העסקים שאושר להם לחזור לפעילות

בהתאם לתיקון לתקנות שעת חירום נגיף הקורונה החדש הגבלת פעילות, הוחלט לאשר את פתיחתם של המקומות והעסקים הבאים, טיפול נפשי, בתי אוכל, מספרות ועסקי טיפולי יופי וקוסמטיקה ועוד

26.04.2020 מאת: פורטל הכרמל והצפון
העסקים שאושר להם לחזור לפעילות

 

1. טיפול נפשי (בדרך של אבחון, הערכה, ייעוץ, טיפול, שיקום או ניהול שיחות בדרך של מפגש פנים אל פנים, וללא מגע של המטופל, ובכלל זה טיפול הניתן בידי פסיכולוג או עו"ס) – יתקיים בתנאים הבאים: 

הטיפול יתקיים עם מטופל אחד, או יותר אם מדובר במטופלים הגרים באותו מקום.
המטפל והמטופל יעטו מסיכה.
המטפל והמטופל ישמרו על מרחק של 2 מ' לפחות.

2. בתי אוכל יוכלו לפעול במתכונת של טייק אווי (בנוסף למשלוחים), בכפוף לעמידה בתנאים הבאים: 

לא תתאפשר ישיבת לקוחות בבית העסק, ולא יהיו מקומות ישיבה בבית העסק. 
לא ישהו בבית העסק לקוחות ביחס הגדול  מ – 2 לקוחות לכל קופה פעילה, ובבית עסק הגדול מ – 100 מ"ר לא ישהו יותר מ – 4 לקוחות על כל קופה פעילה.

המפעיל של העסק יקפיד ככל הניתן, על שמירת מרחק של 2 מ' בין אנשים שאינם גרים באותו מקום, ויסומנו מקומות לעמידה באזור הקופות ובאזור שבו יש תור

בבית העסק יותקן במקום בולט לעין שלט לעניין שמירה על מרחק וכמות הלקוחות המותרת בבית העסק.
העובדים בעסק יעטו כפפות ומסיכה בכל עת. 

בדלפק בית העסק תימצא מחיצה, המונעת העברת רסס בין המוכר ללקוח. במבנה בו קיימת מערכת כיבוי אוטומטי (ספרינקלרים) או מערכת גילוי אש ועשן, המחיצה תותקן מכיוון הרצפה ועד לגובה של 50 ס"מ מתחת לתקרה, לכל היותר. 
ככל שיש עבודה במשמרות בבית העסק, אותם עובדים ישובצו יחד באותה משמרת, ככל הניתן. 
יישמרו כללי היגיינה במקום העסק, ועל ידי העובדים, לרבות הקפדה על חיטוי תדיר של המשטחים והמחיצה בעסק.

3. כלל החנויות, מספרות ועסקי טיפולי יופי וקוסמטיקה, פדיקור ומניקור, והסרת שיער בלייזר, למעט חנויות או עסקים אלה בקניון, יורשו לפעול, בכפוף להגשת הצהרה לרשות המקומית, על כך שהם עומדים בתנאים הנדרשים. נוסח הצהרה מפורט באתר המשרד. 

4. תנאים לחנויות: 

המחזיק של המקום ימנה מבין עובדיו, "ממונה קורונה" שיהיה אחראי על ביצוע התנאים הנדרשים.

מפעיל העסק יסדיר ככל הניתן מדידת חום בכניסה לחנות, ויבצע תשאול של הלקוחות בטרם כניסה לחנות: האם הם משתעלים / האם חום גופם מעל 38 מעלות, והאם היו במגע עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים. המחזיק במקום לא יכניס אדם עם חום, או אדם שענה בחיוב על אחת מהשאלות.

לא ישהו בבית העסק לקוחות ביחס הגדול מ – 2 לקוחות על כל קופה פעילה, ובחנות שגודלה מעל 100 מ"ר – לא ישהו לקוחות ביחס הגדול מ – 4 לקוחות לכל קופה פעילה. על המחזיק של המקום לקבוע וליישם מנגנון להגבלת מספר הנכנסים, בהתאם למגבלות האמורות.

