מה מביא אנשים להיכנס למעגל החובות?

רשות האכיפה והגבייה במחקר בנושא הסיבות לחוב בקרב האוכלוסייה הלא יהודית: "הסיבה השכיחה ביותר לכניסה למעגל החובות היא התנהלות כלכלית לא נכונה, בדומה לכלל האוכלוסייה"

27.04.2019 מאת: פורטל הכרמל והצפון
מה מביא אנשים להיכנס למעגל החובות?

 

ממצאים בולטים נוספים שעלו מהמחקר:  רבים  מהחייבים מהחברה הערבית משתייכים למשקי בית שבהם ישנו מפרנס יחיד,  הכנסתם נמוכה, וכתוצאה מכך גם רמת החיים של משקי בית אלו נמוכה. הסיבה המובילה לכניסתם למעגל החובות על פי תשובותיהם היא:  ניהול כלכלי שגוי ולא מתוכנן. ממצאי הסקר מעלים,  כי חייבים ערבים אינם בעלי השכלה גבוהה ונעדרי  מיומנויות דיגיטליות. 

בשנת 2016, פורסם לראשונה מחקר אודות פרופיל החייב ברשות האכיפה והגבייה.  ממצא בולט שעלה מתוך המחקר היה אחוז גבוה של חייבים לא יהודים בהשוואה לחלקם באוכלוסייה; ומתוכם, אחוז גבוה משתייך לאוכלוסייה הערבית. לפיכך, עלה הצורך להבין טוב יותר את ההתנהלות הכלכלית, החברתית  והתרבותית של החייבים בחברה הערבית בישראל.  
 
המחקר נערך ע"י הגב' יולנדה גולן, מהאגף לתכנון ומדיניות ברשות האכיפה והגביה, ומטרתו העיקרית היא לנסות להבין את דפוסי ההתנהגות בצבירת חובות, את דרכי ההתמודדות עם החוב של החייבים בחברה הערבית ועד כמה החוב מפריע בחיי היום יום. בדגימה מקרית נדגמו מתוך אזורים גיאוגרפיים שהוגדרו מראש, 745 חייבים פרטיים בהוצאה לפועל המשתייכים למגזר הערבי. הפנייה הראשונית אל החייבים בוצעה באמצעות שיחה טלפונית. עבור חלק מהראיונות המשך הריאיון בוצע במפגש אישי. מקומות המגורים של החברה הערבית מוינו לשלושה אזורים גיאוגרפיים מרכזיים: אזור הצפון, אזור המשולש ואזור הנגב.

ממצאים עיקריים

המשיבים מהמגזר הערבי הם בעיקר גברים . הגברים והנשים הערבים החייבים הם בעלי מאפיינים שונים כאשר מדובר על תעסוקה. אין כמעט הבדל במאפייני התעסוקה כאשר בוחנים את הגברים לפי אזור גיאוגרפי:

רבים מהם עובדים בעבודות כפיים, אשר מתוגמלות בשכר נמוך, אחוז קטן של החייבים עובדים בעבודות משרדיות. לעומת זאת, כאשר מדובר על נשים חייבות נמצא שיש הבדל משמעותי לפי אזור מגוריהם : באזור הדרום, הן כלל לא עובדות והסיבה העיקרית היא שהן עסוקות בטיפול בבני המשפחה ובמשק הבית; באזור המשולש, מחציתן של הנשים עובדות בעבודות כפיים ומחציתן לא עובדות בעיקר מהסיבה של טיפול בבני המשפחה ובמשק הבית; באזור הצפון, מרבית הנשים עובדות בעבודות משרדיות.

רוב המשיבים מהמגזר הערבי נשואים , וכפי שכבר ציינו מרביתם גברים. ניתן ללמוד שמרבית בנות הזוג שלהן אינן עובדות .

הסיבה העיקרית לכך, לפי המשיבים, היא טיפול בבני המשפחה ובמשק הבית. ממוצע הגיל של המשיבים הינו 41, נכון לשנת 2017. כאשר בוחנים את הגיל שבו נפתח התיק לראשונה עבור אותם נשאלים, נמצא כי ממוצע גיל הכניסה למערכת הוצאה לפועל  הינו 28, נתון המלמד על זמן קיום החוב בהוצאה לפועל, שהוא 13 שנים בממוצע. 

באוכלוסייה הערבית הבעיה הבריאותית מפריעה למהלך התקין של החיים יותר משהיא מפריעה באוכלוסייה היהודית. טיעון זה עולה בקנה אחד עם הממצא, כי הסיבה השכיחה ביותר לאי תעסוקה בקרב המשיבים היא בעיה בריאותית . אנו למדים כי כאשר מצבו הבריאותי של החייב אינו תקין הוא יעדיף להישאר בבית מאשר לצאת לעבודה.

הסיבה השכיחה ביותר להיווצרות החוב זהה בכל האזורים והיא התנהלות כלכלית לא נכונה . מרבית החייבים מהמגזר הערבי מדווחים כי אופן התנהלותם הכלכלית הוא זה שיצר את החוב. דרך תשובותיהם אנו למדים על תרבות הצריכה שמעודדת אותם לרכוש יותר, בד בבד עם תלונות על יוקר המחייה בארץ. ריבוי בהלוואות לצורך רכישת כלי רכב, בניית בית גדול יותר ופזרנות יתר בשימוש בכרטיסי אשראי, מובילות את החייב למצב של חוסר ניהול נכון שכן הכנסותיו נמוכות מהוצאותיו.

אבל בשביל מרבית המשיבים, הרצון להעלות את רמת החיים היא עקב אכילס, שכן השאיפה להשגת יותר הוא ההתחלה של כניסה למעגל החובות. מרבית החייבים מדווחים כי ניסו להתמודד עם החוב, באמצעות הסדרים שבהם נקבע צו התשלומים החודשי ואכן נמצא כי ישנם חייבים שהצליחו לשלם את החוב ולסגור את התיק בהוצאה לפועל , אם כי מדובר על 9% מהמשיבים בלבד.

למרבית החייבים החוב מפריע בחיי היום יום , וחלק גדול אף פנו לפחות פעם אחת לקבלת עזרה מגורם מקצועי . מרבית המשיבים מדווחים כי הם מודעים לחוב, אך בבדיקה נמצא שרק 28% מתוכם אכן ידעו אל נכון מה גובה חובם האמתי החוב . באזור הצפון, מרבית המשיבים חושבים שהחוב שלהם אינו מוצדק בהשוואה לשאר המשיבים באזורים האחרים.

 

תגובות

1. תושב עוספיא לפני 1 שנה
מניסיון שלי כסוחר

מומלצים