עתירה לביטול מעקבי השב"כ בחסות הקורונה

בג"ץ ידון בהקדם בעתירה לביטול חוק הסמכת השב"כ למעקבי הקורונה, האגודה לזכויות האזרח: "הסמכת השב"כ להשתמש בסמכויות המעקב הדרקוניות שלו לצורך שאינו בטחוני, תקדים מסוכן ולא חוקי".

12.07.2020 מאת: פורטל הכרמל והצפון
עתירה לביטול מעקבי השב"כ בחסות הקורונה

 

ביום 10.7.2020, הוגשה עתירה דחופה לבג"ץ בשם האגודה לזכויות האזרח ורופאים לזכויות אדם לביטול החוק המסמיך את השב"כ להשתמש ביכולות המעקב ההמוני שהוענקו לו לצורך מעקב אחר נשאי קורונה מאומתים ואחר אזרחים שבאו במגע עמם.

בעתירה הקודמת שהגישה האגודה לזכויות האזרח בנושא, עת המדינה עשתה שימוש בחוק השב"כ לצורך הסמכת השב"כ, פסק בג"ץ כי על הממשלה לחדול מהשימוש בשב"כ וכי עליה לפעול לקידום חוק אם ברצותה להמשיך בהסדר זה.

בג"ץ אף קבע כי יש לבחון את מידתיות ההסדר ולגבש חלופות אזרחיות. לאחר פסק הדין זנחה הממשלה את הרעיון לקדם חוק, בין היתר בשל לחץ של ראש השב"כ, אך עם העלייה במספר החולים המאומתים ביקשה הממשלה מהכנסת לחוקק חוק והוא אכן נחקק בהליך בזק ביום 1.7.2020 כהוראת שעה ל-21 ימים, עם כוונה להאריך את ההסדר ואף להרחיבו מיד בתום תקופה זו.

בעתירה טוענים עוה"ד גיל גן-מור ודן יקיר כי החוק אינו חוקתי, שכן הוא מסמיך את השב"כ להשתמש בכלי מעקב המוני קיצוניים שניתנו לו בחוק השב"כ רק לצורכי ביטחון המדינה, ולא למטרות אזרחיות, וכי כלים אלו פוגעים בצורה קשה ומתמשכת בפרטיות ובחירות.

לעמדת הארגונים מדובר באמצעי קיצוני ולא מידתי שהנזק שלו עולה על התועלת, ובמיוחד שיש לו חלופות.

עוד נטען בעתירה כי לצורך ביצוע המעקבים השב"כ מסתמך על מאגר נתוני תקשורת עצום שנוצר מכוח סעיף 11 לחוק השב"כ, וכי ספק אם יצירת מאגר כזה, האוגר דרך קבע נתוני תקשורת רבים של אזרחים תמימים, באופן שמאפשר הפקת מהירה של מידע אישי ואינטימי ביותר, היא חוקית גם כשזה לצרכי ביטחון המדינה, קל וחומר שזה לצורך סיוע בחקירה אפידמיולוגית.

המאגר רחב יתר על המידה מהנדרש למשימה, הוא חשאי, לא מפוקח ולא שקוף. לכן מבקשים הארגונים לקבוע כי לא ניתן להסתמך על סעיף 11 לחוק השב"כ לצורכי חוק מעקבי הקורונה.

בעתירה מדגישים הארגונים שהמאבק בקורונה מחייב התמודדות ממושכת ואיזון מורכב בין קיום שגרת החיים לבין ההגנה על בריאות הציבור.

אין לראות בו סוגיה של ביטחון לאומי המצדיקה השעיה של זכויות אדם ושימוש בגוף כמו השב"כ, ויש לנהל את המשבר תוך הגנה על הזכויות החוקתיות ובאופן אזרחי.

חקירה אפידמיולוגית היא רק אחת מהאסטרטגיות להתמודדות עם המגיפה, ויש אמצעים נוספים לטייב את החקירות האנושיות, שלא ננקטו.

גם לטיוב החקירות באמצעים טכנולוגיים יש אמצעים חלופיים מידתיים יותר ומדויקים יותר מאמצעי השב"כ, שאמצעיו לא בהכרח מתאימים למשימה של זיהוי מגע קרוב, ושולחים רבים לבידוד כפוי שגוי ללא הצדקה אפידמיולוגית.

בהחלטה שניתנה אתמול קבע השופט דוד מינץ כי הדיון בעתירה יתקיים בהקדם.

עו"ד גיל גן-מור מאגודה לזכויות האזרח: "משבר הקורונה הוא משבר אזרחי מורכב ומתסכל שמחייב התמודדות ארוכת טווח וחיוני לעשות זאת תוך שמירה על זכויות האזרחים ועל העקרונות הדמוקרטיים. הסמכת השב"כ לבצע מעקבים היא צעד קיצוני ולא מידתי, שאינו מתקיים באף מדינה דמוקרטית אחרת המתמודדת עם הקורונה. מי שמנסה להחדיר לנו לראש את המשוואה שזה "או שב"כ או סגר" מטעה את הציבור, ופונה לפחדים שלנו. יש חלופות אזרחיות וולונטריות שגם שומרות על בריאות האזרחים וגם על פרטיותם וחירותם, והן גם מדויקות יותר באיתור מגע קרוב. נרמול המעקב אחרי אזרחים הוא מדרון חלקלק ולא סתם ציינה הנשיאה חיות בפסק דינה שקיבל את עתירתנו הקודמת בנושא כי זהו "מהלך העשוי להדיר שינה מעיניו של כל שוחר דמוקרטיה".

 

תגובות

מומלצים