50 מיליון שקל לניקיון המרחב הציבורי

המשרד להגנת הסביבה יקצה בשנה הקרובה כ-50 מיליון שקל לתמיכה בשיפור ניקיון המרחב הציבורי ברשויות המדורגות 1-5 בדירוג חברתי-כלכלי. בסיוע החברה להגנת הטבע, המשרד להגנת הסביבה נערך מדד לניקיון המרחב הציבורי בשטח.

06.04.2021 מאת: פורטל הכרמל והצפון
50 מיליון שקל לניקיון המרחב הציבורי

 

בשלב ראשון, המשרד יתמוך בהיקף של 5 מיליון שקל ברשויות לשם מיפוי ומדידת רמת הניקיון בשטחן והכנת תכניות פעולה

השרה להגנת הסביבה גילה גמליאל: "האחריות להפסיק ללכלך את המדינה מוטלת על כולנו. המרחב הציבורי הוא שטח המיועד לכולם וכולנו צריכים להקפיד לשמור עליו נקי. המשרד להגנת הסביבה עומד מאחורי הרשויות המקומיות שדואגות לשיפור ניקיון המרחב הציבורי בתחומן ותומך בהן, למען שיפור איכות חיי התושבים ולמען הסביבה".

בהובלת השרה להגנת הסביבה, גילה גמליאל, קרן הניקיון של המשרד להגנת הסביבה אישרה באחרונה הקצאה של כ-50 מיליון שקל, במסגרת קול קורא לשיפור ניקיון המרחב הציבורי ברשויות המקומיות המדורגות 1-5 בדירוג החברתי-כלכלי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. בשלב הראשון תינתן תמיכה בהיקף של 5 מיליון שקל, שתאפשר לרשויות המקומיות למפות ולמדוד את רמת הניקיון בשטחן ולהכין תוכנית פעולה לניקיון במרחב הציבורי.

את המדד והתוכנית לניקיון המרחב הציבורי הציגה השרה להגנת הסביבה, גילה גמליאל, בפני ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת. 
 
בסיוע החברה להגנת הטבע, המשרד להגנת הסביבה ערך פיילוט כדי לייצר מדד לניקיון המרחב הציבורי בשטח, ובחינת האפקטיביות שלו לאפיון השטחים שבהם מעוניינות הרשויות לפעול. זאת, תוך חידוד האמצעים שאותם יש להפעיל לשיפור מיטבי ברמת הניקיון, וקביעת רכיבי הלכלוך העיקריים בכל נקודת מדידה. המדד מתייחס לנקודת המדידה בלבד, ולא מאפשר השוואה בין רשויות שונות, או בין נקודות דומות באותה הרשות.

במהלך גיבוש המדד, נמצא כי קיימים שלושה גורמים עיקריים התורמים ללכלוך רשות הרבים: רשויות שידן אינה משגת לפעול לשיפור הניקיון בתחומן; יזמים המשליכים פסולת בכמות רבה (בעיקר פסולת בנייה); ותושבים שאינם לוקחים אחריות על הלכלוך שהם מייצרים.

על-מנת להתמודד עם הרשויות והיזמים, המשרד להגנת הסביבה מקדם במקביל הליכי חקיקה לצד תמיכה (כמו בהקמת מערכי פסולת אזוריים בהתאגדויות רשויות) במטרה לתת מענה לגורמים אלה. באמצעות תמיכת המשרד להגנת הסביבה, יוכלו הרשויות לפעול למען שינוי התנהגותי ותרבותי, שיסייע לשמור על סביבה נקייה יותר למען ובסיוע התושבים.

 

תגובות

מומלצים