המבוטח גילה שאין פוליסה

לבית המשפט הוגשה תביעה כספית בגין רשלנות מקצועית של סוכן ביטוח בשל נזקי רכוש נעדרי כיסוי ביטוחי. לאחר שהתובע ביקש לקבל את הכספים מחברת הביטוח בהתאם לסיכום עם סוכן הביטוח נאמר לו, כי אין כיסוי ביטוחי.

25.07.2020 מאת: פורטל הכרמל והצפון
המבוטח גילה שאין פוליסה

התמונה מאתר https://www.clipart.com/

 

 

על פי הנטען בכתב התביעה, בעקבות מזג אוויר סוער נגרם נזק למערכת סולרית שהותקנה בנכס של התובע. בעקבות כך, פנה התובע לנתבע כדי לקבל פיצוי מחברת הביטוח נאמר לו לקבל הצעות מחיר לתיקון ובהתאם לאישור סוכן הביטוח אף בוצע התיקון בפועל.

לאחר שהתובע ביקש לקבל את הכספים מחברת הביטוח בהתאם לסיכום עם סוכן הביטוח נאמר לו, כי אין כיסוי ביטוחי.

בנסיבות אלה, הוגשה תביעה נגד סוכן ביטוח בבתי המשפט לתביעות קטנות, בטענה שהלה התרשל בתפקידו ובכך הסב לתובע נזקים. לטענת התובע הוא רכש מספר ביטוחים באמצעות סוכן הביטוח והחידוש שלהם נעשה מידי שנה באופן אוטומטי על ידי סוכן הביטוח במשך שנים, כך שהתובע לא ידע, כי אין כיסוי ביטוחי למערכת הסולרית.

סוכן הביטוח בכתב ההגנה טען שהתובע ידע שאין פוליסה בתוקף. נציגי סוכן הביטוח סברו בתום לב, כי יש כיסוי ביטוחי ולכן יעצו לתובע לקבל הצעות מחיר ואף לתקן בהתאם, אך בדיעבד הסתבר, כי התכוונו לפוליסה אחרת שאינה רלוונטית למערכת שניזוקה . עוד נטען, כי הנזקים מוכרים לצרכי מס ולכן יש לדחות את התביעה וכן, כי ככל שתתקבל התביעה, יש לקזז ממנה את דמי הפוליסה שלא שולמו על ידי התובע.

בדיון שהתקיים בבית המשפט העלה סוכן הביטוח טענה שלא נטענה בכתב ההגנה לפיה חברת הביטוח היא שדחתה את בקשת התובע לחידוש הפוליסה. סוכן הביטוח טען בתחילה, כי יש תיעוד לכך שהתובע הודע על החלטת חברת הביטוח לדחות את הבקשה לחידוש הפוליסה, ובהמשך הבהיר, כי החומר הועבר לחברה המבטחת אותו בגין רשלנות מקצועית. בהמשך מסר, כי אין בידו כל אסמכתא לכך שהדברים הובאו לידיעת התובע.

לדבריו, חברת הביטוח שלחה אליו במייל את ההחלטה שלא לחדש את הביטוח והוא מצידו עדכן טלפונית את התובע. סוכן הביטוח אישר , כי אין לו כל אסמכתא לקיומה של שיחה זו בינו לבין התובע.

בנסיבות אלה, בית המשפט לא קיבל את טענות סוכן הביטוח לבלבול אצל העובדת במשרדו , וזאת ממספר טעמים. ראשית, מדובר בכתובות שונות ובחברות ביטוח שונות. שנית, אף אם בשלב הראשון חל בלבול, הרי שלאחר שהתובע פנה ונאמר לו לקבל הצעות מחיר, ניתן היה בשלב זה לדעת שהפוליסה לגבי הנכס האחר אינה רלוונטית.

התובע עמד על כך, כי כל הביטוחים שנעשו באמצעות סוכן הביטוח חודשו באופן אוטומטי מידי שנה , וכי לא קיבל כל הודעה על אי חידוש הביטוח בנוגע ל מערכת שניזוקה. התובע הפנה להתכתבויות עם עובדת ממשרדו של סוכן הביטוח לפיה נאמר לו לקבל הצעות מחיר ובהמשך אף נאמר לו לבצע את התיקון ולהמציא קבלה. אם אכן לא היתה פוליסה בתוקף כפי שטוען סוכן הביטוח, הרי שלא ברור מדוע לאורך כל התקשורת עם סוכן הביטוח או העובדת ממשרדו, איש לא הסב את תשומת ליבו של התובע לכך שאין כלל פוליסת ביטוח.

נוכח כל האמור לעיל, עלה בידי התובע להוכיח, כי אי חידוש הפוליסה רובץ לפתחו של סוכן הביטוח ועליו לפצות את התובע בגין נזקיו.

 

תגובות

מומלצים