72% ממשלמי דמי ניהול מקסימליים בקרנות הפנסיה מרוויחים פחות משכר מינימום

כך עולה מנתוני רשות שוק ההון שהוצגו לדרישת ועדת הכספים בדיון שעסק בגובה דמי הניהול בקרנות הפנסיה בישראל ובגביית דמי המקסימום דווקא מאוכלוסיות מוחלשות, לפני הנתונים 45% מקבוצה זו משתכרים אף פחות מ-2,700 ₪ בחודש.

09.05.2018 מאת: פורטל הכרמל
72% ממשלמי דמי ניהול מקסימליים בקרנות הפנסיה מרוויחים פחות משכר מינימום

ועדת הכספים קיימה דיון בנושא ’דיווח לעניין גובה שיעורי דמי הניהול בקרנות הפנסיה לשנת 2017. הדיון עסק בגובה דמי הניהול בקרנות הפנסיה בישראל ובגביית דמי המקסימום דווקא מאוכלוסיות מוחלשות ובאפשרות להוריד את גובה עמלות קרנות הפנסיה המקסימליות המותרות בחוק. במהלך הדיון הוצגו נתונים לפיהם ממוצע גובה העמלות ירד משמעותית במהלך השנים האחרונות אך דווקא האוכלוסייה המוחלשת מוצאת עצמה במרבית המקרים משלמת את דמי הניהול המקסימליים.

על רקע הדברים טענה נציגת רשות שוק ההון כי אחוזים גבוהים מהמצטרפים למסלולי המקסימום עושים זאת במסגרת קרנות ברירות מחדל של המעסיקים וכי ביטול אפשרות זו לפני כחודשיים צפויה להביא שינוי במגמה. יו"ר הוועדה, ח"כ משה גפני אמר על רקע הדברים כי היה והשינוי לא יחול בתקופה הקרובה תקודם הצעת החוק של ח"כ מיכל בירן להורדת גובה עמלת המקסימום המותרת.


יו"ר הוועדה, ח"כ משה גפני פתח את הדיון: "מזה תקופה שאנחנו עוסקים בסוגיה זו, התלבטנו אם להעלות היום את החוק של מיכל בירן להורדת עמלת המקסימום המותרת לגבייה מהמבוטחים. כרגע לא העלנו את החוק, סיכמנו שיהיה דיווח לגבי גובה שיעור דמי הניהול, קיבלנו נתונים ונבדוק היכן דברים עומדים".

ח"כ מיכל בירן: "דמי הניהול היו מאוד גבוהים ולכאורה נפתרה הבעיה כי יש ירידה בממוצע בשנים האחרונות אלא שהירידה אינה מתפלגת באופן שווה. אני אומרת כבר שנים שהעניים משלמים את דמי הניהול הכי גבוהים, המנקה משלמת את דמי הניהול הכי גבוהים ואני מקבלת הנחה על כך, ש-1 מתוך 5 אנשים משלמים את דמי הניהול המקסימליים, התגובה הרשמית הייתה שהנתונים שלי מוטעים ושגויים. ניסיתי לחלץ את הנתונים בכל כלי אפשרי והנה שמגיעים סוף סוף הנתונים מסתבר שב-2017 אכן מכל 5 חוסכים שילם את דמי הניהול המקסימליים ומעל 70 אחוז מהם מהאוכלוסייה החלשה, הכי ענייה".

מיכל היימן, מנהלת מחלקת פנסיה, רשות שוק ההון: "בנובמבר 2016 נכנסו לתוקף קרנות ברירת המחדל, שנה וחצי אחרי כפי שמראים הנתונים, הרפורמה אכן משפיעה על כל השוק. לדעתנו זה הפתרון לבעיה שעולה. יש מגמה של ירידה, לדעתנו היא תמשך וביתר שאת. כ-70 אחוז מהמצטרפים לעמלת המקסימום הם בברירת מחדל של המעסיק, השינוי שהכנסנו בסוף מרץ ומבטל את ברירת המחדל המקסימלית במקומות העבודה יביא לשינוי גם בקרב עובדים חלשים ומוחלשים - הם מצטרפים בעל כורחם לכל מוצר, מי שמצרף אותם זה היועצים או המעסיק שלהם. שינוי גובה דמי הניהול המקסימליים יגרום לכך שאותם אנשים שחלקם משלמים דמי ניהול נמוכים יותר יישארו חשופים וזה רק יפגע בהם, בשעה שיש מוצר שהוא יקר יותר שהוא ביטוח המנהלים, ברירת המחדל שלהם תהייה שהם יופנו למוצר היקר יותר על ידי המוסדות. להערכתנו ברגע שיפחיתו את התקרה האוכלוסייה החלשה תהייה טרף קל".

במהלך הדיון הוצגו מצד רשות שוק ההון נתונים אודות שוק קרנות הפנסיה בישראל. על פי המוצג דמי הניהול הממוצעים למצטרפים חדשים נכון לסוף הרבעון הראשון לשנת 2018 עמדו על דמי ניהול מנכסים בגובה 0.2% ודמי ניהול מהפקדה בגובה 2.51%, כאשר נרשמה מגמת ירידה בקרב מעגל המצטרפים החדשים מאז נכנסה לתוקף רפורמת קרן ברירת מחדל. ומאז הרבעון האחרון של 2016 ירד ממוצע דמי הניהול מהפקדה ב-יותר ממחצית האחוז ודמי הניהול מהפקדה ב-0.06 אחוז.

