אגף התנועה דין וחשבון שנת 2018

ב 2018 נרשמו למעלה מ-265,000 דוחות תנועה, נתפסו למעלה מ-7,200 נהגים שנהגו תחת השפעת אלכוהול, נרשמו כ-126,700 דו"חות בגין שימוש בטלפון נייד, בצירי המיקוד של שוטרי אגף התנועה חלה ירידה של 18% בתאונות קטלניות.

01.01.2019 מאת: פורטל הכרמל והצפון
אגף התנועה דין וחשבון שנת 2018

אגף התנועה: "במסגרת המאמץ המתמשך של משטרת ישראל במאבק בתאונות הדרכים, הגובות מחיר יקר בחיי אדם בכל שנה ושנה, אגף התנועה שם לו למטרה להגביר את האכיפה בעבירות מסכנות חיים ובריונות הגורמות לתאונות דרכים. כמי שעוסקים בעשייה לילות כימים, אנו רואים את הירידה של 49 פחות בהרוגים לשנת 2018, כזריקת מוטיבציה להמשיך ולפעול בדרך הארוכה והקשה של המלחמה בקטל בכבישים ומבינים, שפעילות ממוקדת ומרתיעה גורמת לשינוי בתרבות הנהיגה ומצמצמת את תאונות הדרכים והנפגעים.

בשנה האחרונה המשכנו את מדיניות האכיפה שהתווה לפני שנתיים ראש אגף התנועה, ניצב דורון ידיד ביחד עם פיקוד אגף התנועה. מדיניות האכיפה באה לידי ביטוי, תוך מיקוד והחמרה בעבירות מסכנות חיים ועבירות בריונות כביש. פעילות זו התמקדה בכבישים משפיעים ומועדים שבהם יש את מירב הנפגעים והתאונות, וזאת עפ"י ניתוח הכבישים והתאונות באמצעות מחלקת המחקר של אגף התנועה.

אגף התנועה ששדרג את יכולותיו, הכניס למערך האכיפה אמצעים טכנולוגיים מגוונים המאפשרים אכיפה יצירתית המרתיעה מחד ומגבירה את הביטחון מאידך. בין שלל האמצעים ניתן לראות הפעלה של עשרות מצלמות טקטיות הפרוסות ברחבי הארץ, ומהוות שובר שיווין באכיפה של עבירות היסח דעת וקיפוח זכות, מצלמות סטילס המשמשות את השוטרים לטובת תיעוד עבירות, הכנסת רחפנים לאכיפה ממעוף הציפור ולתעד עבירות מסכנות חיים כגון עקיפות על פס לבן ונסיעה בשוליים. 

שינוי נוסף הוא תמהיל הניידת, המהווה כ-40% ניידות סמויות מסה"כ הניידות הפועלות ברחבי הכבישים הבינעירוניים. גידול של כ-250 שוטרים ועוד עשרות ניידות שנוספו לשורות האכיפה סייעו במהלך השנה במאבק בקטל בכבישים ולמעשה, להוריד את כמות התאונות והנפגעים.

במסגרת מדיניות זו, חלה עלייה באכיפה בסל העבירות שצוינו. בשנה האחרונה, מכלל הדו"חות שנרשמו באגף התנועה, מעל ל-90% נרשמו בתוך צירי המיקוד שנותחו והוגדרו ע"י אגף התנועה כמועדים לתאונות דרכים".

הנתונים לשנת 2018 בתחום הבינעירוני:

במהלך התקופה המדוברת נרשמה עלייה של כ-37% באכיפה, נגד עבירות מסכנות חיים וסה"כ מספר הדו"חות עומד על למעלה מ-265,000 דו"חות במסגרת מתחם העבירות שהוגדר וזאת בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד שבה נרשמו סה"כ כ- 194,000 דוחות.

גם בעבירות הביריונות הגורמות לתאונות דרכים נרשמה עלייה חדה של 40% ומספר הדו"חות עומד על כ-185,000 דו"חות במקביל לתקופה מקבילה שבה נרשמו כ-132,000 דו"חות תנועה.

נוהגים מהר מאוד- עבירת המהירות מוגדרת כעבירה מסכנת חיים, במהלך השנה האחרונה נרשמו לנהגים למעלה מ-116,000 דו"חות בגין עבירת מהירות באמצעות שוטרים בשטח, בתקופה מקבילה אשתקד נרשמו סה"כ כ-86,000 דו"חות מה שמצביע על עלייה של 34% באכיפה בגין עבירה זו.

