84 % מהמלצות הוועדה למיגור הגזענות בוצעו

בשנת 2016 הורתה הממשלה על הקמת צוות בין-משרדי למיגור הגזענות נגד יוצאי אתיופיה. המלצות הצוות, שבראשו עמדה מנכ"לית משרד המשפטים, אמי פלמור והורכב מנציגי ממשלה, פעילים חברתיים, אנשי אקדמיה ואזרחים, קיבלו תוקף של החלטת ממשלה.

07.07.2019 מאת: פורטל הכרמל והצפון
84 % מהמלצות הוועדה למיגור הגזענות בוצעו

 

עדכון בנושא יישום המלצות ועדת פלמור למיגור הגזענות: מתוך 51 המלצות הוועדה למיגור הגזענות 84% בוצעו או נמצאות בהליך ביצוע

אחת ההמלצות המרכזיות של ועדת פלמור הייתה הקמת היחידה הממשלתית לתיאום המאבק בגזענות במשרד המשפטים, אשר אחראית, בין היתר, על ביצוע מעקב אחר יישום ההמלצות בשטח. מבדיקת היחידה עולה כי נכון להיום, מתוך 51 המלצות הוועדה למיגור הגזענות 84% בוצעו או נמצאות בהליך ביצוע.

אלו המלצות הוועדה שיושמו במהלך השנה החולפת:

  •   קביעת נוהל הזדהות בפני שוטר, שנועד לצמצם את שיטור היתר ואת אכיפת החוק על בסיס אפיון גזעי (פרופיילינג)
  •   הנחייה להעברת מידע מגורמי אכיפה ותביעה למח"ש ולמחלקת המשמעת במשטרה בחשד להתנהלות גזענית או התנהגות פסולה, המתעוררת אגב עבודתם
  • מתן ייצוג משפטי חינם על ידי הסיוע המשפטי בעבירות לפי חוק איסור הפליה  
  • מינוי ממונים למניעת גזענות במשרדי ממשלה – עד כה מונו 51 ממונים במטרה לזהות פרקטיקות גזעניות, מפלות ומדירות ולהוביל תהליכי שינוי בתוך המשרדים על מנת למגר ולמנוע גזענות ואפליה בשירות הציבורי
  • הדרכות שוטרים למניעת גזענות - במהלך שנת 2018 בוצעו 80 סדנאות בנושא כשירות תרבותית במכללה הלאומית לשוטרים בבית שמש
  •     הנחיית מפכ"ל לבצע בקרה נושאית רחבה בנושא עילות הסגירה של תיקים בדגש על סגירת תיקי קטינים
  •    תרגום לאמהרית של מסמכים רשמיים המוצאים על ידי הפרקליטות לחשודים יוצאי אתיופיה או לבני משפחותיהם  
  •    הגברת השימוש בדין המשמעתי בהליכים משמעתיים בשירות המדינה, במשטרת ישראל, שירות בתי הסוהר וצה"ל, במקרים של התנהגות שיש בה משום גזענות או הפליה  
  •   סדנאות למעסיקים, סקר אקלים וגיוון במשרדי הממשלה ודו"ח גיוון תעסוקתי ומדד הכלה במשרדי הממשלה
  • הגברת היקף הפעילות של נציבות שירות המדינה בהגברת האכיפה, שיפור היכולת לתת מענה מיטבי לכלל הפניות, הנגשת הנציבות לאוכלוסיות הפונות אליה בתלונות בגין אפליה- לרבות יוצאי אתיופיה

 

גורם אחראי

המלצה

שנת ביצוע

סטטוס

משרד המשפטים

הקמת יחידת תאום ממשלתית

2017

בוצע

משרד המשפטים

מועצה ציבורית לצד יחידת התיאום הממשלתית

2017

בוצע

משרד המשפטים

ביטול אגרת בית משפט - בתביעות לפי חוק איסור הפליה במוצרים  שירותים

 

בהליך ביצוע

משרד המשפטים

ייצוג על ידי הסניגוריה הציבורית במצוי תלונה במח"ש בגין תקיפה על ידי שוטר שלא כדין

2018

בוצע

משרד המשפטים

ייצוג חינם על ידי הסיוע המשפטי- בעבירות לפי חוק איסור הפליה

2018

בוצע

משרד המשפטים

הרחבת פיילוט בתי משפט קהילתיים בערים בהן יש ריכוז גבוה של יוצאי אתיופיה

2017

בוצע

משרד המשפטים

מתאם בין משרדי למניעה וצמצום עבריינות בקרב בני נוער

2017

בוצע

משרד המשפטים

תרגום לאמהרית של מסמכים רשמיים המוצאים על ידי הפרקליטות לחשודים יוצאי אתיופיה או לבני משפחותיהם.

