יותר צעירים עוזבים את הארץ לטובת חו"ל

לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בשנת 2019 מאזן ההגירה של הישראלים, יוצאים פחות חוזרים, היה שלילי, מספר היוצאים גדול ממספר החוזרים ועמד על 7,500 ישראלים.

14.09.2021 מאת: פורטל הכרמל והצפון
יותר צעירים עוזבים את הארץ לטובת חו"ל

 

האומדן של מספר הישראלים השוהים בחו”ל ולמעשה ירדו מהארץ בסוף 2019, היה בין 566 אלף ל-605 אלף תושבים.

 

מאז קום המדינה ועד סוף שנת 2019 כ-746 אלף ישראלים יצאו ולא חזרו לאחר שהייה ממושכת בחו”ל, (שנה ויותר).

 

אומדן זה אינו כולל ילדים שנולדו בחו”ל לישראלים וממשיכים לשהות בחו”ל עם הוריהם, גם אם נרשמו במרשם האוכלוסין.

 

לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בשנת 2019 מאזן ההגירה של הישראלים (יוצאים פחות חוזרים), היה שלילי (כלומר מספר היוצאים גדול ממספר החוזרים) ועמד על 7,500 ישראלים. זוהי עלייה של 17.3% לעומת המאזן השלילי של שנת 2018 שעמד על 6,200 ישראלים. כלומר יותר ישראלים נשארו בחו”ל בשנת 2019.

 

לפי הנתונים יותר ממחצית מהיוצאים היו גברים, כ-8,000 (51.3% ), וכ-7,600 (48.7%) נשים.
הגיל החיצוני של כלל היוצאים היה 30.3 שנים.

 

לפי הבדיקה, גברים נוטים לצאת מהארץ בגיל צעיר יותר מנשים. גילם החיצוני של הגברים עמד על 28.6 שנים, ואילו גילן החיצוני של הנשים היוצאות עמד על 31.4 שנים.

 

כמו כן, 46.3% מהגברים היוצאים בגיל 15 ומעלה היו נשואים, לעומת 43.8% רווקים, ובקרב הנשים יותר ממחצית 55% היו נשואות ו-28.1% היו רווקות.

 

בנוסף נתון מעניין כ-60% מהיוצאים היו ילידי חו”ל וכ-40% היו ילידי ישראל. בחלוקה לפי קבוצות אוכלוסייה, רוב היוצאים (68.3% ) היו יהודים, 27.6% אחרים, ו-4.1% ערבים.

 

מבין היהודים והאחרים ילידי חו”ל, הרוב המכריע (75.9%) הגיע לישראל מיבשת אירופה, 15.4% מאמריקה ואוקיאניה , 4.7% מאסיה ו-4% מאפריקה.

 

 

תגובות

מומלצים