200 מיליון ₪ לרשויות המקומיות לטיפול בפסולת הביתית

המשרד להגנת הסביבה השלים את יישום החוק שהוביל השר, ח"כ זאב אלקין: הועברו במהירות שיא תשלומים ל-206 רשויות בישראל בהיקף של כ-200 מיליון שקל, לשם הבטחת פינוי הפסולת הביתית בשטחן גם בתקופת משבר קורונה

05.05.2020 מאת: פורטל הכרמל והצפון
200 מיליון ₪ לרשויות המקומיות לטיפול בפסולת הביתית

 

השר להגנת הסביבה, ח"כ זאב אלקין: "אני שמח שבתוך ימים בודדים (שישה ימי עסקים) מעת אישור החוק בכנסת, כל הכסף הועבר במלואו לרשויות המקומיות להמשך מתן השירות החיוני לטיפול בפסולת ביתית. מהלך זה סייע למדינה לתת שיפוי על ההנחה בארנונה העסקית לכל הרשויות המקבלות מענק איזון, ובכך אפשרנו לרשויות להמשיך לספק שירותים לתושבים גם בזמן משבר הקורונה. אני מברך את אשכול שלטון מקומי ואנשי החשבות של המשרד להגנת הסביבה שעבדו במרץ כדי להעביר ולסייע לרשויות לקבל את המענק"

המשרד להגנת הסביבה השלים במהירות את העברת התמיכות ל-206 רשויות מקומיות, בהיקף של 197.8 מיליון שקל – תמיכות שנועדו כדי להבטיח את פינוי הפסולת הביתית בשטחן בתקופת משבר הקורונה, ואושרו על-ידי כנסת ישראל במסגרת החוק שהוביל השר להגנת הסביבה, ח"כ זאב אלקין.

לאור העלייה שהתרחשה בכמות הפסולת הביתית שיוצרה בישראל בתקופת משבר הקורונה, הכנסת אישרה ב-22 באפריל את חוק שמירת הניקיון (הוראת שעה). במסגרת החוק, המשרד להגנת הסביבה הצטרף להסכם בין המדינה לשלטון המקומי, שתכליתו פטור מארנונה לעסקים במשך 3 חודשי המשבר, והקצה 150 מיליון שקל מתקציב קרן הניקיון כדי להבטיח שהטיפול השוטף של הרשויות המקומיות בתחום השירות החיוני של הפסולת לא ייפגע בגלל הקטנת ההכנסות, וכן כדי להבטיח שסך הפיצוי של הרשויות המקבלות מענקי איזון מהמדינה יהיה זהה לאובדן הכנסות הארנונה.

בנוסף, יזם המשרד להגנת הסביבה מתן סכום נוסף לסיוע חירום מקרן הניקיון לטובת הטיפול בפסולת עבור רשויות בדירוג חברתי חברתי-כלכלי 1-6 בהיקף של 47.8 מיליון שקל, במהלך שסייע במיוחד לרשויות שבהן אוכלוסיות מוחלשות.

"לאחר תחילת משבר הקורונה עמל משרדנו על תוכנית שתסייע לרשויות המקומיות המתמודדות עם הקשיים של הטיפול בפסולת לאור המשבר המלווה הן בהקטנת הכנסות הרשות והן בהגדלת עלויות השינוע והטיפול הפסולת", כתב השר אלקין לראשי הרשויות במכתב המודיע לכל רשות ורשות על הסכום הסופי שיועבר לה. "לאור חשיבות הנושא והצלחת אישור החוק בכנסת תוך מספר ימים בודדים, מועבר לרשויות התשלום במהירות שיא".

לפי נתוני המשרד להגנת הסביבה, ובהתאם לבדיקות שהתבצעו מול המטמנות בישראל, לקראת סוף חודש אפריל חזרו כמויות הפסולת הביתית לרמות הממוצעות טרום תקופת הקורונה – אך עדיין חל שינוי במקורות הפסולת (היא יותר ביתית) וכן בעלויות הכוללות של טיפול באשפה.

בכך הצליח המשרד להגנת הסביבה לתת מענה מהיר ואפקטיבי לרשויות המקומיות בגין גידול בכמויות הפסולת, ובגין העלויות העודפות של הטיפול בה בתקופת המשבר.

תמיכות אלה הן צעד משמעותי נוסף בפעילות המשרד להגנת הסביבה כדי להבטיח, כי על אף הגידול בכמויות הפסולת, ועל אף משבר הקורונה, ימשיכו כסדרן כל פעולות מיחזור הפסולת, בכל רחבי המדינה – הן איסוף הפסולת המופרדת מפחי המיחזור הפרוסים ברשויות, הן הובלת הפסולת למפעלי המיון, והן המשך פעילותם התקינה של מפעלי המיחזור השונים. ואכן, לפי המידע שיש בידי המשרד, פעילויות חיוניות אלה לא הופסקו, על אף הירידה בהכנסות הרשויות, בזכות הסכומים שהועברו.

המשרד להגנת הסביבה קורא לתושבי המדינה, גם בעת הזאת, להמשיך ולהפריד את הפסולת בביתם, ולהעבירה לפחי המיחזור המתאימים, הפרוסים ברחבי הרשויות המקומיות.

 

פורטל הכרמל

תגובות

מומלצים