הארכת מעצר רביעית לנאשם המואשם ברצח

נגד המשיב ונגד נאשם נוסף הוגש כתב אישום לבית המשפט המחוזי. על פי העולה מכתב האישום, המשיב והנאשם הנוסף ירו באקדח באדם שהמשיב היה מצוי בסכסוך כספי עמו, ולאחר מכן הציתו את רכבו.

12.01.2019 מאת: פורטל הכרמל
הארכת מעצר רביעית לנאשם המואשם ברצח

בגין מעשים אלה יוחסו למשיב ולנאשם הנוסף העבירות הבאות רצח בכוונה תחילה לפי סעיף 300(א)(2) בצירוף סעיפים 301 ו-29 לחוק העונשין, עבירות בנשק והצתה.

זוהי בקשה רביעית להארכת מעצרו של המשיב לפי סעיף 62 לחוק סדר הדין הפלילי.

הבקשה התקבלה נקבע כי בהתייחס למכלול השיקולים הרלוונטיים, ובפרט למסוכנותו הרבה עד מאוד של המשיב, כפי שעולה מהמעשים המיוחסים לו ומעברו הפלילי המכביד, המסקנה היא כי בשלב זה לא ניתן לקבוע כי נקודת האיזון הוסטה לכיוון חירותו של המשיב.

 

תגובות

מומלצים