2018

בוצע

משרד המשפטים

הנחייה להעברת מידע מגורמי אכיפה ותביעה למח"ש ולמחלקת משמעת במשטרה בחשד להתנהלות גזענית או התנהגות פסולה, המתעורר אגב עבודתם

2018

בוצע

לשכת היועץ המשפטי לממשלה

חידוד נהלים לשימוש בס' - 144 ו' לחוק העונשין, לצורך התווית מתחם ענישה לפי סעיף 40ט לחוק העונשין

 

בהליך ביצוע

לשכת היועץ המשפטי לממשלה

הגברת השימוש בדין המשמעתי בהליכים משמעתיים בשירות המדינה, במשטרת ישראל, שירות בתי הסוהר וצה"ל, במקרים של התנהגות שיש בה משום גזענות או הפליה

2018

בוצע

לשכת היועץ המשפטי לממשלה

בחינת הליכים משמעתיים כלפי בעלי מקצועות רישויים במקרי התנהגות שיש בה משום גזענות או הפליה

 

בהליך ביצוע

המשרד לביטחון פנים ומשרד המשפטים

הסדרת סמכות שוטרים לפנות לאזרחים בבקשה להזדהות ואופן מימוש הסמכות כאשר לא מוצגת כמבוקש

 

בוצע

נציבות שירות המדינה

מינוי ממונים משרדיים למניעת גזענות

2017

בוצע

נציבות שירות המדינה

סדנאות למעסיקים

2018

בוצע

נציבות שירות המדינה

סקר אקלים וגיוון במשרדי ממשלה

2018

בוצע

נציבות שירות המדינה

דוח גיוון תעסוקתי ומדד הכלה במשרדי ממשלה

2018

בוצע

נציבות שירות המדינה

מאגר להשמת אקדמאים

 

בהליך ביצוע

נציבות שירות המדינה

חניכה ורשתיות לעובדים הנקלטים בתחילת דרכם המקצועית בשירות המדינה

 

בהליך ביצוע

משרד החינוך

עתודת ניהול יוצאי אתיופיה במערכת החינוך

2018

בוצע

משרד החינוך

בניית תכניות עבודה ליצירת אקלים חיובי ולטיפול בדעות קדומות ומופעי גזענות באמצעות השתלמויות חובה לכלל המורים

 

לא בוצע

משרד החינוך

הכשרה שיטתית ומחייבת של מנהלים, מורים ועובדי מטה בנושא גזענות, ליצירת אקלים חיובי במסגרת  החינוך ולטיפול בדעות קדומות

 

לא בוצע

משרד החינוך

תכני היסטוריה ומורשת של יהדות אתיופיה והגברת השימוש בתכנים על שונות לרבות בצבע עור בהקשרים – חיוביים

2017

בוצע

משרד החינוך

פיתוח מנגנונים לתמרוץ בתי ספר לעידוד יצירה של בני נוער, במסגרת לימודיהם בתיכון במגמות קולנוע ותיאטרון

2017

לא בוצע

משרד החינוך

תמרוץ לתכני רב תרבותיות

2018

בוצע באופן חלקי

משרד החינוך

תמרוץ לתכנים נגד גזענות

 

לא בוצע

משרד האוצר

הוספת תניה בחוזים ממשלתיים לאספקת שירותים לציבור ובהתקשרויות שביצוען נעשה בתוך הממשלה, האוסרת התנהגות גזענית          ומפלה עלי- ידי גופים המתקשרים או העובדים בהם

2018

בהליך ביצוע

משרד האוצר

בחינת האפשרות למתן עדיפות במכרזי רכש לספקים, המיישמים את עיקרון הגיוון התעסוקתי בדרגות בכירות וברמות שכר מעל הממוצע במשק, והצגת הממצאים בפני ועדת השרים לקידום השילוב של יוצאי אתיופיה

2017

בוצע

משרד הכלכלה והתעשייה

הגדלת מספר היוזמות למפגשים בין מעסיקים למועסקים פוטנציאלים לתפקידים משמעותיים בהתאם לפיזור גיאוגרפי, כך שיקנה עדיפות למועמדים יוצאי אתיופיה 

