הקמת חוות פאנלים סולריים בשדות חקלאיים

בטרם יצביעו תושבי מגידו בפעם הראשונה, במסגרת חוק העזר לשיתוף ציבור, התקיים דיון ציבורי על הקמת חוות פאנלים סולריים בשדות חקלאיים ,יוזמה של קיבוץ רמות מנשה ,גבעת עוז ומושב מי עמי .

23.03.2019 מאת: פורטל הכרמל
הקמת חוות פאנלים סולריים בשדות חקלאיים

בפעם הראשונה , תושבי מועצה אזורית מגידו מקבלים החלטות בהצבעה.

איציק חולבסקי ,ראש המועצה ,פתח את הדיון הציבורי : " הדיון שאנו עומדים בפניו הינו בעל משמעות ערכית ,עקרונית ומעשית . יצור אנרגיה חילופית הינו בעל השלכות נופיות ,סביבתיות ואקולוגיות ובעל השפעה רבה על הסביבה בה אנו חיים, מצד אחד, המועצה מברכת על יוזמות כלכליות שמטרתן להעצים את יישוביה ומנגד עומדת שאלה ערכית הנוגעת לכיסוי מסיבי של שטחי חקלאות בפאנלים סולריים, במיוחד לאור מאבקנו והתנגדותנו להקמת שדה תעופה בעמק ושמירת שטחי החקלאות לגידולים חקלאיים. לפנינו דילמה אמתית, אין ספק שנושא מסוג זה חייב להגיע לדיון ציבורי של תושבי המועצה .

בדיון הציבורי שהתקיים הציגו נציגי  הקיבוץ  וחברת " אנאלייט ". את הפרויקט המיועד לקום בשטחים החקלאיים של קיבוץ רמות מנשה , הנמצאים בסמוך לגדר ההפרדה עם  זבבדה.

הפרויקט המוצע משותף לשלושה ישובים :רמות מנשה, גבעת עוז ומי עמי .כל יישוב ייעד 250 דונם לטובת פנאלים סולאריים .גודל החווה כולה 750 דונם. החווה המיועדת תייצר בעתיד 100 מגה ואט  ותתרום ליצור אנרגיה מתחדשת .

לקראת ההצבעה שתהיה  דרך אתר מועצה אזורית מגידו  יוצג חומר מקצועי על הפרויקט ויעלה בקרוב  גם צילום הדיון הציבורי . ההצבעה תיפתח לתושבי מגידו בלבד, על המועד יפורסם בהמשך.

תוצאות הצבעת הציבור יובאו למליאת המועצה לאישרור או דחיה. מליאת המועצה היא הגוף הסטוטורי הקובע בנידון .

בדיון הוצג פרויקט נוסף שאינו עומד להצבעה והוא בריכת מקורות. פרויקט זה הינו פרויקט לאומי ולכן הובא לידיעת התושבים ולא להצבעה .הקמת הבריכה נדרשת בשל החלטת המדינה, יש להסית את כיוון  הובלת המים במוביל הארצי מדרום לצפון במקום הקיים ,מצפון לדרום.

הבריכה תמוקם באיזור בו  נמצאות כיום ברכות תפעוליות של מקורות ,מעל כביש 66 בשולי יערות  הזורע. 

 

תגובות

מומלצים