ביטול עיקול כספים לטובת תרופה מצילת חיים

בית משפט השלום דחה בקשת רשות ערעור על החלטת רשמת הוצאה לפועל שהורתה על ביטול עיקול כספים ושחרורם לידי החייבת לטובת תרופה מצילת חיים

25.03.2019 מאת: פורטל הכרמל
ביטול עיקול כספים לטובת תרופה מצילת חיים

 

לאחרונה, דחה כב' השופט ישראל פת מבית משפט השלום ברחובות בקשת רשות ערעור על החלטת כב' רשמת ההוצאה לפועל מהטעם, כי הזכות לחיים בכבוד היא זכות מוקנית לחייב, ובמסגרת איזון האינטרסים שבין זכותו של הזוכה לגבות את חובו לבין זכותו של החייב להצלת חייו ממוות הרי שהאינטרס השני יגבר.

מדובר בבקשת רשות ערעור על החלטת רשמת ההוצאה לפועל סמאח מנאסרה-סבאח מלשכת ההוצל"פ בכפר סבא . בהחלטתה הורתה  כב' הרשמת בשבתה כרשמת תורנית על העברת סך של 33,000 ₪ מתוך כלל הכספים שעוקלו על ידי הזוכה בפיקדון בבנק איגוד, לידיה של החייבת עצמה. זאת, נוכח בקשתה של החייבת לאשר ביטול העיקול והמימוש כי מטרת הכספים  היא  תרופה  מצילת חיים שעלותה 36,000 ₪ לכל מחזור טיפול.

כנגד החייבת נפתח תיק הוצאה לפועל בגין חוב בסך 34,396 ₪. בהמשך נתנה החלטה על ידי רשמת ההוצאה לפועל, לפיה הועמד צו החיוב החודשי של החייבת בתיק על סך 150 ₪ לחודש. החייבת לא עמדה בצו התשלומים ובאוקטובר 2018 הגישה בקשה לביטול ביצוע עיקול וזאת לאחר שאובחנה כחולה בסרטן ריאות ממאיר, ונאלצה לטענתה במהלך חצי השנה שקדמה להחלטת  אישור העיקול לקבל טיפולי כימותרפיה, דבר שמנע ממנה להגיע להוצלפ לשם הסדרת החוב.

בעקבות כך נוצר פיגור של 3 חודשים בתשלום החוב. כמו כן,  טענת החייבת כי היא עומדת להיכנס לתכנית ניסיונית שיתכן ותיתן לה סיכוי קטן לשם הארכת חייה. לבקשתה של החייבת צורף אישור רפואי המאשר הנטען ע"י החייבת כי היא אכן מועמדת לתרופה מצילת חיים, שעלות כל טיפול בה הינו 36,000 ₪ .

בפברואר 2019 ניתנה החלטה על ידי כב' הרשמת מיכל דואני, לפיה אושר צו מימוש הכספים, אולם לאור מצבה של החייבת ניתן צו  עיכוב כספים. כן ציינה כב' הרשמת דואני כי תשקול להעביר לידי החייבת ולו חלק מהסכום .

בעקבות החלטה זו , החייבת הגישה בקשה  לעיון חוזר בבקשה לביטול עיקול ומימוש הכספים ובקשה להימנע ממימוש הכספים, ושחרור הכספים לידיה וזאת לאור המצוין במסמכים הרפואיים שצרפה לבקשה זו ולהחלטת כבוד הרשמת דואני הוגשה תגובת הזוכה המתנגדת גם לבקשת החייבת וגם להחלטת כב' הרשמת דואני .

כב' הרשמת מנאסרה-סבאח בהחלטתה  בבקשת החייבת וכן בתגובת הזוכה , להלן: "ההחלטה נשוא הערעור" קבלה את בקשת החייבת וביטלה הליך  עיקול ומימוש הכספים עד לסך של 33,000 ₪ , וזאת בכדי למנוע עיכובים ככל והוחלט כי על החייבת לעבור טיפול בזמן בו  הכספים

טרם הופקדו וחולקו בתיק , כן ציינה בהחלטתה, כי המקרה המונח בפניה הוא "מקרה חריג וזועק", אשר נותן לרשם ההוצאה לפועל את הסמכות לפעול לא רק מכוח סעיף  16א' לחוק ההוצל"פ  ,לבטל  או להשהות הליכים בכדי למנוע עיוות דין  , "אלא גם מטעמי צדק, מקרה אשר כפות המאזניים בו נוטים לטובתה של החייבת".

 

תגובות

מומלצים