השכר הממוצע למשרת שכיר של עובדים ישראלים

על פי נתונים מקוריים חודש מאי 2018 (ממוצע לחודש) עובדים ישראלים, מספר משרות השכיר היה 3.669 מיליון, השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים היה 10,140 ₪, השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים היה 9,631 ₪.

10.08.2018 מאת: פורטל הכרמל
השכר הממוצע למשרת שכיר של עובדים ישראלים

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת  השכר הממוצע למשרת שכיר של עובדים ישראלים בחודש מאי 2018

 

תקופה

משרות שכיר

 

סך הכל

משרות שכיר

 

 

עובדים ישראלים

משרות שכיר

 

 

עובדים מחו"ל

שכר ממוצע למשרת שכיר

 

סך הכל

שכר ממוצע למשרת שכיר

 

עובדים ישראלים

שכר ממוצע למשרת שכיר

 

עובדים מחו"ל

שנת 2018

 

 

 

 

 

 

מאי

3,897.8

3,669.2

132.4

9,886

10,140

6,414

אפריל

3,861.7

3,635.9

131.5

10,086

10,381

6,080

מרס

3,886.1

3,664.6

130.8

10,560

10,850

6,184

 
בחודש מאי 2018, 33.8% (1.240 מיליון) מכלל משרות השכיר במשק נמצאים בענפים כלכליים שבהם השכר הממוצע למשרת שכיר גבוה מהשכר הממוצע של כלל המשק (10,140 ₪). 66.2% (2.429 מיליון) מכלל משרות השכיר במשק נמצאים בענפים כלכליים שבהם השכר הממוצע למשרת שכיר נמוך מהשכר הממוצע של כלל המשק (10,140 ₪).
מספר משרות השכיר והשכר הממוצע למשרת שכיר בכל ענף סדר מושפע מסך כל ענפי הכלכלה הראשיים המרכיבים אותו: בתרשים 2 ניתן לראות כי מכלל משרות השכיר בענף שירותי אירוח ואוכל (ענף סדר I) , משרות השכיר בענף שירותי אירוח (ענף 55) מהוות 16.1% בלבד והשכר הממוצע למשרת שכיר בענף זה היה 7,555 ₪, גבוה ב-53.1% מהשכר הממוצע של כלל ענף שירותי אירוח ואוכל (4,935 ₪).
 

בחודש מאי 2018 המגזר הגדול ביותר היה מגזר החברות הלא-פיננסיות, ובו היו 2.357 מיליון משרות שכיר (64.2% מכלל משרות השכיר במשק). השכר הממוצע למשרת שכיר במגזר זה היה 10,775 ש"ח.

במגזר הממשלתי היו 683.5 אלף משרות שכיר (18.6% מכלל משרות השכיר במשק), והשכר הממוצע במגזר זה היה 10,217 ש"ח.

במגזר המלכ"רים הפרטיים היו 270.3 אלף משרות שכיר (7.4% מכלל משרות השכיר במשק), והשכר הממוצע במגזר זה היה 5,809 ש"ח.

במגזר משקי הבית היו 252.6 אלף משרות שכיר (6.9% מכלל משרות השכיר במשק), והשכר הממוצע במגזר זה היה 4,839 ש"ח.

במגזר החברות הפיננסיות היו 105.6 אלף משרות שכיר (2.9% מכלל משרות השכיר במשק), והשכר הממוצע במגזר זה היה 19,248 ₪.

תחום ההייטק –מאי 2018 (לוח 6)

הגדרת תחום ההייטק כוללת את ענפי השירותים בתחום ההייטק שמספר משרות השכיר בהם מהווה כשני שליש מכלל משרות השכיר בתחום ואת ענפי התעשייה שמספר משרות השכיר בהם מהווה כשליש מכלל משרות השכיר בתחום.

שכר ממוצע למשרת שכיר (מחירים שוטפים)

בחודש מאי 2018 השכר הממוצע למשרת שכיר של העובדים בתחום ההייטק היה 21,437 ₪, לעומת 22,463 ₪ בחודש אפריל 2018.

 

תגובות

מומלצים