63% מתקציב מועצת מגידו מופנה לפעילות חינוך פורמלי ובלתי פורמלי

מליאת מועצה אזורית מגידו אישרה את תקציב 2018, התקציב עומד על 108.562 מיליון שקל, גידול של כ 10 מיליון שקל ביחס לשנת 2017, כאשר 63% מופנה לפעילות חינוך פורמלי ובלתי פורמלי ,רווחה ,תרבות וספורט.

02.01.2018 מאת: פורטל הכרמל
63% מתקציב מועצת מגידו מופנה לפעילות חינוך פורמלי ובלתי פורמלי

צילום: יעל ברנירط דוברות מועצת מגידו

בישיבת מליאת מועצת מגידו אושר התקציב הכולל של המועצה העומד על סך 108.562 מיליון שקל. 

ראש המועצה איציק חולבסקי פירט בפני חברי  המליאה את ההדגשים  המרכזיים והיעדים העומדים בפני המועצה בשנת 2018  ביניהם: קידום פיתוח כלכלי במרחב המועצה בהובלת החברה הכלכלית, תחילת ביצוע מפעל ההשבה לרמת מנשה ,ביצוע שדרוג הכניסות ליישובים לאורך כביש 66 ,קידום משמעותי של ניהול השטחים הפתוחים במועצה ,התחלת פעילות ענפה במרכז התרבות האזורי של המועצה ,קידום פרויקטים משותפים עם מועצה מקומית מעלה עירון, המשך פיתוח פארק "מבוא כרמל" ,הקמת מרכז צעירים ,חיזוק פעילות הנוער ביישובים ,חיזוק פעילות "גיל אור ",הרחבת ביה"ס "פלגים "הקמת אולם ספורט ב"עומרים" ,קידום בניית בית ספר חדש ב"קשת התקוה" והשלמת תכנית הפיתוח החמש שנתית.

גזברית המועצה  רו"ח מיכל כהן פירטה את התפלגות מקורות ההכנסות במועצה הצפויות ב 2018 ובהן כ 45.5 מיליון שקל ממשרדי הממשלה, כ 38 מיליון שקל מגביית ארנונה  ו25  מיליון שקל  מהכנסות עצמיות  ואחרות  .

מיכל כהן גזברית המועצה: " תקציב 2018 מבטא גידול משמעותי בתקציבי החינוך ,התרבות והרווחה יחד עם הגדלת התקציבים ליישובים ומשקף איזון נכון בין צמיחה לניהול כספי מאוזן "

ראש המועצה איציק חולבסקי: " המועצה תמשיך לחזק ולהעצים את יישובי המועצה ולשדרג את רמת השירות לתושבים. אני מודה לכל מנהלי המחלקות במועצה ולכל עובדיה על הכנת תכניות העבודה והתקציב בהנהגת מנכ"ל המועצה אברהם אזולאי ולרו"ח מיכל כהן גזברית המועצה על העבודה המקצועית והאיכותית בהכנת התקציב. ברצוני להודות לחברי המליאה על אישור התקציב על המעורבות והשותפות למען תושבי מגידו".

תגובות

מומלצים