איסור על הדיג בים התיכון

בכדי להבטיח את תהליך הרבייה התקין והסדיר של הדגים בים התיכון ובמטרה לשמור על משאב הדגה בים, משרד החקלאות ורשות הטבע והגנים יגבירו את מאמצי ההסברה והפיקוח לקראת תקופת האיסור על הדיג שתחול עד סוף חודש אוגוסט

28.04.2019 מאת: פורטל הכרמל והצפון
איסור על הדיג בים התיכון

 

שומרים על הדגה בים התיכון: היחידה הימית של רשות הטבע והגנים, האמונה מטעם משרד החקלאות על פיקוח הדיג בישראל, תגביר את מאמצי ההסברה והפיקוח לקראת תקופת האיסור על הדיג בים התיכון בעונת הקינון וההטלה של הדגים ובמהלכה. 

בתקופה זו שתחול השנה בין התאריכים 28.4.2019 ועד 31.8.2019 תבוצענה פעילויות פיקוח בים, במעגנות ובחנויות הדיג לאורך כל שעות היום ובצוותים מתוגברים.

אגף הדיג במשרד החקלאות מכריז מידי שנה על תקופת איסור הדיג על שיטותיו השונות בכנרת ובים התיכון בהתאם לזמן עונת הרבייה - זאת במטרה להבטיח, עד כמה שניתן, את השלמת תהליך ההתרבות התקין והסדיר של הדגים למען שמירה על משאב הדגה בים. 

על פי ההנחיות איסור הדיג חל על :

דיג בכל שיטות הדיג (למעט חכה מהחוף ודיג מכמורת) מיום 28.4.2019 ועד 30.05.2019 (כולל).

דיג דגים מתת משפחת הדקרים (לוקוסים) ייאסר בכל שיטות הדיג כולל בחכה מהחוף מיום 28.4.2019 ועד 29.6.2019 (כולל). אם ידוגו דגים מסוג זה יש להשיבם מיד לים.

דיג ספינת המכמורת ייאסר מיום 1.7.2019 ועד 31.8.2019 (כולל), וזאת כדי להימנע מלכידת דגיגים צעירים בתקופת הגיוס.

יגאל בן ארי, מנהל היחידה הימית ברשות הטבע והגנים: "לנו ולדייגים המקצועיים והחובבים אינטרס מובהק ומשותף להגן על הדגים בעונת ההטלות למען שמירה על התפתחות טבעית של משאב הדגה בים התיכון שמדי שנה הולך ופוחת איסור הדיג בעונת הרבייה נועד לאפשר לדגים להתרבות בשקט ולהעמיד בהצלחה דור צאצאים. במהלך הימים הקרובים, נפעל מול קהילת הדייגים בים ובמעגנות במספר ערוצים כך שיהיו מעודכנים על מועדי ומשך תקופת איסור הדיג על שיטותיו השונות. במקביל נגביר את פעולות הפיקוח בכל שעות היממה בשיתוף גורמי אכיפה נוספים כדי לאכוף בהצלחה את איסור הדיג ובכך לשמור בהצלחה על מצב הדגה בים".

ניר פרוימן, מנהל אגף הדיג במשרד החקלאות: "בעונת הרבייה נוצר הדור הבא של הדגיגים, שיסייעו להגנה מיטבית על הדגה בים התיכון, כמקובל במרבית מדינות הים התיכון. לפני שלוש שנים קידמנו את אישורן של תקנות הדיג המעודכנות, כך שיחד עם ציבור הדייגים, נוכל לקדם את השמירה על הדגה בים ועל פרנסת הדייגים למקום טוב יותר. אנו קוראים לדייגים לשתף פעולה ובכך לשמור על משאב חשוב זה".

 

תגובות

מומלצים