חייבים המתקשים לשלם חובותיהם חזרו למעגל ההוצל"פ

ל-79 חייבים שקיבלו הפטר נפתח תיק חדש במערכת ההוצאה לפועל, לעומת 1,432 מקבלי הפטר שלא חזרו למערכת. חייבים דיווחו כי מצבם הורע או נותר ללא שינוי בשל מצב בריאותי (נכות) והיעדר תעסוקה. כ-50% מהנשאלים השיבו כי היו רוצים להשתתף בקורסי ההכשרה הכלכלית.

05.06.2020 מאת: פורטל הכרמל והצפון
חייבים המתקשים לשלם חובותיהם חזרו למעגל ההוצל"פ

 

רשות האכיפה והגבייה מפרסמת מחקר שנערך בקרב 1,511 מקבלי הפטר בהוצאה לפועל,בין השנים 2016 - 2018 :

ל - 79 חייבים שקיבלו הפטר נפתח תיק חדש במערכת ההוצאה לפועל לעומת 1,432 מקבלי הפטר שלא חזרו למערכת. חייבים דיווחו כי מצבם הורע או נותר ללא שינוי בשל מצב בריאותי (נכות) והיעדר תעסוקה. כ-50% מהנשאלים השיבו כי היו רוצים להשתתף בקורסי ההכשרה הכלכלית.

מטרת המחקר היא לבחון את מצבם (לרבות מצבם הכלכלי) לאחר קבלת ההפטר של החייבים המוגבלים באמצעים, שהגישו בקשה בהתאם לתיקון 47 לחוק ההוצאה לפועל וקיבלו הפטר מרשם ההוצאה לפועל.

הפרופיל הסוציו אקונומי של אותם חייבים נבדק גם בהשוואה למחקר קודם שנעשה בקרב פושטי רגל, ונבדק גם האם הם נכונים להשתתף בתכנית הכשרה כלכלית.

חשיבותו של מחקר זה היא ביכולתו להעריך את  אחוזי הצלחה של חוק חדלות הפירעון ושיקום כלכלי,  ולהיערך לשיקומם של החייבים.

המחקר, שנערך על ידי סמנכ"לית האגף לתכנון ומדיניות ברשות, הגב' רבקה אהרוני, והסטטיסטיקאי רפי גולן, כלל חייבים במערכת ההוצאה לפועל שקיבלו הפטר בהחלטת רשמי ההוצאה לפועל בין השנים 2016 - 2018.

בשנים אלו ניתן  הפטר ל- 1,521 חייבים, מתוכם נפטרו נכון למועד המחקר 10 מקבלי הפטר, ולכן נבדקו 1,511 מקבלי הפטר. המחקר בוצע בחודש אוגוסט 2019 על מנת  לאפשר  זמן מקסימלי של שלוש שנים ושמונה חודשים  מיום תחולת הוראת השעה וזמן מינימלי של שמונה חודשים לבדוק מה מצבם של מקבלי ההפטר.

לצורך הבדיקה בוצעה הפרדה בין חייבים אשר נפתח להם תיק בהוצאה לפועל לאחר ההפטר, ובין אלו אשר לא נפתח להם תיק לאחר קבלת ההפטר. ההפרדה נועדה, בין היתר, לבדוק שונות מבחינת הפרופיל הסוציו אקונומי של אוכלוסיות אלו.

מהממצאים עולה, כי שיעור הנשואים גבוה יותר בקרב מקבלי ההפטר שחזרו להוצאה לפועל (48% לעומת 42% עבור מקבלי הפטר שלא חזרו להוצאה לפועל); וכך גם שיעורם של האלמנים (10% לעומת  4% עבור מקבלי הפטר שלא חזרו להוצאה לפועל).

לעומת זאת, רווקים מקבלי הפטר, חוזרים להוצאה לפועל בשכיחות נמוכה יותר. אחוזים גבוהים של חזרה להוצאה לפועל נראו בקרב חייבים מעל גיל 55, חייבים עם 3 ילדים ויותר וכן חייבים בעלי השכלה של עד 12 שנות לימוד.