2017

בוצע

משרד הכלכלה והתעשייה

קיום מכינות להכשרת מועמדים מול מעסיקים, החושפת אותם בצורה מבוקרת ותוך ליווי והכוונה לתרבות ארגונית ספציפית ולמיומנויות העבודה הנדרשות במסגרתה

2017

בוצע

נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה

נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה תפעל להגביר את היקף הפעילות של הנציבות , ובתוך כך : הגברת האכיפה, שיפור היכולת לתת מענה מיטבי לכלל הפניות, הנגשת הנציבות לאוכלוסיות הפונות אליה בתלונות בגין אפליה- לרבות יוצאי אתיופיה

2018

בוצע באופן חלקי

משרד התקשורת

תמיכה בערוץ שידורים להנכחה ישראלית אתיופית בשפה העברית

 

לא בוצע

משרד התקשורת

בחינה מחקרית של ייצוג מגוון בחברה הישראלית בתקשורת

 

בהליך ביצוע 

משרד הרווחה והשירותים החברתיים

נוכחות מתורגמן לאמהרית גם בישיבות שנוכחים בהם הורים של חשוד שאינם דוברי עברית בפגישות עם שירות המבחן

2017

בוצע

משרד  הרווחה והשירותים החברתיים

תרגום לאמהרית של כלל המסמכים הרשמיים המוצאים על ידי שירות המבחן לחשודים ובני משפחותיהם

2017

בוצע

משרד התרבות והספורט

יציאה במכרז להקמת חממת קולנוע אשר תבטא את קולותיהם הייחודיים של בנות ובני העדה ותהווה היצע לרשתות טלוויזיה והמרשתת השונות, לצורך הנכחתם של בנות ובני העדה

 

לא בוצע

משרד התרבות והספורט

הקמת קרן להכשרה ראשונית לכל תחומי האמנויות לעידוד יוצרים יוצאי אתיופיה

 

לא בוצע

משרד התרבות והספורט

הקמת קרן לייזום פרויקטים על ידי - אמנים, יוצרות ויוצרים יוצאי אתיופיה

 

בהליך ביצוע

לשכת היועץ המשפטי לממשלה

הכרעה בדבר הגורם שיוסמך לקיים חקירה במישור המשמעתי באירועים בהם התעורר חשד לשימוש בכוח שלא כדין ובעניין התנהגות גזענית

2018

בוצע

משטרת ישראל

קביעת נהלים לשימוש בטיייזר

2017

בוצע

משטרת ישראל ומשרד המשפטים 

תיעוד חקירות קטינים בעבירות מסוג פשע והרחבה לחקירת קטינים בעבירות  נגד שוטרים מסוג עוון

 

לא בוצע

משטרת ישראל ומשרד לביטחון פנים

ריענון נהלים להחזקת עצורים בתחנות משטרה

2017

בוצע

משרד לביטחון פנים משטרת ישראל

הדרכת שוטרים למניעת גזענות או לא ראויה ממניע גזעני

2017

בוצע

משטרת ישראל

העברת תלונה על ידי ית"צ בגין התנהגות גזענית או פסולה למחלקת משמעת, זאת לשם תכלול כל הנתונים בעניין תופעה פסולה ו וגיבוש מדיניות אחידה ומתואמת

2017

בוצע

משטרת ישראל

הנחיית מפכ"ל לגורמים פיקודיים לנתב תלונות בעניין התנהגות גזענית או פסולה, שנמצאו מוצדקות, להליכים משמעתיים (בנוסף להליכים פיקודיים).

2017

בוצע

משטרת ישראל

פרסום דוח שנתי של הליכים משמעתיים נגד שוטרים במקרי של אלימות או מעשים פסולים על רקע גזעני, להגברת השקיפות והאמון. הדוח הראשון יפורסם ברבעון הראשון של שנת 2018.

 

לא בוצע

משטרת ישראל

המפכ"ל ינחה לבצע בקרה נושאית רחבה בנושא עילות הסגירה של תיקים בדגש על סגירת תיקי קטינים

2017

בוצע

משטרת ישראל

תדרוכים לתובעים להעלאת מודעות לנתונים חריגים, בעיקר של קטינים

2017

בוצע

משטרת ישראל

תרגום מסמכי זכויות לחשודים לשפה האמהרית

2017

בוצע

משטרת ישראל

טופס תלונה ייעודי להגשת תלונה במח"ש

2017

בוצע

המשרד לביטחון פנים ומשטרת ישראל

ציוד שוטרים במצלמות גוף

2018

בוצע

 

תגובות

1. אזרח על תנאי לפני 7 חודשים
מדינה؟

מומלצים