50 מיליון שקל למאבק בתופעת האלימות במשפחה

הממשלה אישרה לשנת 2019 סכום כולל של 50 מיליון שקל למאבק בתופעת האלימות במשפחה, התכנית תכלול הרחבת מענים במרכזי יום לטיפול בגברים אלימים, ומיקוד מאמץ במגזר הערבי שבו תופעת האלימות במשפחה נפוצה במיוחד.

07.01.2019 מאת: פורטל הכרמל
 50 מיליון שקל למאבק בתופעת האלימות במשפחה

מדברי ראש הממשלה בנימין נתניהו בפתח הישיבה:
״אנחנו מתכנסים היום בפעם הרביעית כדי לטפל בתופעת האלימות נגד נשים. אמרתי לפני חודש שאנחנו נטפל בנושא הזה במלוא הרצינות וגם במהירות, וכך אנחנו עושים. 

אנחנו נאשר היום בממשלה החלטה שתתמקד בטיפול בתוקפים. עד היום לא היה טיפול בתוקפים, אנחנו מתחילים להתמקד בהם ולא רק בקורבנות, כפי שאנחנו עושים בטיפול בטרור- אנחנו מטפלים בטרוריסטים קודם כל. אנחנו מטפלים גם בקורבנות אבל קודם כל מוכרחים לטפל בצד התוקף גם כן. 

אנחנו נאשר תוכנית למיגור התופעה במגזר הערבי שבו אחוז האלימות גבוה במיוחד. נקצה להחלטות הללו סך כולל של 50 מיליון שקל, כבר הקצנו חלק ואנחנו נוסיף לזה. הכסף יבוא מתקציב משרד הרווחה ומשרדים אחרים. אלו שינויים חשובים מאד בדרכי הטיפול בתופעה וזוהי רק ההתחלה.״

שר האוצר משה כחלון
"האלימות כלפי נשים היא מכה חברתית שצריך להילחם בה בכל האמצעים האפשריים. נמשיך לתמוך במהלכים שיוצעו במשרדי הממשלה כדי למגר את האלימות הזו, ויתנו את הבטחון שמגיע לכל בית בישראל."

בהמשך להנחיית ראש הממשלה בוועדת השרים למאבק באלימות במשפחה, אישרה הממשלה את תכנית הפעולה לשנת 2019.

לצורך כך אישרה הממשלה תוספת תקציב של 20 מיליון שקלים בנוסף לכ-30 מיליון שהוקצו בבסיס התקציב לנושא בתקציב משרד העבודה והרווחה. 

החלטה זו היא המשך להמלצת הוועדה הבין משרדית למניעה וטיפול בתופעת האלימות במשפחה. התוכנית שאושרה בממשלה תכלול הרחבת מענים במרכזי יום לטיפול בגברים אלימים, הקמת 2 מרכזי חירום והגנה רב תחומיים לנפגעי אלימות במשפחה, פיתוח כלים והכשרות לאנשי מקצוע, הקמת מרכז מחקר ועוד.

בהתאם להנחיות ראש הממשלה, התכנית המתוגברת תתמקד בטיפול בגורם לבעיה, הגברים התוקפים, ולא רק במתן מענה לקורבנות האלימות, וכן הוחלט על מיקוד מאמץ במגזר הערבי שבו תופעת האלימות במשפחה נפוצה במיוחד. 

הממשלה אישרה פה אחד את הקיצוץ הרוחבי לצורך מימון התוספת לתגבור התכנית. התקציב יועבר למשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים באופן מיידי.

 

תגובות

מומלצים