מענק ל-108 רשויות מקומיות ומפעלים עבור פרויקטים להתייעלות אנרגטית

המסלול להפחתת פליטות גזי חממה והתייעלות באנרגייה 2019: בתמיכת משרדי הגנת הסביבה, הכלכלה והתעשייה והאנרגייה, 108 מפעלי תעשייה ורשויות מקומיות יזכו למענק כולל של כ-62 מיליון שקל עבור בחירתם לייעל את צריכת האנרגייה ולהפחית פליטת גזי חממה.

18.11.2019 מאת: פורטל הכרמל והצפון
מענק ל-108 רשויות מקומיות ומפעלים עבור פרויקטים להתייעלות אנרגטית

 

השר להגנת הסביבה, ח"כ זאב אלקין: "אנו מוציאים לפועל בפעם השלישית את תוכנית המענקים, שנועדה לתמרץ את ההשקעות לייעול צריכת האנרגיה ולהפחתת הזיהום של מפעלים, עסקים ורשויות. תוכנית זו משלבת את הקשר שבין חיסכון כספי בהיקפים של מיליוני שקלים בשנה בהוצאות על דלקים וחשמל, ותמיכה גם בפרויקטים ברשויות בעלות דירוג סוציו-אקונומי נמוך. התוכנית מהווה דוגמה לקשר ההדוק שבין סביבה-כלכלה וחברה, והיא חלק מסדרת פעולות של הממשלה לקידום עמידת המשק ביעדים הלאומיים להפחתת גזי חממה ולהתייעלות אנרגטית".

שר הכלכלה והתעשייה, אלי כהן: "התוכנית להתייעלות אנרגטית היא בשורה לרשויות המקומיות ולאיכות הסביבה בה אנו חיים. לצד החשיבות הסביבתית, יש לחיסכון בחשמל גם יתרון כלכלי - את הכסף שנחסך בחשבון החשמל של העירייה, ניתן לתעל לטובת תוכניות נוספות, לרווחת תושבי העיר".

שר האנרגייה, ח"כ ד"ר יובל שטייניץ: "המקצה השלישי של קרן המענקים הסתיים בהצלחה ויביא להתייעלות משמעותית בצריכת האנרגייה במגזר התעשייתי, הציבורי והמסחרי. בקרוב ייצא מקצה רביעי לקרן זו. השנה החלה את פעילותה קרן נוספת, אשר מעמידה הלוואות בערבות המדינה לפרויקטים להתייעלות באנרגייה. שני מסלולים אלה יקדמו את צמצום צריכת האנרגייה והפחתת פליטות גזי חממה באופן משמעותי ויסייעו לעמוד ביעד הלאומי של צמצום צריכת החשמל ב-17% עד שנת 2030".

משרדי הגנת הסביבה, הכלכלה והתעשייה והאנרגייה מכריזים בימים אלו על הפרויקטים הזוכים במקצה השלישי של קרן המענקים המשותפת להתייעלות באנרגיה, במסגרתו יוענקו כ-62 מלש"ח לפרויקטים אשר יביאו לחיסכון באנרגייה ולהפחתת גזי חממה בתעשייה, ברשויות המקומיות ובעסקים. 

המענקים יינתנו ל-108 תוכניות הכוללות החלפת טכנולוגיות ישנות ולא יעילות בצריכת האנרגייה במערכות חדשות וחסכוניות, כגון מערכות תאורת פנים וחוץ, מיזוג אוויר, משאבות חום, מערכות אוויר דחוס, ייעול תהליכי ייצור שונים ועוד. פרויקטים אלו צפויים להביא לחיסכון שנתי של כ-175 מיליון קוט"ש, המוערכים בכ-82 מלש"ח. חיסכון זה יגדיל את צמצום צריכת האנרגייה הצפויה ב-4% לעומת החיסכון במקצה הקודם של התוכנית. 

מסלול הסיוע לפרויקטים המקדמים הפחתת פליטות גזי חממה וייעול צריכת האנרגיה במשק מופעל על ידי הרשות להשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה. 

מדובר בשיתוף פעולה של משרדי הכלכלה והתעשייה, הגנת הסביבה, האנרגיה והאוצר. המסלול תוקצב במסגרת החלטת הממשלה 542 (''הפחתת פליטות גזי חממה וייעול צריכת האנרגיה במשק'') והחלטת ממשלה מספר 1403 ("תוכנית לאומית ליישום היעדים להפחתת פליטות גזי חממה ולהתייעלות אנרגטית").

סך המענקים הכולל לתוכנית הארבע שנתית עומד על כ- 300 מלש"ח אשר עתידים להביא למינוף השקעות בסך מוערך של כ- 1.6 מיליארד שקל בהתייעלות אנרגטית והפחתת פליטות גזי חממה וזיהום אוויר. בשנתיים האחרונות אושרו 190 בקשות בהיקף השקעות כולל של ככ-800 מלש"ח עם צפי לחיסכון שנתי של 220 אלף טון פליטות גזי חממה ולצמצום צריכה של כ-300 מיליון קוט"ש לשנה. 

סך התקציב למקצה של שנת 2019 הוא כ-62 מיליוני שקלים.
במסגרת המקצה השלישי הוגשו 158 בקשות.
מתוכן 108 בקשות עמדו בתנאי סף הנדרשים ונמצאו תקינות, בהיקף תקציבי של כ-62 מיליוני שקלים במונחי מענק, אשר מהווים מינוף פי 6 להשקעות בתחום הפחתת פליטות גזי החממה והתייעלות באנרגייה.

להלן הפילוח של 108 הבקשות שאושרו:

  • 56 בקשות של רשויות מקומיות בהיקף תקציבי של כ-41.5 מיליוני שקלים, המהווים כ-67% מהיקף התקציב של הבקשות שאושרו במסלול.
  • 2 בקשות הכוללות טכנולוגיה ישראלית חדשה.
  • 50 בקשות של חברות מתחומי התעשייה, המלונאות והמסחר.

 

תגובות

מומלצים