פגרת קיץ 2019 במערכת ההוצאה לפועל

לשכות ההוצאה לפועל יפעלו במתכונת מצומצמת מיום 21 ביולי עד יום 17 באוגוסט ובתאריכים 3 - 5 בספטמבר 2019, שעות הפעילות של לשכות ההוצאה לפועל בתקופה זו תהיינה 09:00-12:00.

11.07.2019 מאת: פורטל הכרמל והצפון
פגרת קיץ 2019 במערכת ההוצאה לפועל

החל מיום 18 באוגוסט ועד ליום 2 בספטמבר 2019 לשכות ההוצאה לפועל יפעלו במתכונת של תורנות, ותקבלנה בקשות בסוגי העניינים המפורטים בהודעת המנהל בלבד 

(למעט הלשכות: בית שאן, עפולה, קרית שמונה ורחובות שתהיינה סגורות במועדים אלה, והשירות המפורט להלן יינתן בלשכות הסמוכות)

פגרת הקיץ במערכת ההוצאה לפועל תחול השנה השנה בין התאריכים 21.7.19 – 5.9.19.

במסגרת הפגרה לשכות ההוצאה לפועל יפעלו במתכונת מצומצמת מיום 21 ביולי עד יום 17 באוגוסט ובתאריכים 3 - 5 בספטמבר 2019. שעות הפעילות של לשכות ההוצאה לפועל בתקופה זו  תהיינה 9:00 – 12:00, ויינתן מענה מלא לקהל הפונים ולכל סוגי הבקשות.

להלן הלשכות שיהיו סגורות  במהלך פגרה זו:
א.    לשכת ההוצאה לפועל בעפולה- השירות יינתן על ידי לשכת נצרת
ב.    לשכת ההוצאה לפועל בבית שאן- השירות יינתן על ידי לשכת טבריה
ג.    לשכת ההוצאה לפועל קרית שמונה – השירות יינתן על ידי לשכת צפת
ד.    לשכת ההוצאה לפועל ברחובות - השירות יינתן על ידי לשכת ראשון לציון 

בתאריך 11.8.19 יום א' צום תשעה באב לשכות ההוצאה לפועל יפעלו במתכונת מצומצמת בין השעות 09:00- 12:00 לנושאים דחופים בלבד כמפורט בהודעת המנהל.

בין התאריכים 18.8.19 – 2.9.19 לשכות ההוצאה לפועל יפעלו בין השעות 09:00 – 12:00 במתכונת של תורנות. יינתן מענה רק לנושאים המוגדרים בהודעת המנהל בלבד כמפורט להלן:

(1) בקשה לביטול מימוש כספים כאשר התאריך למימוש הינו במהלך פגרת סוכות או פגרת פסח או חלק מפגרת הקיץ, או יום לאחר תום מועדים אלו;
(2) בקשת זוכה להטלת הליך טרם מתן אזהרה;
(3) בקשת חייב לעיכוב או לביטול פינוי מדירת מגורים כאשר מועד הפינוי בתקופת הפגרה או עד 3   
ימים לאחר תום הפגרה;
(4) בקשת חייב לביטול עיכוב יציאה מהארץ או הגבלת דרכון אם הדבר מעכב את יציאתו מהארץ     ובלבד שמועד היציאה מהארץ הוא בתקופת הפגרה או עד 3 ימים לאחר תום הפגרה ואם הבקשה הינה בקשה לביטול עיכוב יציאה מהארץ, שהיא בשל אחת מהסיבות המפורטות להלן:
א.    הליך רפואי שעל החייב לבצעו בחוץ לארץ ושיש דחיפות בביצועו בתקופת הפגרה;
ב.    הליך רפואי של הורה, אח, אחות, בן, בת, בן זוג של החייב שיש לבצעו בחוץ לארץ ושיש דחיפות בביצועו בתקופת הפגרה תוך פירוט ההצדקה לכך שעל החייב להתלוות לקרוב משפחתו ולא אחר;
ג.    הלוויה של הורה, אח, אחות, בן, בת, בן זוג של החייב;
ד.    דיון משפטי דחוף בחוץ לארץ המצריך את יציאת החייב ובלבד שהצו הדורש את נוכחות החייב התקבל עד 48 שעות לפני מועדי הפגרה;
ה.    פעילות מבצעית מטעם המדינה ומוסדותיה;
ו.    יציאה של החייב שהינו חייל בודד לביקור משפחתי בחוץ לארץ. 

(5) בקשה לביטול פקודת מאסר או שחרור ממאסר ובקשות לפקודות מאסר ידניות מסוג מזונות;
(6) בקשת זוכה לעיכוב יציאת החייב מהארץ לפני מתן אזהרה או לאחר מתן אזהרה, ובלבד שצוינו   
     בתצהיר הסיבות לדחיפות הבקשה;
(7) תגובה לבקשה דחופה שהוגשה, כאשר המועד להגשתה של התגובה חל בתקופת הפגרה;
(8) התייצבות חייב בלשכה שבה יש רשם תורן בפגרה לחקירת יכולת לפי סעיף 67(א1) לחוק ההוצאה 
     לפועל, התשכ"ז- 1967 2 (להלן- החוק), או דיון בבקשת חייב לביטול הגבלה לפי סעיף 66א(1) או (2)    
    לחוק ובלבד שהחייב התייצב לפי סעיף 66ג(ב) לחוק בלשכה שבה יש רשם תורן בפגרה;
(9) בקשת זוכה לא מיוצג לביטול הליכים וסגירת תיקים;
(10) דחייה או ביטול  של דיון הקבוע עד 7 ימים לאחר תום הפגרה;
(11)    בקשה לעיכוב או ביטול של הליכי הוצאת מיטלטלין;
(12) בתיקי מזונות – נוסף על העניינים האמורים בפסקאות (1) עד (11), בקשות דחופות שיתקבלו לפי  
       שיקול דעת מנהל הלשכה ולפי הטעמים שיפורטו בהן.   
(13) בקשה להקטנת קרן חוב שהמועד להגשתה לפי סעיפים 19א ו-19ב לחוק חל בחלק מפגרת הקיץ:
(14) בקשה דחופה לפתיחת תיק משכון- לפי שיקול דעת מנהל מערכת ההוצאה לפועל.

בין התאריכים 3 בספטמבר עד 5 בספטמבר 2019  שעות קבלת הקהל מהשעה 9:00 ועד השעה 12:00, ויינתן מענה מלא לקהל הפונים ולכל סוגי הבקשות. חזרה לשגרה מלאה ביום 8 בספטמבר 2019.

בקשות להליכים שאינן מוגדרות כדחופות ואשר הוגשו במהלך פגרת הקיץ ייחשבו כבקשות שהוגשו עם סיומה של הפגרה.

 

 

תגובות

מומלצים