החקלאות בישראל

החקלאות בישראל בשנת 2018 לעומת 2017, ערך התפוקה החקלאית הכוללת עמד על כ-30.5 מיליארד ש"ח, עלייה של 2.0% בהשוואה ל-2017.

02.06.2019 מאת: פורטל הכרמל
החקלאות בישראל

ערך התפוקה הצמחית עלה ב-2.9%, ואילו ערך תפוקת בעלי החיים עלה ב-0.6%.

ערך התשומה החקלאית עמד על כ-18.9 מיליארד ש"ח, ללא שינוי לעומת 2017.

ערך היצוא החקלאי ב-2018 היה 4.4 מיליארד ש"ח, ירידה של 6.9%. ב-2018 מחירי התוצרת החקלאית למגדל המשווקים לשוק המקומי עלו ב10.0%.

כמות התפוקה הצמחית ירדה ב-3.0%. בגידולי שדה חלה ירידה של 5.9% ובפרי הדר - ירידה של 12.4%.

כמות חלב הבקר עלתה ב-2.2%. לעומת זאת, כמות חלב הכבשים ירדה ב-10.9% וכמות חלב העיזים ירדה ב-6.8%.

 

להודעה המלאה

 

תגובות

מומלצים