ביטוח לאומי הקלות לעובדים עצמאיים

​כדי להקל על העצמאיים בתקופת משבר הקורונה, מי שהכנסתו צומצמה או שאין לו הכנסות בתקופה זו, יכול להגיש לביטוח הלאומי בקשה להקטנת מקדמות או לסגור את התיק באופן זמני.

23.05.2020 מאת: פורטל הכרמל והצפון
ביטוח לאומי הקלות לעובדים עצמאיים

 

הקטנת מקדמות דמי הביטוח

עובדים עצמאיים שהכנסתם צומצמה עקב משבר הקורונה, יכולים להגיש בקשה להקטנת מקדמות דמי הביטוח, על סמך הצהרה בלבד.

עובדים עצמאיים שיש להם מייצג - המייצג יוכל לבצע את הקטנת המקדמות בצורה מקוונת במערכת ייצוג לקוחות המקושרת לביטוח לאומי.

עובדים עצמאיים שאין להם מייצג - יוכלו לבצע את הקטנת המקדמות באמצעות בקשה לתיקון מקדמות, ללא צורך בצירוף אישורים. את הבקשה ניתן לשלוח ישירות למחלקת הגבייה בסניף באמצעות האתר. 

שימו לב, מי שכבר הגיש בקשה להקטנת מקדמות במהלך הרבעון הראשון של השנה, יוכל להגיש בקשה נוספת להקטנת מקדמות מ- 1.4.2020 ואילך.

סגירת תיק עצמאי

עובדים עצמאיים שהפסיקו לחלוטין לעבוד בעקבות משבר הקורונה, יכולים להגיש לנו בקשה לסגירת תיק עצמאי 

עם סגירת תיק עצמאי, יבוטלו תשלומי המקדמות שלהם כעצמאיים, והם כבר לא יהיו במעמד עצמאי בביטוח הלאומי.

שימו לב, מהיום שאתם חוזרים לעבוד כעצמאיים, עליכם להירשם שוב בביטוח הלאומי כעצמאיים ולפתוח תיק עצמאי מחדש, כדי שזכותיכם לא ייפגעו.

סגירת תיק עצמאי בביטוח הלאומי לא מותנית בסגירת תיק במס הכנסה ובמע"מ.

 

תגובות

מומלצים