שיעורים גבוהים (51%) של חוסר תעסוקה נמצאו בקרב חייבים אשר קיבלו הפטר וחזרו להוצאה לפועל וכן של קבלת קצבאות מהמוסד לביטוח לאומי (43%).

כאשר משווים את נתוני מקבלי ההפטר בהוצאה לפועל לעומת פושטי הרגל, שקיבלו הפטר על ידי הכונס הנכסים הרשמי עולה תמונה דומה. רווקים נוטים פחות לחזור לחובות  ואלו החוזרים לחובות הם נשואים, בעלי 3 ילדים ויותר ואחוז גבוה מהם אינם עובדים או מקבלי קצבאות ביטוח לאומי.

אשר לתחושתם הסובייקטיבית של מקבלי ההפטר ביחס למצבם הפיננסי לפני קבלת ההפטר עלה, כי למעלה ממחצית (60%) מקבלי ההפטר שחזרו להוצאה לפועל מדווחים, כי מצבם הרבה יותר טוב או קצת יותר טוב. בקרב החייבים אשר לא חזרו להוצאה לפועל שיעור זה עולה ל-80%.

בקרב החייבים אשר דיווחו כי מצבם הורע או נותר ללא שינוי, מצאנו כי הסיבות העיקריות לכך הם מצב בריאותי (נכות ברוב המקרים) והיעדר תעסוקה. יוער, כי ממצא זה נשען על תחושתם הסובייקטיבית של המשיבים אשר קיבלו את ההפטר בשנתיים האחרונות ומכאן שהזמן הקצר שחלף ממועד קבלת ההפטר אף הוא משפיע על השיעורים הגבוהים של אלו המדווחים על מצב טוב.

מבחינת תחושתם של החייבים באשר להתמודדות עם תשלומים לאחר קבלת ההפטר מצאנו שיעור גבוה יותר של חייבים המתקשים לשלם חובותיהם בקרב החייבים אשר חזרו להוצאה לפועל לאחר קבלת ההפטר (32% לעומת 20%).

בשתי הקבוצות החובות העיקריים אותם הם מתקשים לשלם הם חובות לבנקים ולמשפחה או חברים. 32% ממקבלי ההפטר אשר חזרו להוצאה לפועל דיווחו כי פנו לקבלת עזרה כלכלית לאחר קבלת ההפטר. מרביתם פנו למוסד לביטוח לאומי ולגורמי הרווחה.

לעומתם רק 20% מקרב מקבלי ההפטר אשר לא חזרו להוצאה לפועל פנו לקבלת עזרה כלכלית בעיקר מהבנק או מחברות מימון.

לדברי החוקרים, רבקה אהרוני ורפי גולן, המסקנה העיקרית מממצאים אלו מעלה את הצורך בבחינת דרכי סיוע נוספות לחייבים העוברים תהליך של "פשיטת רגל", מקבלים הפטר ומוצאים עצמם לאחר פחות משנתיים מתקשים שוב לשלם תשלומים שוטפים.

העובדה, כי שיעורים גבוהים מהם מעידים על עצמם, כי הם הגיעו למצב של חובות בשל התנהלות כלכלית לא נכונה מחזקת את הצורך בליווי פיננסי לאחר קבלת ההפטר.

יצוין בהקשר זה, באשר לנכונות הנשאלים להשתתף בקורסי ההכשרה הכלכלית כ-50% מהנשאלים השיבו כי היו רוצים להשתתף בקורס שכזה. ממצא מעודד נוסף, הוא שכ-70% ממקבלי ההפטר אשר נפתח להם תיק בהוצאה לפועל לאחר קבלת ההפטר ציינו כי לדעתם יצליחו להתמודד עם התיק שנפתח כנגדם.

 

תגובות

מומלצים