הדרך לטפל בנגע ההימורים

התמכרות להימורים וההשלכות החברתיות הקשות שלה שפוגעות בעיקר בשכבות המוחלשות, העסיקו את חברי הוועדה המשותפת למשרדי האוצר, המשפטים הבריאות והרווחה, שהציגו המלצות באשר לטיפול, שיפור ובניית מערך הטיפול במכורים להימורים בישראל.

11.03.2019 מאת: פורטל הכרמל
הדרך לטפל בנגע ההימורים

צילום דוברות המשטרה

 

הוצגו המלצות הוועדה המשותפת למשרדי האוצר, המשפטים הבריאות והרווחה באשר לטיפול, שיפור ובניית מערך הטיפול במכורים להימורים בישראל.

הוועדה התבקשה לבחון את תופעת ההתמכרות להימורים ואת מערכי הטיפול והסיוע הניתנים בישראל למכורים להימורים ולהמליץ על שיפורם.

בנוסף להיוועצות במומחים חיצוניים העוסקים במערך הטיפול, אף  פורסם "קול קורא" והוזמנו מעוניינים מקרב הציבור להביע בפני הוועדה את עמדתם בנושא.

כיום, הטיפול במכורים להימורים מצוי באחריות משרד הרווחה וניתן במסגרות סוציאליות ללא מעקב רפואי ותרופתי.

שלושת ההמלצות העיקריות של הוועדה הן: 

1.הגברת המודעות ואיתור המכורים - עריכת קמפיין מודעות ופניה למעטפת החברתית – משפחתית של המכור. כמו כן, הקמת קו טלפוני אינטרנטי ייעודי לפונים. 

2.הקמת מערך טיפולי ייעודי - אימוץ תקן בינלאומי לאבחון, אפיון ואיתור המכורים להימורים. הקמת מרכזי טיפול אזוריים. אימוץ נורמות טיפול בינלאומיות של הקמת מרכזי טיפול אזוריים כוללני בהם יינתנו שירותים לטיפול ייעודי במכורים להימורים (ONE STOP SHOP).  

המרכז הטיפולי ייתן מענה ומעטפת של איתור, אבחון, טיפול רפואי, טיפול סוציאלי פרטני וקבוצתי, שיקום תעסוקתי, ריפוי בעיסוק, ליווי, ייעוץ כלכלי, וסיוע משפטי. כמו כן יינתנו הכשרה והדרכה של כלל אנשי מקצוע העוסקים בטיפול במכורים להימורים. 

3.מחקר ליווי ופיקוח  - הוועדה המליצה לערוך מחקר שיבדוק את ההשלכות החברתיות של התרת הימורים בישראל. בנוסף, הוועדה המליצה להקים ועדת היגוי בינמשרדית שתעקוב אחר התפתחות המרכזים ותפקח על פעילותם. 

מנכ"ל משרד האוצר, שי באב"ד: "מערך הטיפול בהתמכרות להימורים נמצא בחוסר. ברצוננו לתת למהמר ולמשפחתו כתובת בה יוכל להשתקם ולצאת ממעגל ההימורים. 

ישנה חשיבות לוועדה כאשר כל גורמי המקצוע, אלה הטיפוליים ואלה שעוסקים בהימורים מטעם הממשלה, דנו בהשלכות ואופן הטיפול הרצוי. מדובר בבחינת התמונה הכוללת לשיקום המהמר. 
אני מברך על החלטת משרד הרווחה לאמץ את המלצות הוועדה".

מנכ"לית משרד המשפטים, אמי פלמור: "דוח הצוות מעיד על גישה חברתית פרואקטיבית מצד כל הגורמים, שבוחנים כלים משלימים לצעדים המשמעותיים שנעשו בתחום צמצום ההימורים, ומבקשים להתמודד כעת עם ההשלכות החברתיות הקשות של ההתמכרות להימורים, שפוגעת בעיקר בשכבות המוחלשות. 

משרד המשפטים יסייע בהובלת ההיבטים המשפטיים הכרוכים ביישום ההמלצות ויעמיד את שירותי הסיוע המשפטי כחלק ממערך הטיפול והשיקום המוצע. אני מודה למנכ״לי משרד האוצר והרווחה על הובלת עבודת המטה ועל שיתוף הפעולה הפורה״.

מנכ"ל משרד הבריאות, משה בר סימן טוב: "נגע ההימורים הוא התמכרות רפואית שיש לטפל בה. מחלת ההימורים פגעה לצערנו בחייהם של לא מעט אנשים ובני משפחותיהם. 

אני מודה לכל משרדי הממשלה שנרתמו לטובת הנושא על מנת לתת המלצות אופרטיביות על מנת להתמודד עם הסוגיה, ובמשרד הבריאות קיימת מחויבות רבה לנושא".

מנכ"ל משרד העבודה והרווחה, אביגדור קפלן: "אנו מקדמים בברכה את המלצות הוועדה הבינמשרדית בה היינו שותפים. המשרד מייחס חשיבות מרובה לשיפור המענים הנדרשים לתופעה הקשה של התמכרות, תופעה הפוגעת באדם ובכל המעגלים הקרובים לו. אנו פועלים באינטנסיביות ליצירת תכניות טיפוליות ומענים חדשניים שיתאימו לאוכלוסייה זו על מנת לשפר את איכות חייהם, לסייע להם לשוב לחיים נורמטיביים ולהשתלב מחדש בקהילה".

 

תגובות

מומלצים