מכת מדינה ילדים בעודף משקל

השמנת יתר קשורה באופן הדוק לתחלואה לבבית, לסוכרת ולמחלות נוספות, מצב חברתי כלכלי נמוך פוגע בבריאות וגורם לאנשים לרכוש מזון לא בריא, פחות תעסוקה גורמת לאנשים לצרוך יותר מזון, עלייה גדולה באחוז הילדים בעלי עודף משקל והשמנת יתר.

20.02.2019 מאת: פורטל הכרמל
מכת מדינה ילדים בעודף משקל

עודף משקל בקרב ילדים

מדד מסת הגוף (BMI – Body Mass Index) מחושב לפי משקל (בק"ג) חלקי הגובה (במטרים) בריבוע, ומאפשר לקבוע אם אדם נמצא במשקל תקין, בעודף משקל או בתת-משקל.

קיים קשר ישיר בין עודף משקל בגיל צעיר לבין סיכון לעודף משקל בגיל מבוגר. השמנת יתר קשורה באופן הדוק לתחלואה לבבית, לסוכרת ולמחלות נוספות, והיא פוגעת באיכות החיים הן ישירות והן בעקיפין בתחלואה נלווית.

בנוסף לכך עודף משקל והשמנה עלולים לגרום להערכה עצמית נמוכה ולביטחון עצמי ירוד. עודף המשקל בקרב ילדים המוצג בדוח זה מבוסס על מדידות גובה ומשקל המבוצעות מדי שנה בבתי ספר.
המגמה הרצויה למדד היא ירידה בעודף המשקל בקרב ילדים.
מגמות במדד

בשנת לימודים תשע"ח–2017/18, 18.3% מתלמידי כיתות א ו-30.3% מתלמידי כיתות ז היו בעלי עודף משקל או השמנת יתר. האחוזים דומים לשנים קודמות.

אחוז הילדים עם השמנת יתר (BMI גבוה מאחוזון 97%) עמד על כ-7.6% בכיתות א ועל כ 12.9% בכיתות ז. אין שינוי ניכר לאורך השנים.

בכיתות א אחוז התלמידים בעלי עודף משקל או השמנת יתר בבתי ספר ממלכתיים בחינוך העברי היה גבוה יותר בהשוואה לכיתות א בבתי הספר האחרים (לפי סוג פיקוח) ועמד על 20.5% (17.7% בבתי ספר ממלכתיים-דתיים, 13.2% בבתי ספר חרדיים, 19.5% בבתי ספר בחינוך הערבי ו-11.2% בבתי ספר בדווים בדרום). עם זאת העלייה באחוז זה בין כיתות א לכיתות ז בבתי ספר ממלכתיים בחינוך העברי היא הנמוכה ביותר בהשוואה לבתי הספר האחרים.

בכיתות ז אחוז התלמידים בעלי עודף משקל או השמנת יתר בבתי ספר בחינוך הערבי היה גבוה יותר באופן ניכר בהשוואה לבתי הספר האחרים ועמד על 36.8% (29.9% בבתי ספר ממלכתיים בחינוך העברי, 27.4% בבתי ספר ממלכתיים-דתיים, 23.7% בבתי ספר חרדים ו 27.1% בבתי ספר בדוויים בדרום). אחוז בעלי השמנת יתר בלבד בכיתות ז בבתי ספר בחינוך הערבי עמד על 18.0% ב-2017. אחוז זה היה הגבוה ביותר מהילדים בכל סוגי הפיקוח. האחוז בכלל אוכלוסיית הילדים בכיתות ז היה 12.9%.

בחינוך הערבי בין כיתות א לכיתות ז ניכרת עלייה גדולה באחוז הילדים בעלי עודף משקל והשמנת יתר (מ 19.5% ל 36.8%, בהתאמה). עלייה דומה בולטת גם בקרב ילדים בדווים.

 

פורטל הכרמל

תגובות

מומלצים