הסרט בית המקדש

05.12.2017 מאת: פורטל הכרמל

בית המקדש בפתח...!!! סרט המקיף את כל נושא בית המקדש, היסטורית המשכן והמקדש, צורת בית המקדש העזרות הלשכות, ההיכל וקודש הקודשים. במו כן תיאור הכלים,המזבחות, הש...

תגובות

מומלצים