מבצע אכיפה באיזור תעשייה בלתי חוקי בכפר קאסם

היום בשעות הבוקר בוצעה פעילות אכיפה משולבת במספר עסקים שנבנו ללא היתר ב"אזור התעשייה" פיראטי עצום מימדים בכפר קאסם, בהם מתקיימת פעילות מסחרית נרחבת שלא כדין, תוך פגיעה בתשתיות מים, חשמל ותחבורה.

15.09.2019 מאת: פורטל הכרמל והצפון
מבצע אכיפה באיזור תעשייה בלתי חוקי בכפר קאסם

 

פרקליטות מחוז מרכז אזרחי היחידה לאכיפה אזרחית בפרקליטות המדינה, תחנת משטרת כפר קאסם מנהלת תיאום פעילות אכיפה מתפ"א במשטרת ישראל, היחידה הארצית לאכיפת דיני התכנון והבניה בשיתוף עם המחלקה הפיסקאלית בפרקליטות מחוז ת"א אזרחי ועם גופי אכיפה אזרחיים רבים, ערכו פעילות אכיפה משולבת באזור תעשייה גדול שהתהווה בכפר קאסם, הממוקם על קרקע המיועדת לחקלאות, בניגוד לחוק ותוך פגיעה בתשתיות.

הפעילות המסחרית מתבצעת במבנים שהוקמו על קרקעות המיועדות לשימוש חקלאי ובפועל נעשה בהם שימוש לצרכי אחסנה ומסחר, תוך הפקת רווחים כלכליים ניכרים על חשבון הקופה הציבורית ובניגוד לדין. כמו כן, בוצע תיאום לפעילות המשך במקומות בהם קיימות פרצות לכביש 5.

בשנים האחרונות, במסווה של סככות לצאן, החלו להבנות מחסנים ומבנים  שונים המשמשים ברובם למסחר ותעשייה, תוך ביצוע הפרות של הוראות חוק רבות, הכוללות בניה ללא היתר ובניגוד לחוק ולתכניות המתאר החלות על המקרקעין. יצוין, כי רובם של המבנים נמצאים על אדמות בבעלות פרטית, כאשר רוב השימושים הינם לתעשייה ולמסחר בניגוד לתב"ע החלה על המקום. הפעילות נערכה במתחם תעשיה ענק, הסמוך לכביש 5, בו מצויים, בין היתר, מחסנים לאחסנה וייצור, מחסן לאחסנת דלתות, מחסן ציוד הגברה לאירועים ומחסן לאחסנת מזון בעלי חיים.

פעילות האכיפה נוהלה על ידי תחנת כפר קאסם במשטרת ישראל ומנהלת תאום פעילות אכיפה (מתפ"א) בשיתוף עם פרקליטות מחוז מרכז (אזרחי) והיחידה לאכיפה אזרחית, ונטלו בה חלק גופי אכיפה אזרחיים רבים אשר ערכו חיפושים ותפיסת מסמכים ומוצגים בהתאם לתחומי אחריותם, כגון: היחידה הארצית לאכיפת דיני התכנון והבניה, רשות המיסים, המוסד לביטוח לאומי, הרשות הארצית לכבאות והצלה, יחידת פיצו"ח משרד החקלאות, משרד הכלכלה, המשרד להגנת הסביבה, רשות המים, חברת החשמל וחברת נתיבי ישראל.

במסגרת הפעילות נמצאו עבירות משמעותיות בתחום התכנון והבניה, בגינן הוטלו במקום קנסות בגובה מאות אלפי שקלים על כל עסק (בסך כולל של כשני מיליון ₪). כמו כן, נערכו חיפושים ונתפסו מסמכים ומוצגים, אשר הועברו למשרדים הרלוונטיים בהתאם לסמכותם לצורך בחינת נקיטת הליכים אזרחיים ופליליים נגד בעלי העסקים. רשות המיסים איתרה ליקויים חמורים מאד שיובילו להמשך הליכים על ידה. בנוסף, נפתחו חקירות על ידי המוסד לביטוח לאומי ומשרד הכלכלה. יצוין כי במהלך המבצע נגבו חובות עסקים לביטוח לאומי. זאת ועוד, נמצאו ממצאים חמורים בהיבטי כיבוי אש בדרגת סיכון גבוהה.

מפרקליטות מחוז מרכז (אזרחי) נמסר כי "הפרקליטות רואה חשיבות גדולה בקיום מבצעים מעין אלו, אשר מהווים חלק מפעילות נמשכת ומאומצת של רשויות האכיפה מהתחום האזרחי, הפלילי והמנהלי, ליזום ולפעול באופן אקטיבי כנגד תופעות של שימוש לא חוקי במשאבי הציבור, באופן שעלול לסכן חיי אדם. מיקום העסקים בשטחים החקלאיים מהווה פגיעה במשאב הקרקע המוגבל של מדינת ישראל המיועד לעידוד ופיתוח החקלאות. כמו כן, פוגע בתשתיות ויוצר מגוון רחב של סיכונים לרבות סיכונים תעבורתיים, הפרעה לתשתיות חשמל, סיכון סביבתי ועוד. מבצע האכיפה שנערך היום נועד למגר הפעילות הבלתי חוקית הענפה בכפר קאסם וזאת על מנת לפגוע בכדאיות ובמוטיבציה הכלכלית של בעלי העסקים".

 

פורטל הכרמל

פורטל הכרמל

תגובות

מומלצים