המטרה הגדלת היתרון הצבאי

דובר צה"ל מוסר כי 'תנופה' התוכנית הרב-שנתית החדשה של צה"ל (2020-2024) יוצאת לדרך. במרכזה העצמת הקטלניות – בהיקף ובדיוק. התוכנית אושרה על-ידי שר הביטחון והוצגה לראש הממשלה. בהמשך תובא התוכנית לאישור הקבינט.

13.02.2020 מאת: פורטל הכרמל והצפון

תuכנית הרב-שנתית החדשה של צה"ל

 

התוכנית הרב שנתית תנופה יוצאת לדרך

בשנה האחרונה התקיים בצה"ל תהליך מעמיק ויסודי, במסגרתו פעלו עשרות צוותים לניתוח ביקורתי של המציאות האסטרטגית-מבצעית ומצבו של צה"ל ביחס לאיומים ולאתגרים המתפתחים. במסגרת התהליך נכתבה תפיסת ההפעלה לניצחון, שכל תכליתה היא שיפור אפקטיביות הלחימה של צה"ל והגדלת היתרון הצבאי, וממנה גובשה תר"ש 'תנופה'.

בניין הכוח ארוך-השנים בצה"ל, במיוחד התכנית הרב-שנתית הקודמת 'גדעון', מאפשרים לממש את תר"ש 'תנופה'.

לצד העצמת הקטלניות התר"ש תתמקד בחיזוק המוכנות ובהשתנות, אשר תאפשר רלוונטיות לאתגרים החדשים בזירה.

להלן הנושאים העיקריים בתוכנית הרב-שנתית 'תנופה':
1. שימור האנשים הטובים והמתאימים ביותר לשירות בצה"ל.
2. העצמת היכולת של היחידות בקצה המבצעי של צה"ל.
3. הגדלת המענה למעגל השלישי (איראן).
4. חיזוק העליונות המודיעינית ויכולת האיסוף.
5. הקמת תשתית קישורית דיגיטלית, שבאמצעותה "כולם יוכלו לדבר עם כולם" (המג"ד עם הטייס, הטנק עם מפעיל הכטמ"ם וכו').
6. הקמת מגוון החימושים והיקפם בכל הזרועות.
7. חיזוק יכולת כוחות היבשה ומוכנותם.
8. מיצוי המימד האווירי בכלל ובתמרון הרב-זרועי בפרט.
9. התאמת האימונים לאתגרי המרחב האורבני ולמתאר האויב הצפוי (אימונים מדמי מציאות).
10. הרחבת יכולת ההגנה – הגנה אווירית, מרחבים חכמים בגבולות ובאיו"ש.
11. התאמה ארגונית של המטה הכללי והמפקדות הראשיות של צה"ל.
12. הטמעת תרבות צבאית – הצבא כמקצוע, תרבות התחקיר, משמעת.

ראש המטה הכללי, רב-אלוף אביב כוכבי, הציג את התוכנית לכלל מפקדי צה"ל מרמת סגן-אלוף ומעלה וציין: "מימוש התוכנית הרב-שנתית 'תנופה' יאפשר לצה"ל הגדלת יכולות ניכרת. התוכנית תביא להעצמת הקטלניות בצה"ל, הן בהיקף והן בדיוק, ותיצור תנאים לקיצור משך המערכה. האתגרים סביבנו לא מאפשרים להמתין  ולכן, על אף המורכבות, התכנית הרב-שנתית יצאה לדרך".

 

תגובות

מומלצים