הגברת פעולות אכיפה בתחום הבטיחות באתרי הבנייה

לאור מקרי התאונות הרבים בענף הבנייה, האכיפה תתבצע בדגש על קיום תקנות והוראות בטיחות, בשבועות הקרובים יפעל מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית במשרד העבודה והרווחה בהתאם למדיניותו לאכיפה מוגברת בתחומי הבטיחות בענף הבנייה.

27.10.2019 מאת: פורטל הכרמל והצפון
הגברת פעולות אכיפה בתחום הבטיחות באתרי הבנייה

 

האכיפה תתבצע בדגש על קיום תקנות והוראות הבטיחות במיוחד בנושאים הבאים: מינוי והימצאות מנהל עבודה ועוזר בטיחות באתרים, בטיחות במערכות החשמל, תקינותם של פיגומים, שימוש בציוד מגן אישי, קיום אמצעים ומערכות הגנה מפני נפילה.

בהתאם לכך, יקיים מינהל הבטיחות מבצע אכיפה, במהלכו צפויים לפעול צוותי פיקוח מתוגברים בלמעלה מ-100 אתרי בנייה ברחבי הארץ. 

מבצעים דומים התקיימו לאורך השנה האחרונה, במהלכם פשטו מפקחי הבטיחות של מינהל הבטיחות על מאות אתרים ברחבי הארץ, איתרו ליקויי בטיחות והטילו עשרות צווי בטיחות על הפרות בטיחות מצד מבצעי הבנייה.

ביותר ממחצית מהאתרים שבוקרו במבצעים האחרונים, הוטלו צווי הפסקת עבודה המורים על סגירת אתרים מסוכנים. בחלק מהם גם ננקטו אמצעים כנגד בעלי תפקיד, שלא מילאו את תפקידם בבטיחות כנדרש. 

מינהל הבטיחות קורא לכלל הקבלנים ובעלי התפקידים באתרים להקפיד על הוראות הבטיחות, להימנע ממצבים שבהם יינתנו צווי בטיחות ולדאוג לדבר החשוב ביותר בסדר העדיפות - בריאותם ושלומם של העובדים באתר. 

 

תגובות

מומלצים