בית המשפט התנה קבלת היתר בנייה בהריסת מבנה לא חוקי

העותרים פנו לוועדה המקומית בבקשה לקבלת היתר לבניית ממ"ד בדירה בבית משותף. הועדה המקומית אישרה את בקשת העותרים אך תחת מספר תנאים מגבילים, בין היתר הריסת מבנה רעפים לא חוקי בביתם ובפירוק גידור פנימי שהותקן ללא היתר.

10.04.2019 מאת: פורטל הכרמל
בית המשפט התנה קבלת היתר בנייה בהריסת מבנה לא חוקי

 

בפסק הדין ניתנה פרשנות מרחיבה לסמכות לקבוע בהיתר בנייה חדש תנאי להריסת מבנה ישן ובלתי חוקי.

העותרים פנו לוועדה המקומית בבקשה לקבלת היתר לבניית ממ"ד בדירה בבית משותף. הועדה המקומית אישרה את בקשת העותרים אך תחת מספר תנאים מגבילים, בין היתר – הריסת מבנה רעפים לא חוקי בביתם ובפירוק גידור פנימי שהותקן ללא היתר. העותרים הגישו ערר על התנאים, אולם ועדת הערר המחוזית בחיפה הותירה את התנאים ואישרה את החלטת הועדה המקומית.

בהמשך לכך, העותרים הגישו עתירה מנהלית ובה טענו, כי אין הצדקה לתנאים שנקבעו על ידי הועדה המקומית. זאת, מאחר שהבנייה האמורה קיימת במקום מזה שנים (העותרים טענו שכך קנו את הנכס). עוד נטען, כי הועדה המקומית מודעת לכך ולא ניסתה בעבר לאכוף את ההריסה המבוקשת, וכי היא מנסה למעשה לאכוף כעת עבירות בניה שלא בדרך החוק ושלא כפי שקבע המחוקק.

בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים דחה את העתירה. זאת, תוך מתן פרשנות מרחיבה לתקנה 41 לתקנות התכנון והבניה, אשר דורשת קיומו של קשר כתנאי לסמכות להורות על הריסתו של חלק מבניין קיים במסגרת בקשה להיתר.

בית המשפט קבע כי אין מדובר בהכרח בקשר פיזי, אלא נוקט בפרשנות מרחיבה יותר, בקובעו כי מדובר בקשר פונקציונלי. כלומר, הסמכות להתנות בקשה להיתר בנייה בהריסת חלק מהמבנה, חלה על כל בניה קיימת אשר משרתת את המבנה לגביו מבוקשת תוספת הבנייה. זאת, ללא קשר לשאלה על ידי מי בוצעה הבניה ובלבד שהיא נמצאת בבעלותו של מבקש ההיתר.

בפסק הדין הודגש השיקול בדבר מניעת עידוד עבריינות, כשיקול מרכזי במתן הפרשנות המרחיבה בנוגע לקיומו של קשר.

התיק טופל על ידי עו"ד ריצ'ארד סאלח, מפרקליטות מחוז חיפה (אזרחי).

 

תגובות

מומלצים