המשרד קורא לרשויות לערוך בדיקות מקיפות בתעלות הניקוז

מקדימים ניקוי לזיהום המשרד להגנת הסביבה קורא לרשויות המקומיות החופיות לבצע כבר כעת ניקוי מערכות ניקוז עירוניות טרם עונת הגשמים, כדי למנוע את זיהום הים וחופיו.

24.08.2019 מאת: פורטל הכרמל והצפון
המשרד קורא לרשויות לערוך בדיקות מקיפות בתעלות הניקוז

צילום פרד ארזואן המשרד להגנת הסביבה

 

בחופי הים התיכון ובחופי אילת יש כיום כ-160 מובילי ניקוז מי נגר עילי, שמוצאיהם ממוקמים בחוף, מרחק קטן ביותר מקו המים.

בכל שנה, עם הגשמים הראשונים, זולגות כמויות גדולות של פסולת, שמנים ונוזלים עכורים ומזהמים לחוף הים ולים עצמו.

הזרמות אלה מאופיינות גם בזיהום בחיידקים ממקור צואתי ובהפרשות בעלי חיים שונים ובמים העומדים במערכת הניקוז העירונית.

בנוסף, פסולת ובמיוחד פסולת פלסטיק ואורגנית הנזרקת ברחובות העיר מגיעה אל קולטני הגשם ולתעלות הניקוז בצדי הדרכים ומצטברת בקווי הניקוז.

הגשמים הראשונים סוחפים עימם את הנוזלים האלו לחופים ולים ומלבד הזיהום הכבד שנגרם לסביבה הימית הרגישה, חופי הים נסגרים מטעמי בריאות הציבור.

כדי למזער את אירועי זיהום החופים ומי הים, היחידה הארצית להגנת הסביבה הימית במשרד להגנת הסביבה הוציאה לרשויות, לקראת תחילתה של עונת הגשמים, המלצות לניקוי מערכת הניקוז.

הרשויות נקראות לדאוג לסילוק כל המוצקים שהצטברו בקולטנים, בצנרת ובתעלות הניקוז ברחבי הרשות המקומית מוצקים שמגיעים לחופי הים ולמרינות במישרין בנקזים חופיים, או מגיעים בעקיפין לנחלים ולערוצי ניקוז, ומשם לים. 

המשרד קורא לרשויות לערוך בדיקות מקיפות בתעלות הניקוז ובתחנות השאיבה, ולפעול להתקנת מערכות סינון קבועות לאיסוף פסולת מוצקה מהנקזים.

הדרישות המקצועיות של המשרד לנקזים בחוף לבנייה, תפעול ותחזוקה של מוצאי ניקוז עירוניים תוך התחשבות בטובת הסביבה.

 

תגובות

מומלצים