בנוסף הוצג כי מגמת ירידת דמי הניהול ניכרת גם לגבי כלל העמיתים הפעילים בקרנות הפנסיה בישראל ודמי הניהול בגין כלל החשבונות הפעילים עמדו נכון לסוף שנת 2017 בממוצע על דמי ניהול מנכסים בגובה - 0.21% - ירידה של 0.06 אחוז לעומת שנת 2013 ודמי ניהול מהפקדה בגובה - 2.56% - ירידה של למעלה מאחוז מאז שנת 2013.

עוד הוצג כי בשנת 2017 בוצעו סה"כ 612,351 הצטרפויות לקרנות. מתוכם, 104,158 המהווים 17% מההצטרפויות, בוצעו במדרגת דמי ניהול מקסימלית (5%-6% מהפקדה, 0.4%-0.5% מהצבירה) וכי בהשוואה לשנת 2016 חלה ירידה בשיעור של 5% בשיעור המצטרפים במדרגת דמי ניהול מקסימלית מתוך כלל המצטרפים.

עוד הוצג כי 69% מתוך סך הצטרפויות בדמי ניהול מקסימליים נעשו באמצעות הסכמי ברירת מחדל קיימים עם מעסיקים, בעוד שרק 31% נעשו בדרך של הצטרפות ישירה. במסגרת זו צוין כי בעקבות דיון שנערך בוועדת הכספים פורסמה הודעה של הממונה כי הסכמי ברירת מחדל בדמי ניהול מקסימליים בוטלו בחודש מרץ האחרון וכי בקרוב יתקבלו נתונים חדשים בעקבות כך.

עוד הוצג כי מתוך קבוצת העמיתים שבמדרגת דמי הניהול המקסימלית, 72% משתכרים פחות משכר מינימום ו-45% משתכרים אף פחות מ-2,700 ₪ בחודש.

ח"כ גפני: "הנתונים שלכם אמנם מראים על ירידה כללית בממוצע אך גם מצביעים על מציאות במסגרתה גם אם תמשך המגמה של הפחתת דמי הניהול, עדיין אלה שמשתכרים שכר נמוך ישלמו אחוזים הרבה יותר גבוהים על דמי הניהול מאשר הקבוצות המבוססות. הם מראים שמי שמשלם דמי מקסימום זו המנקה בבניין שאין לה מושג מה זה קרן ברירת מחדל והיא לא יודעת עברית. אתה לא מודיעים להם, לא אמרתם לאותם עובדים מוחלשים - אתה משלמים גבוה תעברו לקרן ברירת מחדל. יש 2 ברירות – להסכים לתמוך בהצעת החוק של מיכל בירן או שתציעו הצעה כתחליף, לא נותיר זאת במצב זה".

היימן: "אנחנו מוטרדים מאוד מהמצב הזה לשם כך נועדו קרנות ברירות המחדל, לכן אנחנו עוקבים ברצף אחרי כל נתון. כאמור רק לפני חודש בוטלו הסכמי ברירת מחדל במקסימום בקרב מעסיקים, אשר רבים הצטרפו אל מסלולי המקסימום במסגרת זו. נבחן בתקופת הזמן הקרובה האם יש השפעה למהלך זה על השוק". לצד הדברים הודתה היימן כי איננה יודעת עדיין על מעסיק ששינה את המצב הקיים: "אנחנו ממתינים לנתונים שיגיעו".

ח"כ יצחק וקנין: "לציבור הזה אין את המודעות והמציאות הזו תמשך, משהו צריך לבוא מלמעלה, מכם".

ח"כ איציק שמולי: "הממוצע שירד לא רלוונטי לקבוצה החלשה שמשלמת את המקסימום. לתת פה זה עוד זמן זה לשחק על חיי האנשים האלה. אלה אנשים שבקושי מצליחים להיאבק על השכר שלהם, אז הם יאבקו על הזכויות שאין להם?".

ח"כ נורית קורן: "הממונה על שוק ההון עומדת בדברים האלה על ראש הציבור, אפילו שהם מתנגדים הם צריכים לראות שאנחנו לא מוותרים".

יו"ר הוועדה סיכם את הדיון: "אנחנו עוסקים בנושא הזה באופן אינטנסיבי, ברשות מצביעים על כך שנתונים צריכים להגיע בשבועות הקרובים לגבי השינוי לעניין מסלולי ברירת המחדל בקרב מעסיקים. נמתין לראות היות שהמועד קרוב האם המגמה נמשכת והאם היא מביאה פתרון לבעיות. בתקופה של עד חודש נעלה את החוק של מיכל בירן על סדר היום, אם המגמה תהייה בכיוון של פתרון הבעיות לא נמשיך בחקיקה, אם המגמה תמשך כמו שהיא נמשיך עם החוק. יכול להיות שגם אתם ברשות תגיעו למסקנה שצריך חקיקה לשינוי המצב".

 

תגובות

מומלצים