נתוני המחקר בבע"ח לשנת 2018

משרד הבריאות והמועצה לניסויים בבעלי חיים מפרסמים את נתוני המחקר בבע"ח לשנת 2018, פריצת הדרך בהדפסת לב חי, שהושגה לאחרונה על ידי חוקרים ישראליים, מדגימה את חשיבות השימוש בבעלי חיים במחקר בתחומי הבריאות והרפואה.

28.05.2019 מאת: פורטל הכרמל
 נתוני המחקר בבע"ח לשנת 2018

 

כפי שפורסם, שלב חיוני בקידום הטכנולוגיה, אשר עשויות להיות לה השלכות מרחיקות לכת בתחום ההשתלות, הוא עריכת ניסויים בבעלי חיים, קודם שניתן יהיה להשתמש בה בבני אדם.

זוהי דוגמה אחת מיני רבות, הממחישה כיצד השימוש בבעלי חיים במחקר תורם לשיפור הבריאות והרפואה.

להלן נתונים עדכניים של מחקרים בבעלי חיים בישראל.

קבוצות בעלי החיים בשנת 2018, פחות מ-2% מהמחקרים בבעלי חיים בישראל בוצעו בבעלי חיים מסולם התפתחותי גבוה.

רובם המכריע (98%) של המחקרים בבעלי החיים (סה"כ 428,993) בוצע בשלוש קבוצות בעלי חיים מסולם התפתחותי נמוך:
70%  מהניסויים בוצעו במכרסמים (עכברים וחולדות);
22% מהניסויים בוצעו בבעלי החיים בעלי דם קר (בעיקר דגים);
6% מהניסויים בוצעו בבעלי הכנף (בעיקר תרנגולות).

בהשוואה לשנת הפעילות 2017, חלה ירידה ניכרת בשימוש הכולל בבעלי חיים, רובה ככולה נובעת מירידה בשימוש בדגים למחקר (מכ-887,000 פריטים בשנת 2017 לכ-94,000 פריטים בשנת 2018).

השימוש במחקר בשאר מיני בעלי החיים דומה בעיקרו לזה שהיה בשנת הפעילות הקודמת.

נתונים אלו ממשיכים להצביע על יישום קפדני של עקרונות העבודה בבעלי חיים, המקובלים בעולם ובארץ, לפיהם יש לעשות שימוש בבעל החיים הנמוך ביותר בסולם ההתפתחותי היכול לענות על צרכי המחקר הנדון. 

בשנת 2018 ניתנו 3,223 היתרים פעילים לביצוע מחקרים בבעלי חיים:
46.1% מהמחקרים שימשו לקידום המחקר המדעי;
42.7% מהמחקרים שימשו לקידום הבריאות, לקידום הרפואה ולמניעת סבל;
9.9% מהמחקרים שימשו לבדיקה או ייצור של חומרים או חפצים;
1.3% מהמחקרים שימשו לחינוך ולהוראה.

סולם רמות חומרה
הפרוצדורות במחקרים סווגו על פי סולם של 5 רמות חומרה שקבעה המועצה, בהתחשב בפוטנציאל הסבל של בעלי החיים. לפי סולם זה:
10.2% מהמחקרים היו ברמת החומרה הנמוכה ביותר;
17.1% מהמחקרים היו ברמת החומרה השנייה;
27.5% מהמחקרים היו ברמת החומרה השלישית;
31.1% מהמחקרים היו ברמת החומרה הרביעית;
14.1% מהמחקרים היו ברמת החומרה הגבוהה ביותר.
יודגש שרמת החומרה מעריכה את פוטנציאל הכאב של בעלי החיים ולא את מידת ביטויו. 


דיונים לאישור הבקשות

במהלך שנת 2018 הנפיקו ועדות ההיתרים 1,692 היתרים חדשים לעריכת מחקרים בבעלי חיים. 

כשליש מבקשות המחקר אושרו בסבב הדיונים הראשון בוועדות ההיתרים ואילו רוב הבקשות אושרו לאחר מספר סבבי דיונים (2-6) בוועדות ההיתרים, שבהם נדרשו החוקרים על ידי ועדות ההיתרים להכניס תיקונים, ורק לאחר שוועדות ההיתרים דנו בתיקונים ובשינויים שנערכו ונחה דעתם – אושרו בקשות המחקר וניתנו היתרים.

כ-18% מבקשות המחקר, אשר נדונו בוועדות, נדחו ו/או הדיון בהם לא הסתיים. 

חשוב לציין כי טרם הנפקת כל היתר והיתר מתקיימת בחינה קפדנית של הקצאת בעלי החיים ונעשים מירב המאמצים לאשר את המספר המזערי של בעלי חיים שיספק תוצאה תקפה מבחינה מדעית למחקר הנדון, זאת בהתאם לחוק ולכללים בארץ, התואמים את הכללים הבינלאומיים.
 
שיקום בעלי חיים

המועצה ממשיכה במאמצי השיקום, בעיקר של בעלי החיים הגדולים (קופים, קרניבורים, חיות משק וחיות בר, לא כולל מכרסמים ותרנגולות). 

שיעורי השיקום של בעלי החיים בישראל בולטים בכל קנה מידה וישראל מובילה זה שנים בשיקומם בהשוואה לנתונים המתפרסמים בכל העולם.

כך לדוגמא, בשנת 2018 שוקמו כל הקופים בתום המחקר בהם. 

נתונים על כך נמצאים בטבלאות המועצה לניסויים בבעלי חיים המפורסמות באתר משרד הבריאות.

משרד הבריאות הקים בשנת 2013 קרן מחקר ייחודית המעניקה מענקי מחקר לשם פיתוח שיטות חלופיות לניסויים בבעלי חיים. 

במסגרת הקרן מומנו עד כה 12 פרויקטים בתחום החלופות, במגמה לפתח שיטות שיאפשרו לצמצם את השימוש בבעלי החיים, בלי לפגוע בתוצאות המחקרים ובתקפותם. 

בשנת 2018 המשיך משרד הבריאות בתכנית ומימן שבעה פרויקטים בתחום חשוב זה. 

קישורים רלוונטים

תגובות

מומלצים