מספר התיקים של אי פירעון הלוואה חוץ בנקאית גדל

מחקר שמפרסמת רשות האכיפה והגבייה על שוק האשראי בהיבט של חובות בהוצאה לפועל חושף: למרות הגידול בנותני אשראי מספר התיקים שנפתחו בהוצל"פ בין השנים 2009-2018 הוא יחסית קבוע, פירעון ההלוואות מגופים חוץ בנקאיים הוא נמוך יותר ותיקי ההוצאה לפועל הנותרים פתוחים הוא גבוה מחובות לבנקים וכרטיסי האשראי.

11.05.2020 מאת: פורטל הכרמל והצפון
מספר התיקים של אי פירעון הלוואה חוץ בנקאית גדל

 

שוק מתן האשראי מחולק בין שלושה סוגי נותני אשראי עיקריים: בנקים, חברות כרטיסי אשראי ומלווים חוץ בנקאיים ( נמצא כי 740 תאגידים או אנשים פרטים הם מנהלים תיקים בהוצאה לפועל). במסגרת המחקר שנערך על ידי הגב' יולנדה גולן, מנהלת אגף המחקר ברשות, נבחנה ההשפעה של השינויים בשוק מתן האשראי בהיבט החובות להוצאה לפועל.

נבחנה השאלה עד כמה פתיחת ערוצים נוספים בשוק למתן אשראי משפיעה על מספר החובות בהוצאה לפועל, סכום החובות, סוגי החובות, התפלגות החובות בין נותני האשראי וכד'. ההשוואה של הנתונים במחקר בוצעה משנת 2009, שנת הקמת רשות האכיפה והגבייה ועד לסוף שנת 2018. 

הממצאים העיקריים כפי שמשתקף בתיקי הוצאה לפועל, נכון לתאריך אפריל 2019, לאחר השוואה בין נותני האשראי הם כדלקמן: לאורך השנים מספר התיקים שנפתחו הוא יחסית קבוע (למעט, בשנים 2014-2016). ניתן להסיק מכך שלמרות הגידול במספר נותני האשראי, כאשר מדובר על חובות בהוצאה לפועל המגמה משתמרת.

יחד עם זאת, נמצא כי מספר התיקים שנפתחו בשל אי פירעון של  הלוואה חוץ בנקאית גדל על חשבון מספר התיקים של הבנקים וחברות כרטיסי האשראי. לאחר כעשור שיעור הגידול באחוז התיקים שנפתחו עלה ב- 11%. 

סך התיקים הפתוחים עבור אשראי חוץ בנקאי הוא 70,718 תיקים, באשראי בנקאי הוא 175,554 ו- 48,343 תיקים פתוחים עבור חברות כרטיסי אשראי.

עוד ממצא התומך בממצאים הקודמים הוא שאחוז התיקים הפתוחים של תיקי אשראי חוץ בנקאי גבוה יותר מאשר אחוז התיקים הנפתחים בשוק האשראי, מדובר על פער של 5%. (בהתאמה, 24% לעומת 19%). 

השאלה שעולה אם כך מדוע יותר תיקי אשראי חוץ בנקאים נשארים פתוחים? ניתן לשער, כי החייבים הללו מלכתחילה הם חייבים בעלי סיכון גבוה יותר מאחר והם לא קיבלו הלוואה זו מהאשראי הבנקאי. מנגד ייתכן שבשל הריביות הגבוהות בהלוואות אלו החייבים לא מצליחים לפרוע את חובם למרות שחלפו מספר שנים. 

ממצא נוסף שעלה הוא שמרבית תיקי האשראי החוץ בנקאי הם מסוג שטרות ואילו עבור אשראי בנקאי וכרטיסי אשראי הוא תביעה על סכום קצוב.

בנוסף, מרבית החייבים בשוק האשראי הם חייבים פרטיים, ומרביתם נושאים בנטל החוב לבד, ללא חייבים נוספים באותו תיק.

 

תגובות

מומלצים