כ-740 אלף איש מתקשים בראייה

בקרב בני עשרים ומעלה 15% מהנשים ו-12% מהגברים מתקשים בראייה, 40% מבני 75 ומעלה מתקשים בראייה, 27% מלקויי הראייה חשים בדידות לעיתים קרובות, 22% חשים דיכאון לעיתים קרובות, 53% מלקויי הראייה מרוצים ממצבם הכלכלי.

05.06.2019 מאת: פורטל הכרמל
כ-740 אלף איש מתקשים בראייה

 

לקט נתונים מתוך הסקר החברתי 2018 בנושא לקויי ראייה בישראל, לרגל יום ההזדהות הארצי עם העיוורים ולקויי הראייה

בקרב בני 20 ומעלה

13% (כ-740 אלף איש) מתקשים בראייה במידה כלשהי, 15% מהנשים ו-12% מהגברים.

11% (כ-608 אלף איש) מתקשים קושי מועט ו-2.4% (כ-133 אלף נפש) מתקשים קושי רב או שאינם רואים בכלל, גם אם הם מרכיבים משקפיים (אנשים עם לקות ראייה חמורה).

אחוז המתקשים בראייה עולה עם הגיל: 40% מבני 75 ומעלה מתקשים בראייה במידה כלשהי - 25% במידה מועטה, ול-15% יש קושי רב בראייה או שאינם רואים בכלל.

68% מהאנשים עם לקות ראייה חמורה מרוצים מחייהם, לעומת 91% מאלה שאינם מתקשים בראייה.

24% חושבים שחייהם יהיו טובים יותר בעתיד, לעומת 59% מאלה שאינם מתקשים בראייה.

53% מרוצים ממצבם הכלכלי, לעומת 65% מאלה שאינם מתקשים בראייה.

17% חושבים שמצבם הכלכלי בעתיד ישתפר, לעומת 51% מאלה שאינם מתקשים בראייה.

27% מלקויי הראייה חשים בדידות לעיתים קרובות, לעומת 5% מאלה שאינם מתקשים בראייה.

22% חשים דיכאון לעיתים קרובות, לעומת 5% מאלה שאינם מתקשים בראייה.

31% חשו אפליה כלשהי בשנה האחרונה, לעומת 26% מאלה שאינם מתקשים בראייה.

17% מלקויי הראייה חשו אפליה בשל מוגבלותם, לעומת 3% מאלה שאינם מתקשים בראייה.

בקרב בני 64-20

54% מלקויי הראייה הם חסרי תעודת בגרות, לעומת 28% מאלה שאינם מתקשים בראייה.

41% האנשים עם לקות ראייה חמורה מועסקים, לעומת 78% מאלה שאינם מתקשים בראייה.

59% מלקויי הראייה אינם מועסקים, לעומת 22% מאלה שאינם מתקשים בראייה.

לרגל יום המודעות וההזדהות עם ציבור העיוורים ולקויי הראייה בישראל, שיחול ב-6/6 ,מתפרסמים נתונים
על אנשים לקויי ראייה בישראל, מתוך הסקר החברתי 2018 .

הסקר החברתי הוא סקר שנתי שעורכת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מ-2002 .הסקר מספק מידע על תנאי החיים של אוכלוסיית ישראל ועל רווחתה.

במסגרתו רואיינו בביתם במהלך 2018 כ-450,7 איש בני 20 ומעלה, המייצגים כ-6.5 מיליון איש בגיל זה. הנתונים מבוססים על התשובה לשאלה הנשאלת מדי שנה: האם יש לך קושי לראות? גם עם משקפיים. אפשרויות התשובה: 1 .אין קושי; 2 .יש קושי מועט; 3 .יש קושי רב; 4 .לא רואה בכלל. מי שבחרו באפשרויות 2 ,3 ,או 4 הוגדרו כאנשים עם לקות כלשהי בראייה ומי שבחרו באפשרויות 3 או 4 הוגדרו כאנשים עם לקות ראייה חמורה.

