זיהום האוויר הכבד שמגיע לרכס הכרמל מהנמל

מתוצאות סקר שנערך עבור המשרד להגנת הסביבה, עולה כי סקטור כלי השיט בנמלים חיפה ואשדוד מייצר זיהום אוויר כבד שבסבירות גבוהה גורם להשפעה משמעותית על איכות האוויר באזורים מאוכלסים הסמוכים לנמל, והינו בין הגורמים העלולים להגביר תחלואה ותמותה.

01.12.2019 מאת: פורטל הכרמל והצפון
זיהום האוויר הכבד שמגיע לרכס הכרמל מהנמל

 

כלי השיט בנמלים חיפה ואשדוד גורמים לזיהום אוויר כבד של תחמוצות חנקן וגופרית, הדומה בהיקפו לתחנת כוח גדולה המוסקת באמצעות סולר, שהנו דלק מזהם ביותר המותר להפעלה בתחנות כוח בישראל במצבי חירום בלבד. כך עולה בין השאר מסקר היתכנות שנערך עבודה המשרד להגנת הסביבה.

מהסקר עולה עוד, כי סקטור כלי השיט בנמלים אלו מייצר זיהום אוויר כבד שבסבירות גבוהה גורם להשפעה משמעותית על איכות האוויר באזורים מאוכלסים הסמוכים לנמל. היקף הזיהום בשני הנמלים גבוה יותר מהערכות קודמות שהיו ידועות בנושא.

''המשרד להגנת הסביבה מגבש תוכנית פעולה להפחתת זיהום האוויר מאוניות; תוכנית הפעולה שתאומץ, תחייב פעולות משותפות עם רשות הספנים והנמלים במשרד התחבורה, משרד המשפטים, משרד האוצר וגורמים נוספים'' נמסר מהמשרד.

בהמשך להחלטת הממשלה הנוגעת לאזור מפרץ חיפה, וכחלק מהמחקרים והבדיקות המקיפות שהמשרד להגנת הסביבה עורך באזור, אושר לביצוע בשנת 2016 סקר היתכנות שבדק את היקף פליטות המזהמים לאוויר מכלי שיט בנמלי חיפה ואשדוד. מחקר זה סקר את האמצעים להפחתת הזיהום ואת ההיתכנות של יישומם.

תוצאות העבודה דווחו למנהלת תחום בכיר (מדע ומחקר) במשרד, ד"ר ארנה מצנר, והועברו לאנשי המקצוע. הסקר בוצע בחברת AMCG AVIV על-ידי החוקרים יוגב ברק, אייל רזי-ינוב ואורן נועם מחברת AMCG AVIV וד"ר דניאל מדר מחברת SP interface.

בסקר ההיתכנות שבוצע מפורטות המלצות לאמצעים טכנולוגיים ורגולטוריים שיש לנקוט בהם לצורך הפחתת פליטות מכלי שיט. לאור הממצאים וההמלצות בדוח, המשרד מגבש תוכנית פעולה להפחתת זיהום האוויר מאוניות. תוכנית הפעולה שתאומץ תחייב פעולות משותפות עם רשות הספנות והנמלים במשרד התחבורה, משרד המשפטים, משרד האוצר וגורמים נוספים.

על בסיס מצאי הפליטות לאוויר של המשרד להגנת הסביבה, בשנת 2018 הפליטות מכלי שייט בנמלי הים בישראל היוו כי 16% מסך פליטות תחמוצות הגופרית, 8% מסך תחמוצות החנקן וכ-7% מסך פליטות החלקיקים הנשימים העדינים (2.5PM ) בישראל.

הצפי הוא שבשנת 2025 תהיה ירידה בפליטות תחמוצת גופרית כתוצאה מרגולציה גלובלית בהרכב הדלקים בכלי השיט. המזהם העיקרי והמאתגר ביותר להפחתה הוא תחמוצות חנקן שהפחתת הפליטות שלו מחייבת התערבות אקטיבית.

יצוין, כי הצעת תקנות הנמלים למניעת זיהום אוויר מאוניות, ממתינה לאישור משרד המשפטים בחודשים האחרונים, לפני העברתה לדיונים בכנסת. הצעת התקנות נוסחה על ידי רשות הספנות והנמלים בשיתוף המשרד להגנת הסביבה והיא תואמת ואף מחמירה במידה מסוימת מהנדרש על פי נספח 6 לאמנת MARPOL.

ישראל תוכל לאשרר את הנספח לאמנה רק אחרי שהצעת תקנות הנמלים למניעת זיהום אוויר מאוניות תיכנס לתוקף. ישראל תהנה מהעבודה שאוניות יפליגו בדלק מופחת גופרית (0.5%) כבר מחודש מארס 2020 אך לא תוכל לאכוף את הדרישה מול אוניות שיפקדו את ישראל עד לכניסת התקנות לתוקף.

 

תגובות

מומלצים