האם מייל אירוטי בין גבר לאישה הוא בגידה?

האם התכתבות באמצעות דואר אלקטרוני, ארוטית ככל שתהיה היא בגדר בגידה. זו הטענה שהשמיעה אישה בבית הדין, בבקשה להכריז על בעלה כמי שבגד בה ולחייב אותו בפיצויים על הסבל שנגרם לה לאורך השנים.

13.05.2018 מאת: פורטל הכרמל
האם מייל אירוטי בין גבר לאישה הוא בגידה?

מדובר בזוג שנישאו לפני עשר שנים. הבעל מנהל אדמיניסטרטיבי בבית חולים, שניהל קשר בדואר אלקטרוני עם רופאה בבית חולים אחר.

האישה עובדת כאחות באותו בית חולים יחד עם בעלה. לימים בדרכים כאלה ואחרות, הצליחה האישה להשיג את ההתכתבות של בעלה עם המאהבת הרופאה. מההתכתבות לא עולה כי הם נפגשו, אבל כן עולה התכתבות ארוטית המעידה על קשר רומנטי ביניהם.

הבעל באמצעות עורכי הדין שרין וגדלי סולן טען כי האימלים הושגו במרמה ויש לחקור את הדרך שהגיעו. האישה הציגה בבית הדין חלק מההתכתבות.

היא ביקשה להכריז על התנהגות בעלה כמי שבגד בה באמצעות הדואר האלקטרוני. הדיינים הבהירו, עוד בטרם קיבלו החלטה ושלא לפרוטוקול "אומנם בקידמה של היום זו

סוג של בגידה, אבל בית הדין הרבני צריך הוכחות, או הודאה מפורשת וכאן אין מענה לשתי השאלות הללו". יחד עם זה אחד הדיינים הדגיש כי "אין ספק כי מדובר בהתכתבות של שני בני אדם שהקשר ביניהם הוא לא רק באמצעות הדואר".

האישה כאמור מבקשת החלטה עקרונית. הבעל באמצעות עורכי הדין סולן טוען במקביל כי בדעתו לפנות למשטרה שתחקור כיצד הצליחה

האישה להכנס לתיבת הדואר שלו במקום העבודה. כמו כן פנה במכתב למבקר הפנימי של המוסד הרפואי בו הוא עובד ודרש חקירה מקיפה.

עורכי הדין סולן טוענים "כי עולה יותר מחשד שהאישה זכתה לשיתוף פעולה מהמוסד הרפואי, או ניצלה פרצה במערכת אליה חדרה באמצעים לא חוקיים". הדיון יערך בימים הקרובים.

 

תגובות

1. גבריאל לפני 7 חודשים
כיצד יכלה האישה להשיג את המידע?

מומלצים