ישולם מענק הסתגלות מיוחד לבני 67+

בהתאם לחוק מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה, הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש, התש"ף 2020, שפורסם ביום 30.6.2020, אזרח ותיק שעבר את גיל 67 יכול להיות זכאי למענק הסתגלות מיוחד עבור חודשים יוני 2020-יולי 2020 ומחצית חודש אוגוסט 2020, והכול בהתאם לקבוע בחוק.

03.07.2020 מאת: פורטל הכרמל והצפון
ישולם מענק הסתגלות מיוחד לבני 67+

 

התנאים למענק הסתגלות עבור חודש יוני 2020

על האזרח הוותיק לעמוד באחד מהתנאים הבאים:

 • זכאי למענק הסתגלות מיוחד בעד חודש מאי 2020 והיה מחוסר עבודה גם במהלך כל התקופה שמיום 1.6.2020 ועד ליום 30.6.2020

 או

 •  עבודתו הופסקה במהלך התקופה שמיום 1.6.2020 ועד ליום 30.6.2020 והוא היה מחוסר עבודה מיום הפסקת עבודתו ועד ליום 30.6.2020.

גובה מענק ההסתגלות לחודש יוני 2020

 • למי שהכנסתו מקצבת פרישה (כהגדרתה בסעיף 175(ד) לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995) אינה עולה על 2,000 ₪ – גובה המענק יעמוד על 4,000 ₪. 
 •  למי שהכנסתו מקצבת פרישה (כהגדרתה בסעיף 175(ד) לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995) עולה על 2,000 ₪ ואינה עולה על 3,000 ₪ – גובה המענק יעמוד על 3,000 ₪.
 •  למי שהכנסתו מקצבת פרישה (כהגדרתה בסעיף 175(ד) לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995) עולה על 3,000 ₪ ואינה עולה על 4,000 ₪ – גובה המענק יעמוד על 2,000 ₪.
 •  למי שהכנסתו מקצבת פרישה (כהגדרתה בסעיף 175(ד) לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995) עולה על 4,000 ₪ ואינה עולה על 5,000 ₪ – גובה המענק יעמוד על 1,000 ₪.

התנאים למענק הסתגלות עבור חודש יולי 2020

על האזרח הוותיק לעמוד באחד מהתנאים הבאים:

 • זכאי למענק הסתגלות מיוחד בעד חודש יוני 2020 והיה מחוסר עבודה גם במהלך כל התקופה שמיום 1.7.2020 ועד ליום 31.7.2020.

 או

 •  עבודתו הופסקה במהלך התקופה שמיום 1.7.2020 ועד ליום 31.7.2020 והוא היה מחוסר עבודה מיום הפסקת עבודתו ועד ליום 31.7.2020.
 • זכאי למענק הסתגלות מיוחד בעד חודש מרץ והיה מחוסר עבודה גם במהלך כל התקופה שמיום 1.4.2020 ועד ליום 30.4.2020.

גובה מענק ההסתגלות לחודש יולי 2020

 • למי שהכנסתו מקצבת פרישה (כהגדרתה בסעיף 175(ד) לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995) אינה עולה על 2,000 ₪ – גובה המענק יעמוד על 4,000 ₪. 
 •  למי שהכנסתו מקצבת פרישה (כהגדרתה בסעיף 175(ד) לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995) עולה על 2,000 ₪ ואינה עולה על 3,000 ₪ – גובה המענק יעמוד על 3,000 ₪.
 •  למי שהכנסתו מקצבת פרישה (כהגדרתה בסעיף 175(ד) לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995) עולה על 3,000 ₪ ואינה עולה על 4,000 ₪ – גובה המענק יעמוד על 2,000 ₪.
 •  למי שהכנסתו מקצבת פרישה (כהגדרתה בסעיף 175(ד) לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995) עולה על 4,000 ₪ ואינה עולה על 5,000 ₪ – גובה המענק יעמוד על 1,000 ₪.

התנאים למענק הסתגלות עבור חודש אוגוסט 2020

על האזרח הוותיק לעמוד באחד מהתנאים הבאים:

 • זכאי למענק הסתגלות מיוחד בעד חודש יולי 2020 והיה מחוסר עבודה גם במהלך כל התקופה שמיום 1.8.2020 ועד ליום 16.8.2020.

 או

 •  עבודתו הופסקה במהלך התקופה שמיום 1.8.2020 ועד ליום 16.8.2020 והוא היה מחוסר עבודה מיום הפסקת עבודתו ועד ליום 16.8.2020.

גובה מענק ההסתגלות לחודש אוגוסט 2020

 • למי שהכנסתו מקצבת פרישה (כהגדרתה בסעיף 175(ד) לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995) אינה עולה על 2,000 ₪ – גובה המענק יעמוד על 2,065 ₪. 
 •  למי שהכנסתו מקצבת פרישה (כהגדרתה בסעיף 175(ד) לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995) עולה על 2,000 ₪ ואינה עולה על 3,000 ₪ – גובה המענק יעמוד על 1,548 ₪.
 •  למי שהכנסתו מקצבת פרישה (כהגדרתה בסעיף 175(ד) לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995) עולה על 3,000 ₪ ואינה עולה על 4,000 ₪ – גובה המענק יעמוד על 1,032 ₪.
 •  למי שהכנסתו מקצבת פרישה (כהגדרתה בסעיף 175(ד) לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995) עולה על 4,000 ₪ ואינה עולה על 5,000 ₪ – גובה המענק יעמוד על 516 ₪.

מי שחזר לעבודה במהלך תקופת הזכאות לאחד מן החודשים הנ"ל – יקבל מענק חלקי בהתאם למספר הימים שבהם לא עבד.

אם הגשתם בקשה למענק בחודשים הקודמים, אין צורך להגיש פעם נוספת. 

למידע נוסף על מענק ההסתגלות המיוחד כולל אופן הגשת הבקשה למי שטרם הגיש – היכנסו לקישור או חייגו 8840* למוקד פניות ציבור האזרחים הוותיקים של המשרד לשוויון חברתי. 

 

תגובות

מומלצים