מענק הסתגלות מיוחד לבני 67+

בהתאם לתיקון תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה), התש"ף-2020, שאושר, אזרח ותיק שעבר את גיל 67 יכול להיות זכאי למענק הסתגלות מיוחד עבור חודש מאי 2020, והכול בהתאם לקבוע בתקנות.

26.04.2020 מאת: פורטל הכרמל והצפון
מענק הסתגלות מיוחד לבני 67+

 

בהתאם לתיקון תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה), התש"ף-2020, שאושר, אזרח ותיק שעבר את גיל 67 יכול להיות זכאי למענק הסתגלות מיוחד עבור חודש מאי 2020, והכול בהתאם לקבוע בתקנות.

על האזרח הוותיק לעמוד באחד מהתנאים הבאים: 

זכאי למענק הסתגלות מיוחד בעד חודש אפריל 2020 והיה מחוסר עבודה גם במהלך כל התקופה שמיום 1.5.2020 ועד ליום 31.5.2020.
או

עבודתו הופסקה במהלך התקופה שמיום 1.5.2020 ועד ליום 31.5.2020 והוא היה מחוסר עבודה מיום הפסקת עבודתו ועד ליום 31.5.2020.

גובה מענק ההסתגלות לחודש מאי 2020: 

למי שהכנסתו מקצבת פרישה (כהגדרתה בסעיף 175(ד) לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995) אינה עולה על 2,000 ₪ – גובה המענק יעמוד על 4,000 ₪.

למי שהכנסתו מקצבת פרישה (כהגדרתה בסעיף 175(ד) לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995)  עולה על 2,000 ₪ ואינה עולה על 3,000 ₪ – גובה המענק יעמוד על 3,000 ₪.

למי שהכנסתו מקצבת פרישה (כהגדרתה בסעיף 175(ד) לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995) עולה על 3,000 ₪ ואינה עולה על 4,000 ₪ – גובה המענק יעמוד על 2,000 ₪.

למי שהכנסתו מקצבת פרישה (כהגדרתה בסעיף 175(ד) לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995) עולה על 4,000 ₪ ואינה עולה על 5,000 ₪ – גובה המענק יעמוד על 1,000 ₪.

אם הגשתם בקשה למענק בחודשים הקודמים, אין צורך להגיש פעם נוספת. 

למידע נוסף על מענק ההסתגלות המיוחד כולל אופן הגשת הבקשה למי שטרם הגיש – היכנסו לקישור או חייגו 8840* למוקד פניות ציבור האזרחים הוותיקים של המשרד לשוויון חברתי. 

 

תגובות

מומלצים