הסתיימה החקירה בעניינו של יו"ר לשכת עורכי הדין לשעבר

תשתית ראייתית התגבשה נגד עו"ד אפי נווה וכב' השופטת אסתר כרייף, לביצוע עבירות מתחום טוהר המידות. נחקר החשד כי עו"ד נווה פעל בתוקף תפקידו כיו"ר לשכת עורכי הדין לקידום עניינן של אחרות עמן ניהל מערכות יחסים במקביל, תוך שהוא מצוי בניגוד עניינים.

23.09.2019 מאת: פורטל הכרמל והצפון
הסתיימה החקירה בעניינו של יו"ר לשכת עורכי הדין לשעבר

 

ביחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433 הסתיימה חקירת הפרשה המכונה "תיק 1454", בעניינו של יו"ר לשכת עורכי הדין לשעבר, עו"ד אפי נווה.

החקירה נוהלה לכל אורכה בפיקוחם של פרקליט המדינה, ראש אגף החקירות והמודיעין וראש להב 433, ובליווי פרקליטות מחוז מרכז.

באשר לחשד המרכזי שנחקר, בסיומה של החקירה נמצאה תשתית ראייתית לכאורה לכך, כי עו"ד נווה פעל והפעיל אחרים במסגרת תפקידו ומעמדו כיו"ר הלשכה, במסגרות ובהזדמנויות שונות ובצמתי החלטה קריטיים, בעניינה של המועמדת לשיפוט כתוארה אז, עו"ד אסתר כרייף, על מנת לקדם את מועמדותה לשיפוט – מהלך שצלח בסופו של יום עם מינויה כאמור – וכל זאת במקביל למערכת יחסים שניהל עמה, לבקשתה של עו"ד כרייף ובזיקה הדוקה למערכת יחסים זו.

לאור זאת סבורה היחידה החוקרת כי התגבשה תשתית ראייתית כנגד עו"ד אפי נווה ונגד כבוד השופטת אסתר כרייף להוכחת ביצוע עבירות מתחום טוהר המידות.

בנוסף לכך, במסגרת ניהול החקירה נתגלתה תשתית ראייתית נגד כבוד השופטת כרייף גם לביצוע עבירות שעניינן שיבוש מהלכי משפט והשמדת ראיה, וזאת בעיצומה של החקירה המתנהלת בעניינה.

כן נמצאה תשתית ראייתית לכאורה לכך, כי עו"ד נווה פעל במסגרת תפקידו ומעמדו כיו"ר לשכת עורכי הדין בעניינן של עורכת דין מן המגזר הפרטי ושל מתמחה, אשר שמותיהן לא הותרו לפרסום, וזאת תוך שהוא מנהל עמן מערכות יחסים, באופן שמגבש לדעת היחידה החוקרת תשתית ראייתית מספקת לכך כי ביצע עבירות מתחום טוהר המידות גם בעניינן.

תיק החקירה יועבר בימים הקרובים לפרקליטות מחוז מרכז לעיון והחלטה.

חקירת תלונתו של עו"ד נווה באשר להשגת ראיות ממכשירי הטלפון שלו תוך פגיעה בפרטיות וחדירה לחומר מחשב שלא כדין הסתיימה אף היא, והממצאים יועברו להחלטת הפרקליטות.

 

תגובות

מומלצים