עניים עובדים 7 ימים בלי תנאים

דו"ח "קו לעובד" לסיכום שנת 2017, חושף מגמה ברורה של ממשלת ישראל, אכיפה סלקטיבית של זכויות העובדים כאשר התוצאה היא תמיד אחת: הפרת זכויות עובדים.

13.03.2018 מאת: אמילי חלבי
עניים עובדים 7 ימים בלי תנאים

דו"ח "קו לעובד" חושף הפרת זכויות עובדים – בין אם על ידי התערבות דורסנית בחייהם באמצעות משטורם וכבילתם, בניגוד לכל תיאוריות "השוק החופשי", ובין אם על ידי התערבות מינימלית אשר מאפשרת העסקה פוגענית, שעתית והפרת זכויותיהם תוך ניצול ציני של "השוק החופשי". בין כך ובין כך המטרה היא אחת: אכיפת זכויות המעביד, טובת המעסיק, לעולם לא טובת העובד.

נתוני "קו לעובד" מראים בבירור: העובדים הלא ישראלים סובלים ממשטור חייהם, כבילתם למעסיקים, הצורך לשלם דמי תיווך וכספים אחרים תמורת הזכות לעבוד בישראל, עבודה של מאות שעות בחודש ועוד.

בין העובדים הללו ניתן למצוא את העובדים הזרים, בהם למעלה מ-50,000 עובדי סיעוד אשר משלמים דמי תיווך באופן לא חוקי על הבאתם לישראל, שרבים מהם עובדים 7 ימים בשבוע יותר מ-12 שעות ביום. עובדות הסיעוד סובלות ממשטור של חייהן: איסור זוגיות או אפילו לידה בארץ מוצאן ושהייה מספקת בארצן – הכול בשם מטרת אי ההשתקעות בישראל. וישנם עובדי החקלאות, בהם 22,000 תאילנדים המדווחים על למעלה מ-400 שעות עבודה בחודש, תוך כדי כבילה בפועל למעסיק ושכר אשר הינו רק 70% משכר המינימום ואכיפה מינימלית על תנאי עבודתם על ידי הגורמים הרלוונטיים. גם העובדים הפלסטינים כבולים למעסיקיהם. רפורמה ממשלתית שהבטיחה לשחררם מן הכבילה מתעכבת וכך בפועל הם משלמים כ-15,000 שקלים למעסיקים אשר מספסרים באישוריהם, לא מקבלים את דמי המחלה המגיעים להם, או את הביטוח הפנסיוני לו הם זכאים.

המגמה ביחס לעובדים ישראלים – הפוכה: בכל הנוגע לעובדים ישראלים, דואגת המדינה לא להתערב, האכיפה מצומצמת ולא מהווה הרתעה, פערי השכר הולכים ומתרחבים, והעובדים החלשים מופקרים לחסדי "השוק". שליש מהעובדים במשק הישראלי עובדים על בסיס העסקה שעתי אשר דן אותם לחיי אי יציבות, פיטורים עונתיים, והפרת זכויותיהם. אופן העסקה זה, שפעם היה גורלם של העובדים המוחלשים ביותר במשק המועסקים בעבודות ניקיון, אבטחה ושמירה הולך ומחלחל "למעלה", למורות, לעובדות סוציאליות, ואפילו למרצים באקדמיה ולהייטק.

בכל המקרים העובד הוא כלי שרת, כפי שניתן בבירור מהחלטת הממשלה בנוגע להכנסת עובדים פלסטינים לישראל, במקום מבקשי המקלט. בהחלטה מציינת הממשלה בפירוש שבמקום כל שני "מסתננים" שיגורשו יובא עובד פלסטיני. שר הפנים אריה דרעי, בהתייחסותו ובכדי להצדיק את ההחלטה אמר ש"עניי עירך קודמים". והוסיף ואמר כי הפלסטינים אינם לנים פה. מה המשמעות? הם לא נשארים ולא נופלים לעול עלינו. התייחסויות אלו מקבעות את ההתייחסות לעובד בישראל, עובד שיש להחלישו כדי שיהיה ניתן לשלוט בו, וככל שמקומו בחברה וזכויותיו האזרחיות מעטות יותר, כך יהיה קל יותר לשלוט בו. במסגרת חשיבה כזו הפגיעות בזכויותיו הסוציאליות אינן מטרה לאכיפה של ממשלת ישראל. המטרה היחידה באכיפה היא הכפפת העובד למעסיק ולצרכיו. בין אם על ידי התרת דפוס העסקה פוגעני ושעתי, ובין אם על ידי משטורו וכבילתו של העובד ככל הניתן למעסיקו, ולצרכיו.

ישראל של שנת 2017 בוחרת גם לייבא עובדים מוחלשים, גם לא לאכוף את זכויותיהם, וגם להשתיקם. כמה דוגמאות על קצה המזלג: 6 עובדים בלבד מקצה רשות האוכלוסין וההגירה לשלילת היתרים למעסיקים שהפרו באופן חמור זכויות עובדים. 6 עובדים שאמורים לטפל בסוגיות הנוגעות לעשרות אלפי עובדים. התוצאה עגומה והשלילה דלה ביותר. לצד זאת מדינת ישראל החליטה להביא לישראל שש חברות ביצוע סיניות לעבודות בניין, כל אחת תקבל היתר להבאת 1000 עובדים מטעמה. העסקה זו מועדת לפורענות: על מהגר עבודה שמועסק בידי חברה קבלנית זרה בישראל יחול בפועל הדין הזר של עובדי החברה: הם יהיו כבולים למעסיקיהם, לא מאוגדים, וייווצר קושי רב לאכוף על מעסיקיהם את ההסכמים הקיבוציים הקיימים בענף. אלו עובדים שלא יעזו להתלונן על הפרה של חוקי עבודה או ליקויי בטיחות – ואתם ייסוג כל הענף לאחור. המטרה היחידה היא רווח – כל דבר אחר: זכויות עובדים או בטיחות זהו בזבוז משאבים עבור המדינה. וכדובדבן שבקצפת מדינת ישראל גם מעדיפה אותם שותקים: לכן השנה הועברו תקנות להשתת ערובה על עובדים לא ישראלים הפונים לבתי הדין לעבודה, במטרה אחת בלבד ‒ להשתיק קבוצת עובדים שהינה המוחלשת ביותר בשוק העבודה הישראלי, ולהרתיע אותם מלתבוע את מעסיקיהם. "קו לעובד" עתרה בנושא. בית המשפט הורה למדינה להשיב, אנו ממתינים.

לסיכום ממשלת ישראל ב-2017 הייתה עסוקה, בהצרת גישתם לערכאות של מי שממילא סובלים מהיעדר כל פיקוח ואכיפה, וממנגנוני אכיפה משותקים ורפים. היא מוסיפה להביא לישראל עוד ועוד עובדים חלשים וכבולים, תוך שהיא ממשטרת את חייהם של העובדים הנמצאים בה, כדי למנוע מהם להפוך לחלק מהקהילה.

לקריאת הדו"ח המלא

 

תגובות

1. אזרח לפני 9 חודשים
כל

מומלצים