יותר סמכויות ליחידת האכיפה לפיקוח סביבתי

ראשי הרשויות החליטו על הקמת יחידת אכיפה אזורית, שתתחיל לטפל במפגעים סביבתיים בצורה אפקטיבית, ותאפשר לפקחים לאכוף את החוק הסביבתי בהתאם לחוקי המדינה, בניגוד  לאכיפה הנוכחית שנעשית תוך שימוש בחוקי העזר העירוניים.

12.07.2018 מאת: פורטל הכרמל
יותר סמכויות ליחידת האכיפה לפיקוח סביבתי

איגוד ערים מפרץ חיפה חשף את יחידת האכיפה הסביבתית הראשונה בארץ 

איגוד ערים מפרץ חיפה חשף לראשונה בארץ יחידת אכיפה לפיקוח סביבתי. היחידה שתפעל בשטח המפרץ תאכוף מגוון חוקים סביבתיים מתוקף חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית – סמכויות פקחים), בתחומים סביבתיים רבים כמו השלכת פסולת, זיהום אוויר, מפגעי רעש, מפגעי ריח ועוד. 

החלטת ראשי הרשויות על הקמת יחידת אכיפה אזורית תאפשר לפקחים לאכוף את החוק הסביבתי בהתאם לחוקי המדינה, בניגוד  לאכיפה הנוכחית שנעשית תוך שימוש בחוקי העזר העירוניים.

המעבר לאכיפה באמצעות חוקי המדינה מאפשר להרחיב את סמכויות הפקחים, להטיל קנסות מרתיעים (באמצעות הודעת תשלום קנס או באמצעות הגשת כתב אישום) ולהקצות ממשאבי האיגוד לטובת מקסום האכיפה ברשויות החברות בו. יש להזכיר כי האיגוד מרכז מגוון מומחים לנושאים סביבתיים, ובהסתמך על הידע המקצועי שלהם תתבסס אכיפת חוקי המדינה העוסקים ברעש, קרינה, אוויר ומים.

הכלים שמעניק החוק לשימוש האיגוד והפקחים הם כדלקמן: סמכות לדרוש מסירת פרטים מזהים; סמכות דרישת מסמכים; סמכות לערוך בדיקות וליטול דוגמאות; סמכות כניסה למקום (מגורים רק בצו בית המשפט); חקירה והגשת כתבי אישום לבית המשפט; מתן קנסות; סמכות תפיסת חפצים לרבות כלי עבודה ורכבים; עיכוב וחיפש

האירוע כלל גם פרידה מהיו"ר היוצא של איגוד ערים, עו"ד רשף חן שפעל להקמת היחידה. "הקמת היחידה לאכיפה סביבתית הייתה המשימה הכי חשובה שלי בתפקידי כיושב ראש האיגוד, ואני רואה את הקמתה כהצלחתי המשמעותית ביותר בתפקיד", אמר רשף חן. "טקס החנוכה של תחילת פעילות היחידה מהווה עבורי סגירת מעגל חשובה ואני משוכנע שהיחידה תצליח לנצל את הידע המקצועי האדיר שכבר קיים באיגוד ולהביא לשינוי משמעותי באכיפת דיני איכות הסביבה באזור מפרץ חיפה". 

"אני מאוד שמח שבפתח התפקיד שלי כבר נחשפת יחידה שתפקידה הוא להפוך את האיגוד מגוף מקצועי לגוף מקצועי ואופרטיבי שיתחיל לטפל במפגעים סביבתיים בצורה אפקטיבית", אמר היו"ר הנכנס של האיגוד, בועז גור. "אני חושב שהיחידה משקפת את התפיסה שאני רוצה להביא איתי לאיגוד, הכוללת החמרת אכיפה ויצירת מציאות חדשה במפרץ שבה כל השחקנים כפופים לכללים מחמירים, פועלים בהתאם וכך נביא למצב שבו המפרץ נקי יותר, בטיחותי יותר ושאמון הציבור בכל הרשויות וביחידות אכיפת החוק וביניהן האיגוד יעלה. אני מודה לרשף על תקופה משמעותית ועל הקמת היחידה, ואני מאחל לו הצלחה בהמשך הדרך".

"היום חגגנו את הקמתה של יחידה חדשה באיגוד שעתידה לפעול לאכיפה סביבתית, לאחר שהוחלט על הקמתה בידי 11 ראשי הרשויות של האיגוד", סיפר מנכ"ל איגוד ערים, ד"ר עופר דרסלר. "יחידת האכיפה מכניסה את האיגוד לתחום נוסף בו עדיין לא עסקנו עד היום, כאשר עד כה עסקנו רק בפן המקצועי של המדידות וריכוז הנתונים והעברתו לגורם שלישי, ומעתה נוכל לפעול בהתאם לנתונים המקצועיים בעצמנו ולהוביל למהלכי אכיפה באזור המפרץ. לשם כך אנו מפעילים מערך חדש של תובעת ופקחים, הפועלים עם ציוד מקצועי שרכשנו מכספי המשרד להגנת הסביבה לצורך הנושא. בהזדמנות זו אנו גם מציינים את סיומה של תקופת כהונתו של עו"ד רשף חן, היו"ר היוצא וכניסתו של היו"ר החדש לתפקיד, בועז גור. אני מאחל הצלחה רבה בהמשך הדרך לעו"ד חן ומברך את גור על כניסתו לתפקיד בתקופה כה משמעותית בפעילות האיגוד".

 

תגובות

מומלצים