השכר לשכיר גבוה מהשכר הממוצע של כלל המשק

נתונים מקוריים, נובמבר 2018 בחודש נובמבר 1.253- 34.2% ,2018 מיליון מכלל משרות השכיר במשק נמצאים בענפים כלכליים שבהם השכר הממוצע למשרת שכיר גבוה מהשכר הממוצע של כלל המשק 2.417- 65.8% ₪

11.02.2019 מאת: פורטל הכרמל
השכר לשכיר גבוה מהשכר הממוצע של כלל המשק

 

10,325 מיליון מכלל משרות השכיר במשק נמצאים בענפים כלכליים שבהם השכר הממוצע למשרת שכיר נמוך מהשכר הממוצע של כלל המשק .

לנתונים מקוריים לפי ענפי כלכלה מפורטים 6,401 10,325 10,055 נובמבר, 6,522 10,270 10,011 אוקטובר, 5,997 10,374 10,055 ספטמבר.

שכר ממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים לפי ענף כלכלי נתונים מקוריים, נובמבר 2018 בחודש נובמבר 1.253- 34.2% ,2018 מיליון מכלל משרות השכיר במשק נמצאים בענפים כלכליים שבהם השכר הממוצע למשרת שכיר גבוה מהשכר הממוצע של כלל המשק2.417- 65.8% ₪ 10,325 מיליון מכלל משרות השכיר במשק נמצאים בענפים כלכליים שבהם השכר הממוצע למשרת שכיר נמוך מהשכר הממוצע של כלל המשק.

נובמבר 2018 מספר משרות השכיר והשכר הממוצע למשרת שכיר בכל ענף סדר מושפע מסך כל ענפי הכלכלה הראשיים מהוות %16.0 בלבד והשכר הממוצע למשרת שכיר בענף זה 7,494 ₪ היה גבוה
ב-%50.8 מהשכר הממוצע של כלל ענף שירותי אירוח ואוכל )4,969 ₪.

מכלל משרות השכיר בענף אספקת חשמל ומים, שירותי ביוב וטיהור וטיפול בפסולת ענף סדר D,E, משרות השכיר בענף אספקת חשמל ואספקת מים ענפים 35-36 מהוות כמחצית אך השכר הממוצע למשרת שכיר בענף זה היה 25,039 ₪, גבוה ב- %33.2 מהשכר הממוצע של כלל ענף אספקת חשמל ומים, שירותי ביוב וטיהור וטיפול בפסולת )18,802 ₪.

 

לכל הדוח בקישור

תגובות

מומלצים