נוהגים תחת השפעת אלכוהול- נהיגה תחת השפעת אלכוהול משפיעה דרמתית על השליטה, הריכוז וזמן התגובה של הנהג, הרחקת נהגים שיכורים מהכביש ע"י אכיפה נחושה ובלתי מתפשרת מהווה גורם מרתיע ומציל חיים!

בשנה האחרונה בפעילות ממוקדת של שוטרי אגף התנועה נתפסו למעלה מ-7,200 נהגים שנהגו תחת השפעת אלכוהול, בתקופה מקבילה אשתקד נתפסו כ-6,700 נהגים בלבד. נתון זה מצביע על עלייה של 8% ביחס לתקופה מקבילה.

עבירת היסח הדעת - טלפונים ניידים הם אחד הגורמים הישירים והעיקריים להתרחשות תאונות דרכים חמורות ואף קטלניות, אגף התנועה סימן את עבירת השימוש בטלפון נייד כעבירה מסכנת חיים ונתן דגש באכיפה, מנתוני מחלקת מחקר עולה כי נרשמה עלייה של 14% בכמות הדו"חות שנרשמו לנהגים ביחס לתקופה מקבילה אשתקד, דהיינו נרשמו השנה כ-126,700 דו"חות בגין עבירה זו, ובשנה מקבילה נרשמו כ-111,200 דו"חות.

משאיות בכבישים- כיום המשאיות מהוות כ- 3.5% מסה"כ הנסועה, מעורבותם בתאונות דרכים קטלניות הינה פי 5 מחלקם מסה"כ הנסועה, במסגרת מיקוד האכיפה נגד נהגי כלי רכב כבדים ומשלחיהם עולה כי, נרשמו כ- 70,000 דו"חות בגין תקינות, בטיחות ועבירות נוספות, לציין כי חלה עלייה של 10% באכיפה ביחס לתקופה מקבילה אשתקד.

אכיפה ושינוי תרבות הנהיגה באופניים חשמליים בתחום העירוני והבינעירוני- בכל רחבי הארץ ובתחום העירוני בעיקר מתבצעת פעילות אכיפה והסברה בקרב נהגי האופניים החשמליים, במטרה למנוע ולצמצם את ריבוי התאונות ולעלות את המודעות לאופן השימוש באופניים, האכיפה הבלתי מתפשרת הביאה לעלייה של למעלה מ-60% באכיפה כנגד רוכבי האופניים החשמליים וזאת ביחס לתקופה מקבילה אשתקד, דהיינו נרשמו כ- 25,000 דו"חות נגד הרוכבים שביצעו עבירות שונות השנה.

אי מתן זכות קדימה להולכי רגל- אוכלוסיית הולכי הרגל הנפגעת ביותר קיבלה דגש באכיפה וניתן לראות כי בשנת 2018 נרשמו כ-51,000 דו"חות נגד אי מתן זכות קדימה להולכי רגל וזה מצביע על עלייה של 29% באכיפה בעבירה זו.

בתחום תאונות הדרכים אנו רואים כי האכיפה אכן משפיעה וקיימת ירידה בכל הפרמטרים.

בצירי המיקוד בהם ממוקדים שוטרי אגף התנועה חלה ירידה של 18%- בתאונות קטלניות, וקיימת ירידה של 21- הרוגים פחות מסה"כ הרוגים בשנת 2018 לעומת שנת בצירים 2017 הללו.

בסה"כ בתאונות הדרכים בכבישים הבינעירוניים קיימת ירידה של 14% בתאונות דרכים ביחס לשנה קודמת, וירידה של 15%- בכמות הנפגעים.

אגף התנועה מיקד את האכיפה בעבירות כלי רכב דו"ג הנמצאים בין האוכלוסיות הנפגעות, ובשנה הזו חלה ירידה של 19%- בתאונות קטלניות בכבישים הבינעירוניים ביחס לשנה קודמת.

גם בתחום כלי הרכב הכבדים ניתן דגש לאכיפה באמצעות היחידה לרכב כבד שהוקמה בשנה שעברה, וניתן לראות כי קיימת ירידה של 7%- במעורבות כלי רכב כבדים בתאונות דרכים בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד.

הולכי הרגל בתחום הבינעירוני נפגעו הרבה פחות השנה ונתונים מצביעים על ירידה של -26% בהרוגים ביחס לתקופה מקבילה אשתקד.

משטרת ישראל אגף התנועה ימשיך לפעול לצמצום תאונות הדרכים, תוך שימוש במגוון האמצעים העומדים לרשותו ובשיתוף מלא עם כלל גורמי האכיפה למען, שלומם וביטחונם של כל אזרחי ישראל בכבישים.

 

תגובות

מומלצים