חיפוש בטלפונים ניידים ללא צו פניית הסניגור הארצי ליועמ"ש

ביום 21.2.2021 פנה הסניגור הציבורי הארצי, ד"ר יואב ספיר, ליועץ המשפטי לממשלה בבקשה לבטל סעיפים בהנחיות הפרקליטות והמשטרה בנושא חיפוש בהסכמה בחומר מחשב.

25.02.2021 מאת: פורטל הכרמל והצפון
חיפוש בטלפונים ניידים ללא צו פניית הסניגור הארצי ליועמ"ש

 

בחודש נובמבר 2020 פורסמה הנחיית פרקליט המדינה מספר 7.14 בנושא "עקרונות הפעולה בנוגע לאופן התפיסה, החיפוש, ההעתקה והעיון במחשבים ובחומרי מחשב, תיעודם והעמדת התוצרים המהווים "חומר חקירה" לעיון ההגנה".

הנחייה זו מעגנת, בין היתר, את עמדת המדינה לפיה ניתן לבצע חיפוש בחומר מחשב על בסיס הסכמה של נחקר וללא צו שיפוטי.

בהמשך לכך, בחודש פברואר 2021 הותר לעיון הציבור (באופן חלקי) נוהל חטיבת חקירות מספר 03.300.035 בנושא "תפיסה וחיפוש במחשב", הכולל פרק שעניינו "חיפוש בהסכמה".

לעמדת הסניגוריה הציבורית, ביצוע חיפוש בחומר מחשב על בסיס הסכמה של נחקר ובהיעדר צו שיפוטי היא עמדה המנוגדת לחוק, לפיו על רשויות החקירה להצטייד בצו שיפוטי לצורך חדירה לחומר מחשב.

מטעם זה, פנה הסניגור הארצי ליועמ"ש בבקשה לבטל את הסעיפים האמורים בהנחיות הפרקליטות והמשטרה.

 

להלן הפנייה המלאה

 

תגובות

מומלצים