בעל העסק יימנע ככל הניתן צפיפות והתקהלות של אנשים במקום אחד, ושמירה על מרחק של 2 מ' בין אדם לאדם  (למעט אנשים הגרים יחד) לשם כך, יסמן המחזיק בעסק במקום המיועד לתור בקופה סימון מקומות עמידה במרחק של 2 מ'. 

בעל העסק יציב במקום בולט לעין שילוט לעניין שמירת מרחקים וכמות הלקוחות המותרת בעסק.

בדלפק העסק תימצא מחיצה המונעת העברת רסס. במבנה בו קיימת מערכת כיבוי אוטומטי (ספרינקלרים) או מערכת גילוי אש ועשן, המחיצה תותן מכיוון הרצפה ועד לגובה של 50 ס"מ לכל היותר מתחת לתקרה.

בעסק יישמרו כללי היגיינה, כולל הקפדה על חיטוי המשטחים הפנימיים והמחיצה באופן תדיר. 
ככל שיש עבודה במשמרות בבית העסק, אותם עובדים ישובצו יחד באותה משמרת, ככל הניתן.

5. תנאים לעסקים לטיפולי יופי, מכונים להסרת שיער בלייזר ולמספרות: 

בעל העסק יסדיר ככל הניתן מדידת חום בכניסה לעסק, ויבצע תשאול של הלקוחות בטרם כניסה לחנות: ויבצע תשאול של הלקוחות טרם כניסה לחנות: הלקוחות האם הם משתעלים / האם חום גופם מעל 38 מעלות, והאם היו במגע עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים. מפעיל העסק לא יכניס אדם עם חום, או אדם שענה בחיוב על אחת מהשאלות.

בעסק יישמרו כללי היגיינה, כולל הקפדה יתירה על חיטוי משטחים פנימיים, ציוד העסק, הכיסא/ מיטת הטיפול אשר היו בשימוש, וכן על החלפה וכביסה של מגבות בין לקוח ללקוח.

המטפל / ספר יעטה בעת הטיפול בלקוח מסיכה, מגן פנים וכפפות. הכפפות יוחלפו בין לקוח ללקוח. 
כמות הלקוחות לא תעלה על יחס של עד 2 לקוחות לכל ספר / מטפל בבית העסק וסה"כ עד 4 לקוחות במקום.
בבית עסק שגודלו  בין 75 ל – 100 מ"ר – סה"כ עד  6 לקוחות במקום.
בבית עסק שגודלו מעל 100 מ"ר – סה"כ עד 8 לקוחות במקום. 
בעל העסק יקבע ויישם מנגנון להגבלת מספר הנכנסים למקום, בהתאם לאמור. 
בעל העסק יקפיד ככל הניתן על שמירת מרחק של 2 מ' בין הלקוחות, לרבות באזור ההמתנה, למעט אנשים הגרים באותו מקום.
יוצב שלט במקום בולט לעניין שמירת מרחק ומספר הלקוחות המותר בעסק. 
ככל שיש עבודה במשמרות בבית העסק, אותם עובדים ישובצו יחד באותה משמרת, ככל הניתן.

6. פקחי הרשויות המקומיות יפקחו על קיום התנאים, ויוסמכו להטיל קנסות; גובה הקנס בגין הפעלת בית אוכל באמצעות ישיבה של לקוחות בבית העסק – יעמוד על 2,000 ₪. הפעלת חנות ללא הגשת הצהרה, התקנת מחיצה, סימון מקומות עמידה או שילוט, או הגבלת מספר הנכנסים – יעמוד על 2,000 ₪. הפעלת מספרה או עסק לטיפולי יופי ללא הגשת הצהרה, חבישת מסיכה, מגן פנים וכפפות בעת טיפול בלקוח, או קביעת מנגנון להגבלת מספר הלקוחות בעסק – 2,000 ₪.

7. כמו כן, בסמכות הפקח להטיל קנס כנגד כל מחזיק או מפעיל של מקום הפתוח לציבור, אשר הפר חובתו למנוע כניסת אדם ללא מסיכה, מתן שירות לאדם זה והצבת שילוט על חובת חבישת מסיכה בסך  1,000 ₪.

 

תגובות

מומלצים