הצעת חוק ההוצאה לפועל הקלות למשלמים

דובר רשות האכיפה והגביה עמאד שחידים מוסר: "מדובר בהצעת חוק ממשלתית שמובילה רשות האכיפה והגבייה בשיתוף משרד המשפטים, משרד האוצר ובנק ישראל, מעניקה לחייב המשלם לפי צו תשלומים הקלות, ובהן הפחתה של 25 אחוז בריבית".

09.11.2018 מאת: פורטל הכרמל
הצעת חוק ההוצאה לפועל הקלות למשלמים

הצעת החוק נדונה בועדת החוקה של הכנסת כהכנה לקריאה שניה ושלישית ויתקיים דיון המשך.

ההצעה מבקשת לקבוע, כי אם חייב משלם באופן רציף ועקבי שלושה תשלומים בהתאם לצו התשלומים לאחר שעבר הליך פורמאלי של הכרה בו כ"חייב משלם" על ידי מערכת ההוצאה לפועל, ינתנו לו ההקלות הבאות:

הפחתת שיעור הריבית שתיצבר על יתרת החוב בתיק ב 25%, וכן אי נקיטת הליכי הגבייה נגדו, עיקול חשבון עובר ושב, עיקול משכורת, עיקול מטלטלין, מימוש רכב שעוקל והגבלת רישיון נהיגה.

לדברי היועצת המשפטית של רשות האכיפה והגבייה, עו"ד ענת הר אבן, "מדובר במסלול שנועד לתמרץ באופן חיובי את החייבים לעמוד בצו התשלומים. על מנת ליצור אצל החייב הליך של מוכנות והתגייסות, על החייב להגיש בקשה כדי לקבל את ההטבה".

 

פורטל הכרמל

תגובות

מומלצים