שונות

הרשויות הערביות מקבלות תוספת של 50 מיליון ₪ למיגון
מרועה צאן באתיופיה למהנדס רדאר כיפת ברזל באלתא
פעולות שיש לנקוט בקרב קשישים ותינוקות על מנת למנוע סכנות ופגיעות קור 
עונשי מאסר לתומכי דאעש שהציתו אצטדיון כדורגל בטייבה