליאת מועצת דליה, ביום ,3/12/18 עודכנו התעריפים לשנת 2019 בשיעור % 2.5 ובעוד % 2.5 נוספים לשנת 2020 מעבר לעדכונים האוטומטיים.

מאחר ועדכונים חריגים טעונים אישור שר הפנים ושר האוצר, ומאחר וטרם נתקבלו האישורים הדרושים, שומרת המועצה לעצמה את הזכות לעדכן את התעריפים החריגים לשנת 2019 בכפוף לקבלת האישורים של השרים עד ליום ,31/12/19 ולעדכן את התעריפים לשנת 2020 בכפוף לקבלת אישור נפרד בהתאם להנחיות נוהל משרד הפנים וההוראות המקצועיות.

4.3 עדכון התעריפים החריגים לשנת 2020 הינם בכפוף לאישור שר הפנים ושר האוצר כפי המתחייב בחוק.

תעריפי הארנונה המעודכנים לשנת 2020 יהיו כמפורט בנספח א' להלן, והמהווה חלק בלתי נפרד מצו זה.

איך מועצה מקומית בדליה בכדי להציל את עצמה מהמצב הכלכלי הגרוע, ואשר נהנית מחוסר התמצאות של נבחרי הציבור שלה עושקת פעם אחר פעם את התושב ובלי מפריע?.

 

פורטל הכרמל

תגובות

23. עדואן לפני 5 חודשים
לתושב הכפר
22. איבן אל בלד לפני 5 חודשים
רוצים תשתיות נורמליות?רוצים אינטרנט 100 מגה (אני אפילו לא אומר 1000 כמו בחיפה)? רוצים נקיון בכבישים?
21. תושב הכפר לפני 5 חודשים
לכל אחיי תושבי הכפר...אף אחד לא אמר לכם לבנות בתים ענקים!!
20. תושב הכפר לפני 5 חודשים
ארנונה
19. תושב לפני 5 חודשים
מדאיג
18. אזרח לפני 5 חודשים
מצב עגום ובלתי מתקבל
17. דילאווי1 לפני 5 חודשים
לכל המגיבים
16. עלי לפני 5 חודשים
على الحكي ما في جمرك!
15. מאהר لمواطن نمره9 לפני 5 חודשים
נכון מאוד מאוד في بلدك ملان قطط سمينه بدافع على البطعميها
14. עדואן, לפני 5 חודשים
לפורטל כל מילה בסלע , נכון מאוד תודה חסין על הכתבה
13. שלמה לפני 5 חודשים
הציבור בחר הציבור יסבול
12. אחמדי לפני 5 חודשים
אני אומר לכם שמגיע לנו עוד יותר
11. בושה לפני 5 חודשים
מועצת דליה לתיהום
10. בחורה לפני 5 חודשים
רפיק לא רגיש ואדם בור למה חברי המועצה גם
9. مواطن לפני 5 חודשים
انذرناكم في السابق وحذرناكم من خطورة انتخاب هذا ال——-
8. עיספאויי לפני 5 חודשים
בהיג נבחר בשקר מה לעשות שחברי המועצה טפשים
7. דניאל לפני 5 חודשים
המחיר שגובה המועצה מאוד יקר
6. דלאויי לפני 5 חודשים
הכלבים של רפיק התחילו לנבוח
5. אני לפני 5 חודשים
למספר אחד שלא מבין
4. מועצה כושלת עם סובל לפני 5 חודשים
בושה וחרפה
3. סמי לפני 5 חודשים
תשלומי חובה
2. עוספיה לפני 5 חודשים
כישלון
1. איש קבע לפני 5 חודשים
מעניין לדעת

מומלצים