היקף לקות הראייה בישראל

%13( כ-740 אלף נפש( מבני 20 ומעלה מתקשים בראייה במידה כלשהי, %15 מהנשים ו-%12 מהגברים.

%11( כ-608 אלף נפש( מתקשים קושי מועט ו-%4.2( כ-133 אלף נפש( מתקשים קושי רב או שאינם
רואים בכלל, גם אם הם מרכיבים משקפיים )אנשים עם לקות ראייה חמורה(. שיעור המתקשים בראייה עולה עם הגיל: %6 מבני 20–44% ,17 מבני 45-64% ,21 מבני 65-74 ו-%40 מבני 75 ומעלה. %25 מבני 75 ומעלה מתקשים במידה מועטה ו-%15 מתקשים קושי רב או שאינם רואים בכלל.

עמדות כלפי העבודה בגיל 20-64

%87 מהמועסקים לקויי הראייה מרוצים מעבודתם, זהה לשיעור בקרב מועסקים שאינם מתקשים בראייה.

%58 מהמועסקים לקויי הראייה מרוצים מהכנסתם, %61 מהמועסקים שאינם מתקשים בראייה.

%61 מהמועסקים עם לקות ראייה חמורה השיבו שהם היו עובדים גם אילו היו יכולים להרשות לעצמם מבחינה כלכלית לא לעבוד, לעומת %77 בקרב שאר המועסקים.

שביעות רצון מהחיים ומהמצב הכלכלי והערכתם בעתיד

%68 מלקויי הראייה בני 20 ומעלה מרוצים מחייהם, לעומת %91 מאלה שאינם מתקשים בראייה.

%24 מהאנשים עם לקות ראייה חמורה בני 20 ומעלה חושבים שחייהם יהיו טובים יותר בעתיד, ו-%24 חושבים שחייהם יהיו פחות טובים, לעומת %59 ו-%5 בהתאמה, בקרב אלה שאינם מתקשים בראייה.

%53 מהאנשים עם לקות ראייה חמורה מרוצים ממצבם הכלכלי ו-%46 אינם מרוצים ממצבם הכלכלי, לעומת %65 ו-%35 בהתאמה בקרב אלה שאינם מתקשים בראייה.

%17 מהאנשים עם לקות ראייה חמורה חושבים שמצבם הכלכלי ישתפר בשנים הקרובות ו-%19 חושבים שמצבם הכלכלי יהיה פחות טוב לעומת %51 ו-%8 בהתאמה בקרב אלה שאינם מתקשים בראייה.

קשרים חברתיים, מצבים רגשיים ותחושת אפליה

%56 מבני 20 ומעלה עם לקות ראייה חמורה, מרוצים מאוד מהקשר עם בני משפחתם, לעומת %65 בקרב אלה שאינם מתקשים בראייה.

%37 מלקויי הראייה מצליחים להתמודד עם בעיותיהם, לעומת %72 בקרב אלה שאינם מתקשים בראייה.

%27 מלקויי הראייה חשים בדידות לעיתים קרובות, לעומת %5 מאלה שאינם מתקשים בראייה.

ל-%26 מבעלי לקות ראייה חמורה אין קשרים עם חברים, לעומת %7 מהאנשים שאינם מתקשים בראייה.

%13 חשים שאין להם על מי לסמוך בשעת משבר או מצוקה, לעומת %6 מאלה שאינם מתקשים בראייה.

%22 מבעלי לקות ראייה חמורה חשים דיכאון לעתים קרובות, לעומת %5 בקרב שאר האוכלוסייה.

%31 חשו אפליה כלשהי בשנה האחרונה, לעומת %26 בקרב האנשים שאינם מתקשים בראייה.

%17 דיווחו שהם חשו אפליה בשל מוגבלותם, לעומת %3 בקרב האנשים שאינם מתקשים בראייה. 

 

תגובות

מומלצים