השלכות שינויי האקלים על ישראל

בהמשך להחלטת הממשלה שהוביל המשרד להגנת הסביבה לפני כשנה בנושא היערכות ישראל להסתגלות לשינוי אקלים, המשרד מצטרף לקול קורא למחקרים בנושא שינוי אקלים ומגוון ביולוגי במסגרת תוכנית המחקרים של האיחוד האירופי

08.09.2019 מאת: פורטל הכרמל והצפון
השלכות שינויי האקלים על ישראל

 

דרושים: מחקרים בנושא שינוי אקלים ומגוון ביולוגי; המשרד להגנת הסביבה מצטרף לקול קורא של האיחוד האירופי במסגרת תוכנית Horizon 2020

המשרד להגנת הסביבה שותף ברשת BiodivERsA – רשת של גופים מ-26 מדינות, שמתכננים ומממנים מחקר בתחום של מגוון ביולוגי ושירותי מערכת אקולוגית.

חוקרים מוזמנים להגיש הצעות, בשיתוף עמיתים ממדינות השותפות בפרויקט, בארבעה נושאים:

השלכות של שינוי האקלים על המגוון הביולוגי

תרומת הטבע לבני האדם

תהליכי היזון חוזר אקלים – מגוון ביולוגי

פוטנציאל של פתרונות מבוססי טבע להפחתת פליטות (Mitigation) ולהיערכות (Adaptation) לשינויי אקלים.
לקול הקורא רשאי להגיש בקשות כל חוקר, גוף ממשלתי או תאגיד אחר - לרבות מוסדות להשכלה גבוהה ומכוני מחקר ישראלים.

יש להגיש הצעה למערכת המקוונת עד 5 בנובמבר 2019, על-פי ההנחיות באתר הפרויקט קישור

יש להגיש את ההצעה לתיבת המכרזים של המשרד להגנת הסביבה  עד 6 בנובמבר 2019, על פי ההנחיות בקול הקורא המפורסם באתר המשרד בלינק

 

פורטל הכרמל

תגובות

מומלצים